Vergoeding tandheelkunde

Wat is het verschil tussen vergoeding van tandheelkunde uit de modules Tand en vanuit de pakketten Budget, Jong en Tand?

 • Tandheelkundige vergoeding uit de modules

  De modules Tand vergoeden tandheelkundige verrichtingen 75% of 100% tot een maximaal bedrag, afhankelijk van de gekozen module € 250 of € 500. Alleen orthodontie en een niet nagekomen afspraak worden niet vergoed. Een kroon wordt bijvoorbeeld vergoed volgens de voorwaarden van de door jouw gekozen module. Stel, je hebt de module 100% € 500, dan krijg je maximaal € 500 uitgekeerd voor vergoeding van de kroon.

 • Tandheelkundige vergoeding uit de pakketten

  Bij de pakketten Anderzorg Jong en Anderzorg Tand geldt een procentuele vergoeding (50%, 80% of 100%) per aangegeven tandheelkundige verrichting, zonder maximum bedrag of een maximum aantal keer.

  Anderzorg Tand vergoedt ook nog orthodontie vanaf 18 jaar tot maximaal € 1000 voor de gehele verzekeringsduur.

  Het pakket Anderzorg Budget vergoedt 75% per aangegeven tandheelkundige verrichting tot een maximumbedrag van € 250.

  Bij de pakketten Budget, Jong en Tand moet je goed letten op de prestatiecodes die horen bij de behandelingen om voor vergoeding in aanmerking te komen.

 • Wachttijd

  Alleen Anderzorg Tand heeft een wachttijd van een jaar voor vergoeding van orthondontie.

 • Extra vergoeding

  Soms hebben tandartsen extra afspraken gemaakt met Anderzorg voor een hogere vergoeding dan vermeld in het prestatiecodeoverzicht, vraag je tandarts hiernaar.