Actievoorwaarden Anderzorg Activatie

Voor deelname aan de Anderzorg Activatie zijn de onderstaande Actievoorwaarden van toepassing.


Definities:
Actievoorwaarden: deze voorwaarden.
Anderzorg: Anderzorg N.V. en Menzis N.V. tezamen
Anderzorg Activatie: Activatiecampagne waarin deelnemers kans maken op: een plek met hun geüploade foto in de Anderzorg najaarscampagne 2016. 
Deelnemer: Degene die deelneemt aan de Anderzorg Activatie en hiermee kans maakt op de prijs.
Stichting: Stichting Menzis Beheer

1. Anderzorg
Deelname aan de Anderzorg Activatie wordt mogelijk gemaakt door de Stichting. Alle rechten en verplichtingen die uit de Actievoorwaarden en het gebruik van de Activatiepagina, komen tot stand tussen Deelnemer en de Stichting.
De prijs waar de deelnemers kans op maken, wordt aangeboden door Stichting Menzis Beheer

2. Deelname
Via www.anderzorg.nl/deleven kan de Deelnemer meedoen aan de Anderzorg Activatie. 
De actieperiode is van 03-11-2016 t/m 31-12-2016
Deelname aan de Anderzorg Activatie is alleen toegestaan voor personen die:
a. achttien jaar of ouder zijn, 
b. niet bij de Stichting werkzaam zijn. 
Door binnen de actieperiode deel te nemen aan de actie, door het achterlaten van een e-mailadres, foto, voor en achternaam, maakt de Deelnemer kans op een plek met hun geüploade foto in de Anderzorg najaarscampagne 2016. .
De prijs: een plek in de najaarscampagne van Anderzorg 2016 voor, een door de deelnemer, geüploade foto.
Alle contactgegevens die in het kader van deze actie worden opgeslagen, worden gebruikt voor het leggen van contact omtrent de prijs en commerciële elektronische berichten zoals een nieuwsbrief. 
Uiterlijk 31 december 2016 worden de winnaars van de prijs bekendgemaakt.
De  winnaars moeten binnen 3 dagen per e-mail bevestigen of ze de prijs aanvaarden. Volgt er binnen die tijd geen reactie of geef je te kennen de prijs niet te aanvaarden, dan trekken we een andere winnaar.
De prijs is niet inwisselbaar. Er staat geen geldelijke of andersoortige beloning, dan de hiervoor in punt 4 genoemde tegenover het gebruik van de foto.
Door deelname aan deze actie verklaart de Deelnemer bekend en akkoord te zijn met de actievoorwaarden.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Aan de deelname en/of de uitslag kunnen geen rechten worden ontleend.
De gewonnen prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen dan de winnaar zelf.
De Deelnemer geeft toestemming dat Anderzorg de voor de Anderzorg Activatie benodigde en door Deelnemer verstrekte persoonlijke gegevens aan de Stichting verstrekt.
De Stichting behoudt zich het recht voor om deelname aan de Anderzorg Activatie in individuele gevallen te weigeren.

3. Beloning
Indien de Deelnemer via de Activatiepagina en binnen de actieperiode deelneemt aan de actie:
het uploaden van een foto en het invullen van zijn/haar persoonlijke gegevens en hiermee de deelname bevestigt, maakt de Deelnemer kans op een plek in de najaarscampagne van Anderzorg 2016 waarbij gebruik gemaakt wordt van een door de deelnemer geüploade foto.

4. Aansprakelijkheid

De Stichting is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens als gevolg van storingen in het netwerk, hardware en software, noch is de Stichting aansprakelijk voor enige andere schade die voortvloeit uit deelname aan de Anderzorg Activatie, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

5. Overige bepalingen
De mogelijkheid om van de Anderzorg Activatie gebruik te maken, kan op ieder moment door de Stichting worden beëindigd, bekort of verlengd.
De Stichting kan te allen tijde de inhoud van de Actievoorwaarden wijzigen. Een gewijzigde versie van de Actievoorwaarden zal op de Anderzorg Activatiepagina worden geplaatst. In alle gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Stichting.

6. Privacy
De Stichting vindt het belangrijk zorgvuldig met de persoonsgegevens van de Deelnemers om te gaan en behandelt deze persoonsgegevens dan ook vertrouwelijk. De Wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing op de gegevens die een Deelnemer aan de Stichting verstrekt. Op alle persoonsgegevens die een Deelnemer verstrekt, is onderstaand privacystatement van toepassing.

De persoonsgegevens die een Deelnemer beschikbaar stelt via de Anderzorg Activatie worden gebruikt om contact op te nemen over de prijs en commerciële elektronische berichten zoals een nieuwsbrief. Het gaat daarbij om de volledige naam en het e-mailadres van de Deelnemer. 

Met uitzondering van voorgaande zal de Stichting de persoonsgegevens van de Deelnemer niet aan derden verstrekken, verkopen, verhuren, of op enigerlei andere wijze aanbieden voor gebruik.

De Stichting zal de contactgegevens die van de Deelnemer zijn verkregen gebruiken voor het versturen van commerciële elektronische berichten zoals een nieuwsbrief. De Deelnemer kan zich hiertegen verzetten door een e-mail te sturen naar afmelden@anderzorg.nl. Of de afmeldbutton in de nieuwsbrief te gebruiken. 

Daarnaast kan de Deelnemer op elk gewenst moment besluiten om de persoonsgegevens die hij/zij heeft verstrekt, door de Stichting te laten verwijderen of aan te laten passen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig, of niet ter zake dienend. Een verzoek daartoe kan gedaan worden door een e-mail te sturen naar afmelden@anderzorg.nl. De Stichting behoudt zich het recht voor dit Privacystatement aan te passen.
Voor mobiel graag portret weergave gebruiken als je wilt chatten.
Connectie maken
Let op! Op mobiel kan de verbinding verloren gaan, als je een andere app opent of een andere pagina.
Medewerker is aan het typen
Chat reeds actief

Je hebt al een chat scherm open in een andere tab. Je kunt maar 1 chat venster actief hebben.

Stoppen met chat?

Weet je zeker dat je de chat wilt stoppen?

..

{1}

{2}

Op de website van Anderzorg worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om je relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Je kan desgewenst je voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vind je in onze cookiepolicy.