Verzekeringsplicht

Met een Basisverzekering verzeker je jezelf voor medisch noodzakelijke zorg. Het afsluiten van een Basisverzekering is wettelijk verplicht.

Het hebben van een zorgverzekering is wettelijk verplicht voor:

  • alle personen die in Nederland wonen, met uitzondering van personen zonder verblijfsvergunning, personen die in het buitenland werken, personen die uitsluitend buitenlands pensioen of uitkeringen ontvangen vanuit verdragslanden en militairen in actieve dienst
  • alle personen die in het buitenland wonen, maar in Nederland werken en daardoor in Nederland inkomstenbelasting betalen

Binnen 4 maanden na het ontstaan van de verzekeringsplicht, moet je een zorgverzekering hebben afgesloten.

In allerlei internationale situaties gelden er afwijkende regels. Meer informatie daarover is te vinden op de site van het CAK.

Volgens de Zorgverzekeringswet moet iedereen die in Nederland woont of inkomstenbelasting betaalt een zorgverzekering afsluiten. Als je op grond van je levensovertuiging onoverkomelijke bezwaren hebt tegen het afsluiten van een zorgverzekering, dan kun je dat kenbaar maken bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB stuurt je dan een verklaring waarin staat dat je voor een of meer verzekeringswetten als gemoedsbezwaarde wordt beschouwd.

Als je minderjarige kinderen hebt, moet je ook hen bij de SVB als gemoedsbezwaarde aanmelden. Zij ontvangen dan ook zo'n verklaring.

Als gemoedsbezwaarde betaal je geen verzekeringspremie. Om te voorkomen dat mensen zich om financiële redenen aanmelden als gemoedsbezwaarden, moet je wel bijdragevervangende inkomsten- of loonbelasting betalen aan de Belastingdienst. 

Je hebt recht op vergoeding van zorgkosten zover de Zorgverzekeringswet die zorg ook aan verzekerden biedt. Je kunt je declaraties indienen bij het CAK tot maximaal de door jou betaalde bijdragevervangende belasting.

Gemoedsbezwaarden die gebruik willen maken van WLZ-voorzieningen moeten zich hiervoor laten registreren bij een zorgverzekeraar naar eigen keuze.

Zie ook:

Op de website van Anderzorg worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om je relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Je kan desgewenst je voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vind je in onze cookiepolicy.