Persoonsgebonden budget | PGB

Waarom een PGB verpleging en verzorging?

Met een PGB verpleging en verzorging (PGB vv) kun je zelf zorg inkopen. Zorg die beter aansluit op jouw persoonlijke omstandigheden. De meeste zorginstellingen en leveranciers van zorg of hulpmiddelen hebben een contract met Anderzorg, zij bieden zorg in natura. Andere zorgleveranciers hebben geen contract, zij bieden formele of informele zorg aan. Wanneer je zorg wilt van een zorgaanbieder zonder contract, dan kun je met een PGB vv zelf deze (in)formele zorg inkopen.

Veranderingen binnen PGB vv | 2017

  • Je aanvraagformulier mag niet ouder zijn dan drie maanden op het moment dat je het inlevert. Je aanvraag voor een PGB kan slechts gebaseerd zijn op één aanvraagformulier, het is niet mogelijk om meer formulieren tegelijkertijd in te dienen.
  • Als je jonger bent dan 18 jaar en je hebt behoefte een PGB verpleging en verzorging, dan mag het aanvraagformulier alleen worden ingevuld door een wijkverpleegkundige met een afgeronde hbo-opleiding Kinderverpleegkunde, met deskundigheidsniveau 5 én een BIG-registratie. Bovendien moet de wijkverpleegkundige zelfstandig of via de werkgever aangesloten zijn bij de Brancheorganisatie Medische Kindzorg Thuis (BMKT) of de Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg (VGVK).

 

  • De wijkverpleegkundige die het aanvraagformulier met je invult mag niet je zorgverlener zijn, tenzij Anderzorg een overeenkomst heeft met die wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige die het aanvraagformulier met je invult mag ook niet je vertegenwoordiger, je partner of je bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad zijn. Ook mag de wijkverpleegkundige die het aanvraagformulier met je invult geen partner of bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad van je vertegenwoordiger zijn.

Ben je PGB-houder en betaal je jouw informele zorgverlener uit via de Sociale Verzekeringsbank (SVB)? Met ingang van 1 mei 2016 controleert de SVB extra op je declaraties en zorgovereenkomst met je zorgverlener. Je bent zelf verantwoordelijk voor het juist indienen van declaraties via de SVB.

Wat betekent dit voor jou?

Als je een nieuwe zorgovereenkomst indient bij de SVB, controleert de SVB op de afgesproken voorwaarden met verzekeraars. Daarnaast controleert de SVB de bestaande overeenkomst met je zorgverlener. Voldoet deze niet aan de voorwaarden of ontbreekt er informatie? Dan vraagt de SVB je om de overeenkomst aan te passen of aanvullende informatie aan te leveren. Het is belangrijk dat je dit doet, zodat er geen vertraging ontstaat in de betalingen aan je zorgverleners. 

Wat gaat de SBV controleren?

Je kunt de voorwaarden voor PGB teruglezen in het reglement PGB Verpleging en Verzorging. De SVB gaat controleren op de maximale uurtarieven, op integrale tarieven (naast het bruto uurloon geen extra kosten zoals reiskosten of vakantiegeld), uurloon inclusief eventuele werkgeverslasten moeten binnen het maximale uurtarief blijven. AGB-code bij declareren van formeel tarief, geen maandloon bij nieuwe overeenkomsten/wijzigingen, juiste overeenkomst etc.

Als verzekerde met een PGB vv heb je bepaalde verantwoordelijkheden. Zo ben je bijvoorbeeld verplicht om zelf zorgaanbieders uit te kiezen, zelf zorg in te kopen en je kosten te declareren, maar ook een administratiedossier bijhouden en wijzigingen door te geven. In het PGB reglement staan alle rechten en plichten op een rij.

Zie ook:

Op de website van Anderzorg worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om je relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Je kan desgewenst je voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vind je in onze cookiepolicy.