Stap-voor-stap PGB vv aanvragen

5 stappen 

Wil je zorg inkopen die beter bij jouw persoonlijke situatie past? In 5 stappen vraag je een PGB verpleging en verzorging (PGB vv) aan. Hieronder zijn de stappen kort uitgelegd. Op het aanvraagformulier vind je een uitgebreide uitleg.

Maak een afspraak met de wijkverpleegkundige (BIG + niveau 5). Deze wijkverpleegkundige komt langs, stelt de zorgbehoefte vast en legt dit vast in het verpleegkundige deel van je aanvraag. Zoek je een geschikte verpleegkundige die je kan helpen? Kijk op de Zorgvinder of bel met een van onze Zorgadviseurs, zij helpen je graag: 088 222 4242.

Vul de 2 delen van het PGB-aanvraagformulier in

Deel 1: het verpleegkundige deel 
Deel 2: het verzekerde deel 

Stuur eventuele overige documenten mee:

  • Heb je een vertegenwoordiger? Dan staat dit in een besluit van de rechtbank. Stuur dit document mee. Stuur ook de beschikking van de rechtbank mee.
  • Stelt de wijkverpleegkundige een zorgplan of assessment mee op? Stuur dit document mee.

Deel 1 van aanvraagformulier: het verpleegkundige deel

De (wijk)verpleegkundige vult dit deel van het aanvraagformulier in. De verpleegkundige komt langs, stelt de zorgbehoefte vast en legt dit vast in het verpleegkundige deel. De verpleegkundige ondertekent het formulier. Meer informatie over de normen die de verpleegkundige hanteert vind je op www.venvn.nl.

Deel 2 van aanvraagformulier: het verzekerde deel

Dit deel vul je zelf in en onderteken je. Er zijn echter uitzonderingen. Als je jonger bent dan 18 jaar of je hebt een beschikking van de rechtbank, dan moet je wettelijke vertegenwoordiger punt 3 van het verzekerde deel invullen en bij punt 9 ondertekenen.

LET OP: als de PGB-aanvraagformulieren niet volledig zijn ingevuld en ondertekend of als de aanvraag niet compleet is, dan kunnen wij je aanvraag niet in behandeling nemen. Uiteraard zullen wij dit aan je melden.
Stuur de ingevulde formulieren en eventueel andere documenten naar:

Anderzorg afdeling PGB vv
Postbus 1177
7500 BD Enschede

TIP: maak een kopie van de verschillende formulieren en bewaar deze in je eigen administratie. Zo weet je precies welke afspraken je hebt gemaakt met jouw zorgaanbieder(s). 

Wanneer de 2 delen van het aanvraagformulier compleet ingevuld bij ons binnen zijn, en de eventuele bijgevoegde documenten ook, beoordelen wij je PGB vv-aanvraag. Dat doen we op basis van de door jou ingestuurde documenten.

Soms vragen we om meer informatie

Soms hebben we meer informatie nodig om je aanvraag te kunnen beoordelen. Wij vragen je deze informatie dan naar ons toe te sturen. Als je wilt, kun je ook je verpleegkundige of je huisarts toestemming geven om de gevraagde informatie naar ons toe te sturen. Het kan ook zijn dat we je uitnodigen voor een ‘bewust keuzegesprek’. In dit gesprek vragen we je om de PGB vv-aanvraag toe te lichten.

Als je aanvraag is beoordeeld, ontvang je een brief waarin staat of je PGB vv wordt toegekend of afgewezen. Op ons besluit is de klachten- en geschillenregeling (beschreven in de algemene polisvoorwaarden van Anderzorg) van toepassing.

Toekennen PGB vv

Is je aanvraag positief beoordeeld? Dan krijg je toestemming voor een PGB vv. De hoogte van je PGB vv is afhankelijk van de berekening. We maken de berekening op basis van het aantal uur zorg dat de (wijk)verpleegkundige heeft vastgesteld. Je ontvangt een schriftelijke machtiging waarin staat tot wanneer je gebruik kunt maken van het PGB vv en wat maximaal wordt vergoed. Bewaar deze machtiging goed!

Ingangsdatum

De ingangsdatum van het PGB vv is de datum waarop je aanvraag is goedgekeurd. De toekenning van het PGB vv wordt schriftelijk aan je bevestigd. Op jouw verzoek kunnen wij het PGB vv ook op een latere datum in laten gaan.

Afwijzen PGB vv

Is je aanvraag niet positief beoordeeld dan krijg je geen toestemming voor een PGB vv. Je ontvangt een brief waarin wordt uitgelegd waarom de aanvraag is afgekeurd en je geen PGB vv krijgt. 

Zie ook:

Op de website van Anderzorg worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om je relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Je kan desgewenst je voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vind je in onze cookiepolicy.