Veelgestelde vragen over PGB vv

Als je situatie wijzigt, moet je dit zelf aangeven bij de verpleegkundige. Tijdens een bezoek van de verpleegkundige vul je samen een nieuwe aanvraag voor een PGB vv in. Na beoordeling en goedkeuring van deze aanvraag, krijg je een nieuwe machtiging met daarop een berekening van het nieuwe aantal uren. 

Je bent verplicht om een administratiedossier te maken en te beheren. Dit administratiedossier moet je, na het beëindigen van het PGB vv, voor minimaal 5 jaar archiveren. Het administratiedossier bevat tenminste: het volledige PGB vv aanvraagformulieren set, zorgovereenkomsten, het eventueel benodigde uitvoeringsverzoek dat door een bevoegd medisch professional is getekend, beschikking van de rechtbank in geval van een wettelijk vertegenwoordiger, kopie nota’s van zorgaanbieders en kopie ingediende declaraties. 

Verder ben je verplicht om gegevens uit dit dossier aan ons te overhandigen wanneer wij daarom vragen.

Je mag 1 keer per maand de kosten declareren. Op welke datum je declareert, maakt niet uit. Je mag bijvoorbeeld ook van 15 februari tot 15 maart declareren. Daarbij declareer je alleen achteraf de zorg die is geleverd. Dus niet vooraf aan de geleverde zorg.

De wijkverpleegkundige bekijkt met jou welke zorg nodig is, wat bij jouw situatie past en of deze zorg ook in de Zorgverzekeringswet valt. De wijkverpleegkundige kan daarbij ook advies geven over andere mogelijke  oplossingen. Al deze afspraken worden vastgelegd in een voorlopig zorgplan. Hierin staat ook  de aard, omvang en duur van de zorg.

De wijkverpleegkundige werkt volgens de regels van beroepsgroep Verpleegkundigen. Het aantal uren dat de wijkverpleegkundige indiceert (bepaalt hoeveel zorg nu nodig heeft), is de basis van het PGB.
  • Houd er rekening mee, dat het aantal uur dat de wijkverpleegkundige indiceert kan afwijken van het aantal uren waarop je huidige PGB is gebaseerd. Dit komt onder andere omdat de wetgeving op dit punt nogal is gewijzigd. De wijkverpleegkundige kan je daarom ook doorverwijzen naar andere voorzieningen. Dit zijn bijvoorbeeld zorg door vrijwilligers, zorg van de gemeente die staat in de WMO of zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg
  • Anderzorg kijkt of jouw zorg gefinancierd kan worden met een PGB.

Je kunt contact opnemen met een thuiszorgorganisatie in jouw buurt. Je kunt bij het kiezen van een zorgaanbieder advies vragen bij je gemeente of het sociale wijkteam. Je kunt ook in de zorgvinder zoeken naar een thuiszorgorganisatie (‘wijkverpleging’) bij jou in de buurt.

Nadat wij je aanvraag compleet hebben ontvangen, beoordelen we deze. Je ontvangt binnen 6 weken een schriftelijke bevestiging van ons besluit.

De ingangsdatum van het PGB vv is de datum waarop wij je compleet ingevulde en ondertekende aanvraag hebben ontvangen. Op jouw verzoek kunnen wij het PGB vv ook op een latere datum in laten gaan.

Het PGB wordt gebaseerd op:
  • het aantal uren waarvoor je per week aan verzorging en/of verpleging geïndiceerd bent
  • het aantal weken dat het PGB toegekend is
  • het door Anderzorg vastgestelde tarief.

Een AGB-code is noodzakelijk om het tarief voor formele zorg te kunnen declareren. De zorgaanbieders die aan de vereisten van formele zorgaanbieder voldoen (zie hiervoor het reglement) kunnen bij Vektis een AGB-code aanvragen als zij deze nu nog niet hebben.

Als je van zorgaanbieder wisselt, kun je hiervoor het wijzigingsformulier gebruiken. Je hoeft geen nieuwe PGB-aanvraag te doen, omdat er bij de budgetvaststelling door Anderzorg in het rekentarief geen onderscheid gemaakt wordt tussen formele en informele zorg.

De kosten die de wijkverpleegkundige maakt voor een indicatie of herindicatie, worden door je Basisverzekering betaald. Ga je naar een zorgorganisatie die een contract heeft met Anderzorg? Dan worden de kosten 100% vergoed. Maak je gebruik van niet-gecontracteerde zorgaanbieders? Dan geldt een maximale vergoeding van 65% van de nota van de zorgaanbieder, tot een maximum van 65% van het bedrag dat Anderzorg gemiddeld voor deze behandeling heeft gecontracteerd. In de Zorgvinder vind je welke organisaties wel of niet-gecontracteerd zijn.

Kinderwijkverpleegkundige

Lukt het niet om een afspraak te maken met een kinderverpleegkundige? Neem contact op met ons PGB-team 088 222 48 01.

Vragen?
Heb je nog meer vragen? Bel met het PGB-team 088 222 48 01 op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur of stuur een mail naar pgbvv@anderzorg.nl.             

Op de website van Anderzorg worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om je relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Je kan desgewenst je voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vind je in onze cookiepolicy.