Audiologische hulp 2018

Audiologische hulp is een vorm van medisch specialistische zorg. Deze zorg is gericht op het voorkomen, opsporen, onderzoeken en behandelen van allerlei stoornissen aan het gehoor.

Je hebt recht op vergoeding van kosten van:

  • onderzoek naar de gehoorfunctie,
  • advisering over aan te schaffen gehoorapparatuur,
  • voorlichting over het gebruik van de apparatuur,
  • psychosociale zorg als je problemen hebt met de gestoorde gehoorfunctie,
  • hulp bij het stellen van een diagnose bij spraak- en taalstoornissen bij een kind.

Eigen risico

Het is mogelijk dat je een verplicht of vrijwillig eigen risico moet betalen. Heb je dit jaar minder zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar meer zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je niets.

Eigen bijdrage

Er geldt geen eigen bijdrage voor audiologische hulp. 

Je kunt voor audiologische hulp naar een audiologisch centrum in Nederland van jouw keuze. Check de Zorgvinder voor hulp bij jou in de buurt.
Zoektip: Audiologische hulp vind je in De Zorgvinder onder de zoekterm audiologische hulp.

Mag je ook naar een andere zorgaanbieder?

AnderZorg heeft zorgaanbieders gecontracteerd. Je kunt uit deze zorgaanbieders kiezen. Als je kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met AnderZorg is het verstandig om vooraf even de verzekeringsvoorwaarden te bekijken, misschien krijg je niet al je kosten vergoed. Bovendien gelden er maximale vergoedingen. De lijst met maximale vergoedingen kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen vergoeding in de lijst met maximale vergoedingen is opgenomen dan krijg je een vergoeding van het bedrag dat in Nederland het gemiddeld gecontracteerde tarief is. Bekijk de lijst met maximale vergoedingen per DBC-zorgproduct. 

Je hebt alleen recht op vergoeding van kosten van audiologische hulp als je een schriftelijke verwijzing hebt van je huisarts of medisch specialist.

Nee, je hoeft geen toestemming te vragen.

Zie ook:

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Mogelijk gelden uitsluitingen en beperkingen.