Besnijdenis 2018

Een besnijdenis wordt ook wel circumcisie genoemd. Anderzorg vergoedt een besnijdenis wanneer deze medisch noodzakelijk is. 

Een besnijdenis (circumcisie) wordt vergoed vanuit de Basisverzekering wanneer deze medisch noodzakelijk is. Een besnijdenis is bijvoorbeeld medisch noodzakelijk als je een vernauwde voorhuid hebt (phimosis).

Eigen risico

Het is mogelijk dat je een verplicht of vrijwillig eigen risico moet betalen. Heb je dit jaar minder zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar meer zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je niets.

Eigen bijdrage

Je betaalt geen eigen bijdrage.

Je kunt terecht bij een medisch specialist in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum.

Je kunt voor medisch specialistische zorg naar een ziekenhuis en de medisch specialist die daaraan verbonden is, of naar een medisch specialist die een eigen praktijk heeft. Je kunt ook naar een zelfstandig behandelcentrum dat specialistische zorg biedt. Let op: zelfstandige behandelcentra bieden niet alle vormen van specialistische zorg. Medisch specialistische zorg van een instelling die niet is toegelaten op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen, wordt niet vergoed (bijvoorbeeld een privékliniek die niet is geregistreerd).

Anderzorg heeft zorgaanbieders gecontracteerd. Besnijdenis kun je in de Zorgvinder terugvinden onder de categorie medische specialistische zorg.

Mag je ook naar een andere zorgaanbieder?

Als je kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Anderzorg, krijg je een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale vergoedingen. De lijst met maximale vergoedingen kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen vergoeding in de lijst met maximale vergoedingen is opgenomen, dan krijg je een vergoeding van 65% van het tarief dat Anderzorg gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd.

Nee, je hoeft geen toestemming te vragen.

Ja, je hebt een verwijzing nodig van je huisarts of medisch specialist.

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Mogelijk gelden uitsluitingen en beperkingen.