Bijzondere optische hulpmiddelen 2018

Wanneer een bril of contactlenzen niet voldoen, kunnen bijzondere optische hulpmiddelen een uitkomst zijn. Hieronder vallen onder meer een telescoopbril, kappenbril, ptosisbril, loepenbril, verrekijkerbril en een elektronische loep. Beeldschermloepen vallen hier niet onder.

Naast een vergoeding voor bijzondere optische hulpmiddelen, is er ook een vergoeding voor lenzen op medische indicatie.

Ga je naar een gecontracteerde zorgaanbieder, dan geldt er een vergoeding van 100%

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder dan krijg je een vergoeding van 65% van de rekening tot maximaal 65% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 

Vanuit de aanvullende verzekeringen is er een vergoeding voor gewone brillen en contactlenzen.

Eigen risico

Het is mogelijk dat je een verplicht of vrijwillig eigen risico moet betalen. Heb je dit jaar minder zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar meer zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je niets.

Eigen bijdrage

Er geldt geen eigen bijdrage. 
Anderzorg heeft leveranciers gecontracteerd. In de Zorgvinder vind je een overzicht van de leveranciers die met Anderzorg een overeenkomst hebben gesloten.

 
Als je kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Anderzorg heeft gesloten, krijg je de kosten tot een maximumbedrag van 65% van de rekening van de zorgaanbieder vergoed. Daarbij geldt een maximum van 65% van het bedrag dat Anderzorg gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd.

Ga je naar een gecontracteerde leverancier, dan kun je je met de toelichting van je medisch specialist rechtstreeks tot de leverancier wenden. 

Ga je naar een leverancier die niet door Anderzorg is gecontracteerd, dan heb je voorafgaande toestemming van Anderzorg nodig. Hiervoor vragen wij van jou een toelichting van de behandelend medisch specialist en een offerte van de leverancier.

LET OP: de leverancier bepaalt aan de hand van wettelijke criteria of je voor vergoeding van bijzondere optische hulpmiddelen in aanmerking komt. Als je het hulpmiddel niet vergoed krijgt, dan krijg je een brief met uitleg van ons. 

Zie ook:

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Mogelijk gelden uitsluitingen en beperkingen.