Bijzondere tandheelkunde 2018

Bijzondere tandheelkunde is bedoeld voor mensen voor wie reguliere tandheelkunde niet toereikend is door een lichamelijke of geestelijke aandoening. 

Je hebt recht op bijzondere tandheelkunde die noodzakelijk is als je:

  • een ernstige ontwikkelingstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tand-kaakmondstelsel hebt. Slechts bij een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak heb je recht op het aanbrengen van implantaten en het aanbrengen van het vaste gedeelte van de suprastructuur. Deze moeten dienen om een uitneembare prothese op te bevestigen
  • een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening hebt
  • een niet-tandheelkundige medische behandeling moet ondergaan en deze behandeling zonder de bijzondere tandheelkunde aantoonbaar onvoldoende resultaat zal hebben

Waar moet je op letten?

  • Je hebt alleen recht op bijzondere tandheelkunde als deze noodzakelijk is om een tandheelkundige functie te behouden of te verwerven, die gelijkwaardig is aan de tandheelkundige functie die je zou hebben gehad als de aandoening zich niet zou hebben voorgedaan.
  • Je hebt alleen recht op orthodontische hulp als er sprake is van een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van het tand-kaak-mondstelsel, waarbij medediagnostiek of medebehandeling van andere disciplines dan de tandheelkundige noodzakelijk is.
Een deel van de kosten voor bijzondere tandheelkunde is voor je eigen rekening. Hoeveel je eigen bijdrage is, wordt door de minister van VWS bepaald en kun je vinden in de Regeling zorgverzekering.

Eigen risico

Ben je 18 jaar of ouder en heb je dit jaar minder zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar meer zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je niets.  Ben je jonger dan 18 jaar, dan betaal je geen eigen risico.

Je kunt naar een tandarts, Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde, kaakchirurg of orthodontist naar keuze. Let wel op de verwijzing die je nodig hebt. Het kan zijn dat je niet alles vergoed krijgt. In de algemene voorwaarden vind je hoeveel je vergoed krijgt. 

  • Orthodontist: voor bijzondere tandheelkunde door een orthodontist heb je een schriftelijke verwijzing van je tandarts of kaakchirurg nodig.
  • Kaakchirurg: voor bijzondere tandheelkunde door een kaakchirurg heb je een schriftelijke verwijzing van je tandarts of huisarts nodig. De kaakchirurg moet verbonden zijn aan een ziekenhuis.
  • Centrum voor Bijzondere tandheelkunde: voor bijzondere tandheelkunde door een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde heb je een schriftelijke verwijzing van je huisarts, tandarts of kaakchirurg nodig.

Voor bijzondere tandheelkunde heb je voorafgaande toestemming van Anderzorg nodig. Stuur bij je aanvraag een schriftelijke motivatie en een behandelplan van de zorgaanbieder mee. 

Onder de bijzondere tandheelkunde valt ook een bezoek aan een speciale angsttandarts. Ben je erg bang voor de tandarts? Dan kan deze je misschien wel helpen. De behandeling is gericht op het wegnemen van angst zodat je uiteindelijk weer naar een gewone tandarts kan. Vaak wordt daarom ook een psycholoog betrokken bij de behandeling.

Blijkt uit het eerste onderzoek dat er sprake is van extreme angst?

  • Dan wordt de extra noodzakelijke tijd voor de behandeling vergoed vanuit de Basisverzekering (deze kosten worden verrekend met je eigen risico). De zorgaanbieder moet hiervoor vooraf een machtiging aanvragen.
  • De uitgevoerde behandeling wordt niet vergoed uit de Basisverzekering. Heb je een tandverzekering afgesloten, dan is er wellicht een vergoeding vanuit deze verzekering.

Zie ook:

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Mogelijk gelden uitsluitingen en beperkingen.

Op de website van Anderzorg maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wil je dit liever niet? Dan kan je via de link “instellingen aanpassen” je voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vind je in onze cookiepolicy.