Bijzondere tandheelkunde 2019

Bijzondere tandheelkunde is bedoeld voor mensen die door een geestelijke of lichamelijke aandoening niet naar de tandarts kunnen. Of als de tandarts niet kan helpen. We vergoeden bijzondere tandheelkunde vanuit de Basisverzekering. 

Wat krijg je vergoed uit de Basisverzekering?

Je hebt recht op bijzondere tandheelkunde die noodzakelijk is als je:

 • een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tand-kaakmondstelsel hebt. Hieronder valt ook het aanbrengen van implantaten bij een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak en het aanbrengen van de constructie waarmee de uitneembare prothese op de implantaten vastklikt.
 • een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening hebt.
 • een niet-tandheelkundige medische behandeling moet ondergaan en deze behandeling zonder de bijzondere tandheelkunde aantoonbaar onvoldoende resultaat zal hebben.

 

Wat krijg je vergoed vanuit de aanvullende modules?

Vanuit de aanvullende modules hebben we geen extra vergoeding voor bijzondere tandheelkunde. 

 

Voorwaarden voor vergoeding

 • Je hebt alleen recht op bijzondere tandheelkunde als deze noodzakelijk is om te zorgen dat je tand(en) goed blijven of gaan functioneren. De (functie) moet gelijkwaardig zijn aan de functie die je zou hebben gehad zonder aandoening.
 • Je hebt alleen recht op orthodontische hulp als er sprake is van een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van het tand-kaak-mondstelsel, waarbij medediagnostiek of medebehandeling van andere disciplines dan de tandheelkundige noodzakelijk is.
 • Je hebt vooraf toestemming van Anderzorg nodig. Stuur bij je aanvraag een schriftelijke motivatie en een behandelplan van de zorgaanbieder mee. 
 • In bepaalde gevallen heb je ook een schriftelijke verwijzing nodig. Voor bijzondere tandheelkunde:
  - door een orthodontist heb je een verwijzing van je tandarts of kaakchirurg nodig
  - door een kaakchirurg heb je een verwijzing van je tandarts of huisarts nodig. De kaakchirurg moet verbonden zijn aan een ziekenhuis.
  - door een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde heb je een verwijzing van je huisarts, tandarts of kaakchirurg nodig.

 

Welke kosten zijn voor jou?

 • Een deel van de kosten voor bijzondere tandheelkunde is voor je eigen rekening. Hoeveel je eigen bijdrage is, wordt door de minister van VWS bepaald en kun je vinden in de Regeling zorgverzekering.
 • Als het gaat om het plaatsen van een kunstgebit, dan betaal je een eigen bijdrage van 25% van de totale kosten van een volledige prothese. Lees meer over de vergoeding van volledige protheses.
 • Eigen risico bij vergoeding uit de Basisverzekering.

 

Extreme angst voor de tandarts

Onder de bijzondere tandheelkunde valt ook een bezoek aan een speciale angsttandarts. Dit is voor mensen met extreme angst voor de tandarts. Om de angst weg te nemen, wordt vaak een psycholoog betrokken bij de behandeling. 

Blijkt uit het eerste onderzoek dat er sprake is van extreme angst? Dan wordt de extra noodzakelijke tijd voor de behandeling vergoed vanuit de Basisverzekering. Het eigen risico geldt wel. De zorgaanbieder moet hiervoor vooraf een machtiging aanvragen.

Let op: De uitgevoerde behandeling wordt niet vergoed uit de Basisverzekering. Heb je een tandverzekering afgesloten, dan is er wellicht een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.

 

Waar kun je terecht?

Je kunt naar een tandarts, Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde, kaakchirurg of orthodontist naar keuze. Let wel op dat je de verwijzing en de toestemming van ons nodig hebt. Het kan zijn dat je niet alles vergoed krijgt. In de algemene voorwaarden vind je hoeveel je vergoed krijgt. 

 

Zie ook:

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina's is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden van Anderzorg Basis en Anderzorg Compact. Er kunnen uitsluitingen en beperkingen gelden.

Op de website van Anderzorg maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wil je dit liever niet? Dan kan je via de link “instellingen aanpassen” je voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vind je in onze cookiepolicy.