Consultatie 2018

Onder consultatie worden alle C-codes gerekend voor consulten en diagnostiek. Ga je buiten openingstijden naar de tandarts, dan kan de zorgaanbieder daarvoor een toeslag berekenen. Voor extra onderzoeken voor specifieke behandelingen, zoals orthodontie of parodontologie (tandvleesbehandelingen), bestaan aparte codes. 

Ben je 18 jaar of ouder? Dan worden consultatie en diagnostiek niet vergoed vanuit de Basisverzekering.
Ben je jonger dan 18 jaar? Lees dan wat je vergoed krijgt voor tandheelkunde uit de Basisverzekering.

Wat wordt verstaan onder consultatie?

Onder consultatie worden alle C-codes gerekend voor consulten en diagnostiek. Ga je buiten openingstijden naar de tandarts, dan kan de zorgaanbieder daarvoor een toeslag berekenen. Voor extra onderzoeken voor specifieke behandelingen, zoals orthodontie of parodontologie (tandvleesbehandelingen), bestaan aparte codes. 

Bij grotere behandelingen raden we je aan vooraf een begroting op te vragen. Zo kun je nagaan wat er vergoed wordt en welke kosten je zelf moet betalen.

Heb jij je aanvullende verzekering zelf samengesteld met één van de vergoedingen voor tandheelkunde? Dan geldt onderstaande vergoeding:

Tand 75% € 250 Tand 100% € 250 Tand 100% € 500
Alle* tandheelkundige verrichtingen worden 75% vergoed tot een maximum van € 250 per kalenderjaar. Alle* tandheelkundige verrichtingen worden vergoed tot een maximum van € 250 per kalenderjaar. Alle* tandheelkundige verrichtingen worden vergoed tot een maximum van € 500 per kalenderjaar.

*Met uitzondering van orthodontie en een niet nagekomen afspraak.

Vergoeding vanuit de aanvullende pakketten

Heb je het pakket Budget, Jong of Tand naast je Basisverzekering afgesloten? Dan geldt onderstaande vergoeding:

Elke verrichting heeft een eigen code. De code en bijbehorende vergoeding vind je in de codetabel hieronder. Als een verrichting niet wordt vergoed, staat er een streepje.

Code Beschrijving Anderzorg Budget
Tot € 250 per jaar 

Anderzorg Jong
Tot € 150 per jaar 

Anderzorg Tand
Tot € 500 per jaar 
C11 Periodieke controle 75% 100% 100%
C13 Probleemgericht consult 75% 100% 100%
C22 Schriftelijke medische anamnese - 80% 80%
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan - 80% 80%
C29 Studiemodellen - 80% 80%
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak - 80% 80%
C80 Mondzorg aan huis - 80% 80%
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose - 80% 80%
C85 Weekendbehandeling 75% 80% 80%
C86 Avondbehandeling 75% 80% 80%
C87 Nachtbehandeling 75% 80% 80%
C90  Niet-nagekomen afspraak  - - -

Deze polissen hebben geen vergoeding voor uitwendig bleken en orthodontie.

Het verschil tussen het tarief van de behandeling en het bedrag dat jouw tandartsverzekering vergoedt, betaal je zelf. De tarieven voor verrichtingen zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Wij plaatsen deze tarieven zodra de NZa ze heeft gepubliceerd.

Eigen risico

Omdat consultatie niet vanuit de Basisverzekering wordt vergoed, geldt er geen eigen risico. 

Je kunt naar elke tandarts, orthodontist, mondhygiënist of tandprotheticus. Alleen de kosten van een zorgaanbieder gevestigd in Nederland of de grensstreek worden vergoed. De grensstreek is tot 15 kilometer van de Nederlandse grens.

De nota die je ontvangt, betaal je rechtstreeks. Wanneer nodig, stuur je ‘m ook door via Mijn Anderzorg of declareer je de nota via onze handige declaratieapp, zodat je de gehele of een gedeelte van de kosten vergoed krijgt, afhankelijk van je verzekering natuurlijk.

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Mogelijk gelden uitsluitingen en beperkingen.

Prestatiecodes tandheelkunde