Eerstelijnsverblijf 2018

Soms is een verblijf in een eerstelijnsverblijf – zoals een verpleeghuis – noodzakelijk om geholpen te worden. Bijvoorbeeld als je huisarts het medisch niet meer verantwoord vindt om je thuis te laten blijven, maar een ziekenhuisopname niet nodig is. Op deze pagina lees je wat je vergoed krijgt voor een eerstelijnsverblijf, wanneer je voor vergoeding in aanmerking komt en waar je terecht kunt.

Eerstelijnsverblijf wordt vergoed uit de Basisverzekering.

Je hebt recht op vergoeding van kosten voor een verblijf dat minimaal een etmaal duurt en dat medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige zorg normaal gesproken gegeven door een huisarts.

Ook heb je recht op vergoeding van kosten van de bijbehorende noodzakelijke verpleging, verzorging, paramedische zorg en geneesmiddelen.

Je krijgt een vergoeding voor een verblijf van een ononderbroken periode van maximaal 1.095 dagen. Een onderbreking van ten hoogste 30 dagen wordt niet als onderbreking beschouwd, maar deze dagen tellen niet mee voor de berekening van de 1.095 dagen. Een onderbreking wegens weekend- of vakantieverlof telt wel mee.

Let op: Verblijf in verband met geestelijke gezondheidszorg (GGZ-zorg) valt niet onder deze vorm van verblijf. Je leest hier meer over op de pagina 'Specialistische ggz met opname'.

Eigen risico

Voor de vergoeding uit de Basisverzekering geldt het eigen risico. Heb je dit jaar minder zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar meer zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je niets. 

Eigen bijdrage

Er geldt geen eigen bijdrage voor eerstelijnsverblijf

In overleg met een medisch specialist kun je terecht in een zelfstandig behandelcentrum, revalidatiecentrum of verpleeghuis. Met een groot aantal van hen heeft Anderzorg een contract gesloten. In onze Zorgvinder zie je welke dat zijn.

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? 
Dan krijg je een vergoeding tot een maximumbedrag. Eerstelijnsverblijf valt onder medisch specialistische zorg. Bekijk hier de maximale vergoedingen bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. 

Let op: Verblijf in verband met geestelijke gezondheidszorg (GGZ-zorg) valt niet onder deze vorm van verblijf. Je leest hier meer over op de pagina 'Specialistische ggz met opname'.

Je hebt vooraf toestemming van Anderzorg nodig als het verblijf langer dan 6 maanden duurt. Dit kan je huisarts namens jou regelen.

Let op: voor recht op een eerstelijnsverblijf heb je vóóraf een schriftelijke indicatie van de huisarts nodig. Twijfel je of een verblijf voor vergoeding in aanmerking komt? Neem dan even contact met ons op. We helpen je graag!