Epilatie 2018

Abnormale haargroei in het gezicht of de hals kan verholpen worden. Epilatie door middel van elektrische stroom, laser, flitslicht of hiermee gelijk te stellen apparatuur maakt nagroei, na verwijdering van het haar, praktisch onmogelijk.

Epilatie wordt niet vergoed vanuit de Basisverzekering.

Je krijgt 80% van de kosten vergoed tot een maximumbedrag. Dit maximumbedrag geldt voor de hele verzekeringsduur:

Anderzorg Budget Anderzorg Jong Anderzorg Extra
€ 0 € 500 € 500 

Wanneer heb je recht op vergoeding?

Je hebt recht op deze vergoeding als je abnormale haargroei in het gezicht of de hals hebt en de behandeling wordt gegeven door of onder verantwoordelijkheid van een huidtherapeut of een door Anderzorg erkende schoonheidsspecialist die geregistreerd is bij ANBOS met de specialisatie 'elektrisch ontharen'. 

Kosten hoger dan de maximale vergoeding zijn voor je eigen rekening.

Eigen risico

Omdat epilatie niet vanuit de Basisverzekering wordt vergoed, geldt er geen eigen risico.

Voor de behandeling kun je terecht bij een erkende huidtherapeut of een door Anderzorg erkende schoonheidsspecialist die geregistreerd is bij ANBOS met de specialisatie 'elektrisch ontharen' of 'ontharingstechnieken'.
Je mag naar een andere zorgaanbieder, maar dan krijg je geen vergoeding.

Nee, je hebt geen verwijzing nodig.

Zie ook: 

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Mogelijk gelden uitsluitingen en beperkingen.