Erfelijkheidsonderzoek 2020

Erfelijkheidsonderzoek is een vorm van medisch specialistische zorg. Bij erfelijkheidsonderzoek wordt uitgezocht of een aandoening of aangeboren afwijking erfelijk is.

Wat krijg je vergoed vanuit de Basisverzekering?

  • Centrale diagnostiek, co√∂rdinatie en registratie van ingezonden bloed- en beenmergpreparaten.
  • Het onderzoek naar en van erfelijke afwijkingen door middel van stamboomonderzoek, chromosoomonderzoek, biochemische diagnostiek, ultrageluidonderzoek en DNA-onderzoek.
  • Erfelijkheidsadvisering en bijbehorende psychosociale begeleiding.
  • Onderzoek bij andere personen als dat nodig is voor je eigen erfelijkheidsadvies.

Voorwaarden voor vergoeding

Je hebt een schriftelijke verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig. 

Welke kosten zijn voor jou?

  • Eigen risico bij vergoeding vanuit de Basisverzekering. 
  • Als je kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Anderzorg heeft gesloten, krijg je de kosten tot een maximumbedrag van 65% van de rekening van de zorgaanbieder vergoed. Daarbij geldt een maximum van 65% van het bedrag dat Anderzorg gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd.

Waar kun je terecht?

Vind via de Zorgvinder een gecontracteerd centrum voor erfelijkheidsonderzoek of ziekenhuis bij jou in de buurt.

Zie ook: 

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Mogelijk gelden uitsluitingen en beperkingen.