Vragen over het eigen risico

Het eigen risico is een lastig onderwerp. Dat merken we aan de vragen die aan ons worden gesteld. Hieronder hebben we de meest gestelde vragen over het eigen risico voor je op een rijtje gezet. Staat jouw vraag er niet tussen? Start dan een chatgesprek, of WhatsApp met ons. We helpen je graag.

Als een verzekering in de loop van het jaar begint of eindigt, wordt het eigen risico naar evenredigheid aangepast. Dit geldt ook bij vrijwillig eigen risico.

Ja iedere verzekerde van 18 jaar en oude kan een eigen keuze maken.

Als je naar het ziekenhuis gaat, krijg je vrijwel altijd te maken met verschillende 'zorgonderdelen': een onderzoek door de arts, een röntgenfoto, een injectie, een operatie etc. Het ziekenhuis rekent deze zorgonderdelen niet apart af, want ze verschijnen in één 'zorgpakket' op de factuur: een zogenaamd DBC-zorgproduct.

Wat kost een DBC-zorgproduct?

Een DBC-zorgproduct is eigenlijk een verzameling 'zorgonderdelen' die gebruikelijk zijn bij een bepaalde behandeling. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de omschrijvingen van de DBC-zorgproducten vast. Neem bijvoorbeeld het volledige ziekenhuistraject bij een polsbreuk. De prijs daarvan is een gemiddelde van alle zorgkosten plus het eventuele honorarium van de medisch specialist bij een dergelijke breuk. Die combinatieprijs en de naam van het DBC-zorgproduct verschijnen op de factuur. Zodoende is er uiteindelijk dus één factuur voor de gehele behandeling.De kosten van een DBC-zorgproduct zijn gebaseerd op een gemiddeldebehandeling. Het maakt bijvoorbeeld niet uit of er één of drie foto’s zijn gemaakt.Hoe wordt bepaald welk DBC-zorgproduct geldt? Een medisch specialist stelt een diagnose. Op basis hiervan opent hij een DBC-zorgproduct. Dan staan de uiteindelijke kosten natuurlijk nog niet vast, want die zijn mede afhankelijk van de volgende factoren:Of de patiënt wel of geen operatie heeft ondergaan.Het aantal bezoeken aan de medisch specialist.Of (en hoelang) de patiënt overnacht in het ziekenhuis.Als de behandeling is afgelopen, bepaalt een centraal computersysteem in Nederland het uiteindelijke DBC-zorgproduct. In totaal zijn er ongeveer 4.400 DBC-zorgproducten, die elk een eigen, unieke code hebben. Het ziekenhuis kan de behandeling vervolgens in rekening brengen.Het kan voorkomen dat je in behandeling bent bij verschillende specialisten, misschien zelfs voor meerdere aandoeningen. Dan kunnen er meerdere DBC-zorgproducten gelden. Elke specialist opent in dat geval een eigen DBC-zorgproduct. De specialist en het ziekenhuispersoneel zijn samen verantwoordelijk dat ze alle zorgactiviteiten goed vastleggen en koppelen aan het juiste DBC-zorgproduct.

Ingangsdatum en duur van een DBC-zorgproduct

De ingangsdatum van een DBC-zorgproduct is vaak de datum waarop u voor het eerste consult in het ziekenhuis bent geweest. Vanaf 1-1-2015 geldt een DBC-zorgproduct voor maximaal 120 dagen. Als je langer dan 120 dagen onder behandeling bent in het ziekenhuis, dan zal het ziekenhuis een zogenaamd 'vervolg-DBC-zorgproduct' openen. De ingangsdatum daarvan is vaak niet de datum waarop je in het ziekenhuis geweest bent. Dit komt omdat die ingangsdatum direct aansluit op de vorige DBC.DBC-zorgproducten die gestart zijn in 2014 gelden nog 365 dagen. Bij het berekenen van uw eigen risico gaan we uit van de ingangsdatum van een (vervolg)DBC.

Het komt bijna niet voor dat er teveel eigen risico in rekening wordt gebracht. Bekijk je uitkeringsspecificatie in Mijn Anderzorg en je eigen bankafschriften goed. Houd rekening met de volgende situaties:

  • Het kan zijn dat er een eigen bijdrage genoemd wordt. Een eigen bijdrage is een deel dat niet wordt vergoed. Het eigen risico wordt verrekend met kosten die wel worden vergoed (vanuit de basisverzekering).
  • Het eigen risico is van toepassing op elke volwassen verzekerde.
  • Het is mogelijk dat jouw zorgaanbieder een declaratie bij ons indient die betrekking heeft op het voorgaande jaar. Als je voor dat jaar je eigen risico nog niet had bereikt, dan brengen we het eigen risico alsnog bij je in rekening.

Wij brengen het eigen risico in rekening zodra jouw zorgaanbieder bij ons declareert. De snelheid waarmee je een nota van ons ontvangt is dus afhankelijk van de zorgaanbieder. Soms wachten zorgaanbieders wat langer met declareren, zodat ze alles in één keer naar ons kunnen versturen. 

Een voorbeeld:
Ziekenhuizen werken met een zogenaamde DBC (Diagnose Behandelcode). Verschillende onderdelen van een behandeling worden niet meer apart in rekening gebracht, maar na afloop van een traject (120 dagen) gedeclareerd. 

Van rontgenfoto tot rekening | NZa

De eerste €385 (in 2017 was dat ook €385) aan zorg uit de basisverzekering betaal je zelf. Dat is je verplicht eigen risico. De overheid stelt dit bedrag elk jaar vast en geldt voor alle verzekerden vanaf 18 jaar. Er zijn wel een aantal uitzonderingen, zoals een bezoek aan je huisarts en kosten in verband met zwangerschap. Laboratoriumkosten, medicijnen en ambulancevervoer worden wel met het eigen risico verrekend. Ook bij een zwangerschap. Het eigen risico is niet van toepassing op kosten die uit een aanvullende verzekering worden vergoed. Meer over de uitzonderingen op het eigen risico.

De kans is groot dat er een laboratoriumonderzoek is geweest. Hiervoor hoef je op deze dag inderdaad geen instelling te hebben bezocht. Mogelijk heb je enkele dagen hiervoor een huisarts bezocht en is er bloed afgenomen of is er een wond behandeld waarvan voor de zekerheid weefsel is doorgestuurd naar het laboratorium. Ook zien we vaak dat om en nabij de datum van dit onderzoek medicijnen zijn verstrekt.De verschillende bedragen hebben betrekking op de verschillende onderzoeken (het bepalen van zouten, eiwitten en stofwisselingsproducten, de hormoonhuishouding, bloedstolling en afweerreacties).

Ja, dat kan. Diagnose en behandeling in het ziekenhuis leiden samen tot één prijs die het ziekenhuis in rekening brengt. Dit wordt vastgelegd in één administratieve code: de DBC-prestatiecode. Elke DBC (diagnosebehandelingscombinatie) heeft een eigen tarief dat bestaat uit een honorariumbedrag voor de specialist (salaris) en een kostenbedrag voor het ziekenhuis (gebruik van ruimte, apparatuur, etc). Na afloop van het behandelingstraject ontvang je van ons een uitkeringsspecificatie met daarop de verrekening van het eigen risico voor het totale traject. Deze verrekening bestaat uit de 2 genoemde onderdelen.

Van rontgenfoto tot rekening | NZa

Zie ook:

Op de website van Anderzorg worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om je relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Je kan desgewenst je voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vind je in onze cookiepolicy.