Geneesmiddelen 2018

Geneesmiddelen zijn er in allerlei vormen, zoals tablet, injectievloeistof, zetpil of pleister. Er zijn duizenden geneesmiddelen op de markt. Om een geneesmiddel op de markt te mogen brengen, heeft de producent een handelsvergunning nodig. Die vergunning wordt alleen verleend als het (merk of merkloze) geneesmiddel voldoet aan strenge kwaliteitseisen.

Per recept heb je recht op voorgeschreven geneesmiddelen voor een bepaalde periode. Voor geneesmiddelen die meer dan € 1.000 per maand kosten, geldt een maximale periode van 1 maand.

Met uitzondering van de uitgesloten middelen bedoeld onder de uitklapparagraaf Preferentiebeleid, heb je recht op vergoeding van kosten van alle geneesmiddelen die de minister van VWS in het verzekeringspakket heeft opgenomen. Je kunt het gemakkelijkste kijken op de website medicijnkosten. Je moet dan wel de naam van het geneesmiddel weten.

Wanneer heb je recht op vergoeding?

Je hebt recht op vergoeding van geneesmiddelen die in de apotheek zelf zijn bereid. Ook heb je recht op vergoeding van geneesmiddelen als jouw arts ze speciaal voor jou bestelt. Voorwaarde is dat het geneesmiddel in Nederland is bereid door een fabrikant als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder medisch memorandum van de Geneesmiddelenwet.

Als het gaat om een bestelling van een geneesmiddel dat in Nederland niet in de handel is maar wel in een ander land, is dit alleen toegestaan als je lijdt aan een ziekte die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij één op de 150.000 inwoners.

In alle gevallen moet het gaan om rationele farmacotherapie. Dat wil zeggen dat behandeling plaatsvindt met een geneesmiddel in een voor de patiënt geschikte vorm, waarvan de werkzaamheid en de effectiviteit blijkt uit wetenschappelijke literatuur en die tevens het meest economisch is voor de zorgverzekering.

Wat krijg je niet vergoed?

Je hebt geen recht op vergoeding van kosten van geneesmiddelen:

 • in gevallen die zijn aangegeven in de Regeling zorgverzekering,
 • in geval van ziekterisico bij reizen,
 • voor onderzoek als bedoeld in artikel 40, derde lid, onder b, van de Geneesmiddelenwet,
 • die gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig zijn aan enig niet aangewezen, geregistreerd geneesmiddel,
 • als bedoeld in artikel 40, derde lid, onder e, van de Geneesmiddelenwet.

Eigen risico

Het is mogelijk dat je een verplicht of vrijwillig eigen risico moet betalen. Heb je dit jaar minder zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar meer zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je niets.

Eigen bijdrage

Het kan zijn dat je een eigen bijdrage moet betalen. Op de website medicijnkosten staan alle geneesmiddelen waar je recht op hebt. Op deze site staan alle geneesmiddelen waarvoor een vergoedingslimiet is vastgesteld. Het gaat dan om geneesmiddelen die onderling vervangbaar zijn. 

  Er gelden beperkingen voor vergoeding: preferentiebeleid, indicatie en maximale periode.

  Preferentiebeleid

  Vaak zijn er meerdere geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof op de markt. Bij sommige geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof en toedieningsvorm heb je alleen recht op geneesmiddelen die door Anderzorg zijn aangewezen. Dit zijn de zogenaamde preferente geneesmiddelen.

  Meer over het preferentiebeleid
  Ieder geneesmiddel heeft een werkzame stof. Je hebt recht op vergoeding van kosten van alle werkzame stoffen die voorkomen in de geneesmiddelen op bijlage 1 bij de Regeling zorgverzekering. Vaak zijn er meerdere geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof op de markt. Bij sommige geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof en toedieningsvorm heb je alleen recht op vergoeding van die geneesmiddelen die door AnderZorg zijn aangewezen. Dit zijn de zogenaamde preferente geneesmiddelen.

  Door het preferentiebeleid kun je van jouw apotheek medicijnen krijgen die mogelijk in een ander doosje zitten dan je gewend bent. Ook het medicijn zelf kan een andere vorm en kleur hebben. Maar de werkzame stof en de sterkte zijn precies hetzelfde als van het medicijn dat je nu gebruikt.

  Preferent middel (tijdelijk) niet leverbaar
  Met fabrikanten van geneesmiddelen maken wij afspraken dat geneesmiddelen de hele preferente periode, meestal twee jaar, beschikbaar moeten zijn. Toch komt het soms voor dat een preferent middel (tijdelijk) niet beschikbaar is. Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld wanneer er productieproblemen zijn en geneesmiddelen niet tijdig geleverd kunnen worden. Als een preferent middel niet beschikbaar is, dan spreken wij met apothekers af dat zij ter overbrugging een geneesmiddel van een andere fabrikant of label mogen afleveren. Dit is uiteraard hetzelfde geneesmiddel met dezelfde werkzame stof, maar vaak in een ander doosje. Wij vragen apothekers in dit geval geneesmiddelen met de laagst mogelijke prijs af te leveren en dit bij ons te melden. We houden bij welke preferente middelen een leveringsprobleem hebben en welke alternatief er geleverd mag worden door de apotheek.

  Minder eigen risico betalen per medicijn
  Omdat de kosten voor medicijnen meetellen in het eigen risico merk je de gevolgen van ons preferentiebeleid direct. De medicijnen kosten minder, dus je betaalt ook minder eigen risico per medicijn. Daarnaast heeft het preferentiebeleid een gunstig effect op de kosten voor de zorgsector. En dus op jouw zorgpremie.

  Je krijgt het medicijn vergoed dat jouw arts voorschrijft
  Je krijgt altijd het medicijn met de werkzame stof dat jouw arts voorschrijft. Heel soms komt het voor dat een preferent geneesmiddel medisch niet verantwoord is, bijvoorbeeld door een allergie. Heb je het preferente middel geprobeerd en is dat het geval? Dan schrijft de arts jou eerst nog 1 ander generiek middel voor (voor minimaal 14 dagen). Werkt dat ook niet, dan krijg je alsnog het (dure) merkgeneesmiddel of een duurder generiek medicijn voorgeschreven. Je arts vermeldt die 'medische noodzaak' dan op het recept, maar uiteindelijk bepaalt de apotheek wat hiermee gebeurt.

  Preferente medicijnen zijn veilig
  Alle medicijnen die Anderzorg heeft benoemd als preferente geneesmiddelen zijn goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Op kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid. Ondanks een andere verpakking, kleur of vorm zijn al deze medicijnen dus veilig te gebruiken.

  Het preferentiebeleid werkt goed
  Het preferentiebeleid werkt goed. Sinds de start zijn enkele veelgebruikte medicijnen goedkoper geworden. Sommige met meer dan 85%. Daarom gaat Anderzorg met dit beleid door.

  Voorbeeld
  Simvastatine 40 mg is een veelgebruikt medicijn voor de behandeling van een hoog cholesterol. Voor het preferentiebeleid kostte het medicijn per doosje van 30 stuks (voor 1 maand) € 15,76. Nu kost hetzelfde medicijn in dezelfde hoeveelheid € 0,88.

  Indicatie

  Op sommige geneesmiddelen heb je alleen recht als je een indicatie hebt die in de wettelijke regeling is omschreven. Je kunt op de website medicijnkosten nakijken of er voor jouw geneesmiddel een indicatievoorwaarde geldt.

  Maximale periode

  Per recept heb je recht op de geneesmiddelen voor een bepaalde periode. Deze periode is:

  • Vijftien dagen als je het geneesmiddel voor de eerste keer gebruikt
  • Vijftien dagen als je een acute aandoening met antibiotica of chemotherapeutica moet worden bestreden
  • Drie maanden voor geneesmiddelen die een chronische ziekte behandelen
  • Eén maand voor slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen
  • Eén maand voor geneesmiddelen die meer dan € 1.000 per maand kosten
  • Drie tot zes maanden voor middelen die door Anderzorg als preferent zijn aangewezen
  • Een jaar, voor de pil. Het eerste recept is voor drie maanden
  • Een maand in alle andere gevallen

  Als je voor de eerste keer vloeibare geneesmiddelen bij je apotheker of apotheekhoudend huisarts haalt, dan worden deze in de kleinste handelsverpakking geleverd.

  Je kunt voor geneesmiddelen naar een apotheek of een apotheekhoudend huisarts. Anderzorg heeft apotheken en apotheekhoudend huisartsen gecontracteerd. Vind met behulp van de Zorgvinder een gecontracteerde zorgaanbieder bij jou in de buurt. Maar natuurlijk kun je ook direct je medicijnen online bestellen op Nationale-Apotheek.nl

   

   

  Mag ik ook naar een andere leverancier?

  Dan moet je een deel van de kosten zelf betalen. Je krijgt voor geneesmiddelen en dieetpreparaten maximaal de apotheekinkoopprijs zoals deze geldt in de maand van aflevering. Deze inkooprijs is opgenomen in de Z-indextaxe (prijslijst voor geneesmiddelen die maandelijks door het bedrijf Z-index wordt uitgegeven).
  Op deze prijs wordt een korting in rekening gebracht. Deze bedraagt 10% voor geneesmiddelen en 20% bij dieetpreparaten. Voor geneesmiddelen geldt dat die korting maximaal € 10 per receptregel is. Voor de zorgkosten (receptregels en nieuwe prestaties) geldt een maximum vergoedingsbedrag.

  Bestel je medicijnen online. Anderzorg heeft afspraken voor je gemaakt met Nationale-Apotheek.nl. Je medicijnen online bestellen kan snel en simpel. 24 uur per dag. Zo werkt het:

  Hoe bestel je medicijnen online?

  • Schrijf je in op Nationale-Apotheek.nl
  • Laat je dokter een recept naar Nationale-Apotheek.nl sturen. Of stuur zelf het originele recept op.
  • Na ontvangst van je recept controleert Nationale-Apotheek.nl of het recept, de medicatie en de dosering kloppen.
  • Als alles in orde is, wordt de bestelling verzonden.

  Voordelen Nationale-Apotheek.nl

  Vandaag je recept ingeleverd? Binnen vier werkdagen gratis bezorgd in een kind- en diervriendelijke verpakking.

  Zie ook:

  Disclaimer

  De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Mogelijk gelden uitsluitingen en beperkingen.

  Op de website van Anderzorg maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wil je dit liever niet? Dan kan je via de link “instellingen aanpassen” je voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vind je in onze cookiepolicy.