Geriatrische revalidatie 2018

Geriatrische revalidatie richt zich op kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis een medisch-specialistische behandeling hebben ondergaan, bijvoorbeeld door een beroerte of botbreuk. Deze mensen hebben behoefte aan een revalidatiebehandeling die meerdere soorten zorg combineert, zoals verpleging, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychotherapie, diëtist, maatschappelijk werkende en de specialist ouderengeneeskunde. Dit alles onder de verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde. Het doel is om deze ouderen te helpen om terug te keren naar huis.

Je hebt recht op vergoeding van geriatrische revalidatie in verband met kwetsbaarheid, complexe multimorbiditeit en afgenomen leervermogen en trainbaarheid.

Wanneer heb je recht op vergoeding?

Je hebt recht op vergoeding als:

  • De geriatrische revalidatie is gericht op het dusdanig verminderen van de functionele beperkingen dat terugkeer naar de thuissituatie mogelijk is
  • De geriatrische revalidatie binnen een week aansluit op een opname in verband met medisch specialistische zorg
  • Je bij het begin van de geriatrische revalidatie opgenomen wordt.
  • De revalidatie nodig is door een acute aandoening waarvoor je eerder hulp hebt gehad en daarbij ook sprake is van acute mobiliteitsstoornissen of afname van zelfredzaamheid.

Wat is niet verzekerd?

  • Je hebt geen recht op geriatrische revalidatie als je voor de opname in het ziekenhuis was opgenomen in een verpleeghuis;
  • Geriatrische revalidatie mag niet langer duren dan zes maanden. Duurt de geriatrische revalidatie langer dan zes maanden, dan heb je voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg.

Eigen bijdrage

Nee, je hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Het is mogelijk dat je een verplicht of vrijwillig eigen risico moet betalen. Heb je in dit jaar minder zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar al meer zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je niets.

De geratrische revalidatie vindt plaats in een instelling die deze zorg levert volgens de Behandelkaders Geriatrische Revalidatie. Deze zijn opgesteld door de beroepsvereniging voor specialisten in ouderengeneeskunde Verenso. Daarnaast heeft de instelling op grond van de Wet toelating zorginstellingen en de regelgeving die daar bij hoort een toelating als instelling voor medisch specialistische zorg (zelfstandig behandelcentrum, ziekenhuis, revalidatiecentrum) of een toelating als instelling voor behandeling en verblijf (verpleeghuis).

Anderzorg heeft zorgaanbieders gecontracteerd. In de Zorgvinder vind je een overzicht van de zorgaanbieders die met Anderzorg een overeenkomst hebben gesloten.

Ga je naar een niet-gecontracteerde aanbieder? Dan kan het zijn dat je niet alles vergoed krijgt. In de algemene voorwaarden vind je hoeveel je vergoed krijgt. Je krijgt een vergoeding tot een maximumbedrag per behandeling. Bekijk de lijst met maximale vergoedingen per DBC-zorgproduct.

Je hebt vooraf een schriftelijke verwijzing nodig van de medisch specialist van het ziekenhuis waar je opgenomen bent geweest. Bovendien moet de indicatie voor geriatrische revalidatie gesteld zijn door een specialist ouderengeneeskunde of een revalidatiearts.

Voor geriatrische revalidatie bij een zorgaanbieder die niet door Anderzorg is gecontracteerd, heb je voorafgaande toestemming van Anderzorg nodig. Stuur bij je aanvraag een schriftelijke motivatie en een behandelplan van de zorgaanbieder mee.

Zie ook:

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Mogelijk gelden uitsluitingen en beperkingen.

Op de website van Anderzorg maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wil je dit liever niet? Dan kan je via de link “instellingen aanpassen” je voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vind je in onze cookiepolicy.