Huisartsenzorg 2017

De huisarts is het eerste aanspreekpunt als je vragen over gezondheid en ziekte hebt. Huisartsenzorg is vrij toegankelijk en persoonsgericht. In de avond, nacht, of het weekend kun je hulp krijgen op een huisartsenpost.

Huisartsenzorg wordt vergoed uit de Basisverzekering. Je hebt recht op vergoeding van kosten van:
  • huisartsenzorg, behalve de griepprik,
  • door de huisarts aangevraagd laboratoriumonderzoek, beeldvormende diagnostiek en functieonderzoek,
  • medisch specialistische zorg die grenst aan het huisartsgeneeskundige domein, waarover Anderzorg en de huisarts afspraken hebben gemaakt,
  • ketenzorg (als Anderzorg hierover met je huisarts afspraken heeft gemaakt, zie hiervoor de Zorgvinder. Ketenzorg is een zorgprogramma speciaal voor mensen met diabetes type 2, COPD (Chronic Obstructive Pulmonary) Disease) en VRM (Vasculair Risicomanagement) waaraan meerdere zorgaanbieders deelnemen, waardoor de zorg beter op elkaar afgestemd is.
  • kwartaalkosten die een huisarts voor elke patiënt mag declareren. Dit zijn eigenlijk een soort 'abonnementskosten' bij je huisarts. Dit betaal je ook als je de huisartsenpraktijk niet hebt bezocht. Daarnaast kan de huisarts een extra beloning krijgen. Bijvoorbeeld voor het bieden van extra of specialistische zorg aan patiënten, zoals kwaliteitsverbetering van zorg in het algemeen of voor speciale programma's voor diabeteszorg. Je ziet al deze kosten elk kwartaal terug in je zorgkostenoverzicht in Mijn Anderzorg. 

Eigen bijdrage

Nee je hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Voor huisartsenzorg betaal geen verplicht of vrijwillig eigen risico. Schrijft je huisarts echter geneesmiddelen of laboratoriumonderzoek voor? Dan is het mogelijk dat je een verplicht of vrijwillig eigen risico moet betalen. Heb je dit jaar minder zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar meer zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je niets. 

Vergoeding laboratoriumonderzoek via huisarts
Een huisarts kan een laboratoriumonderzoek aanvragen om na te gaan of er bepaalde aandoeningen kunnen worden uitgesloten of vastgesteld. Bijvoorbeeld om bloed of ontlasting te laten onderzoeken. Dit laboratoriumonderzoek kan in sommige gevallen in de eigen praktijk gedaan worden. Het onderzoek is dan een onderdeel van huisartsenzorg. Dit onderzoek wordt volledig vergoed vanuit de Basisverzekering: je hoeft geen eigen risico te betalen. In de meeste gevallen vinden laboratoriumonderzoeken plaats in een ziekenhuis. Als dit het geval is, valt dit onder het eigen risico. 

LET OP: wil je zelf (preventief) je bloed laten onderzoeken, bijvoorbeeld voor een medische check? Dan heb je geen verwijzing van een arts en wordt het onderzoek niet vergoed vanuit de Basisverzekering: je betaalt de kosten dan zelf.

Je kunt naar de huisarts van jouw keuze. In de avond, nacht, of in het weekend kun je bij acute, spoedeisende problemen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag naar de huisartsenpost of naar de dienstdoende huisarts.
Huisartsenzorg kan ook worden verleend door een hulpverlener die onder de medische verantwoordelijkheid van een huisarts werkt. Voor door de huisarts aangevraagd laboratoriumonderzoek, beeldvormende diagnostiek en functieonderzoek kun je naar een eerstelijns diagnostisch centrum (EDC), een productiesamenwerkingsverband, ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC).

Mag ik ook naar een andere huisarts of huisartsenpost?

Ja, Anderzorg heeft met alle huisartsen en huisartsenposten een overeenkomst gesloten voor 2017.            

Zie ook:

  • Vind een zorgaanbieder

Disclaimer

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden, er kunnen uitsluitingen en beperkingen gelden. Heb je zorg nodig? Bekijk dan ook altijd eerst de verzekeringsvoorwaarden.

Om de website van Anderzorg goed te laten werken en je de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Je geeft ons toestemming als je onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. Je kunt desgewenst je voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.