Hulpmiddelen en verbandmiddelen 2018

Een medisch hulpmiddel is bijvoorbeeld een hoortoestel of een beenprothese, maar je kunt ook denken aan incontinentiemateriaal en diabetesmaterialen of een snurkbeugel (MRA).

Je hebt recht op functionerende hulpmiddelen die de minister van VWS in het verzekeringspakket heeft opgenomen. Welke hulpmiddelen dat zijn kun je vinden in de Regeling zorgverzekering. Sommige groepen hulpmiddelen zijn in de Regeling zorgverzekering specifiek beschreven, anderen zijn functiegericht omschreven. In het laatste geval betekent dit, dat je recht hebt op een hulpmiddel passend bij een omschreven functiebeperking. Anderzorg heeft in het Verzekeringsreglement een overzicht van hulpmiddelen opgenomen die onder de Regeling zorgverzekering vallen. In hoofdstuk 2.2 kun je per hulpmiddel de nadere voorwaarden die gesteld zijn aan het verkrijgen van hulp-en verbandmiddelen terugvinden.
Wil je een hulpmiddel dat behoort tot de functiegericht omschreven hulpmiddelen maar is dit hulpmiddel niet in het Verzekeringsreglement opgenomen? Dien dan een aanvraag in bij Anderzorg. Anderzorg zal je aanvraag beoordelen. In de Regeling zorgverzekering zijn ook de indicatiecriteria opgenomen waaraan je moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op het hulpmiddel.
 

Hulpmiddelen en verbandmiddelen die worden afgeleverd in het kader van een ziekenhuisopname of een medischspecialistische behandeling vallen onder de aanspraak van Medisch specialistische zorg.

Eigen risico

Het is mogelijk dat je een verplicht of vrijwillig eigen risico moet betalen. Heb je dit jaar minder zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwilig eigen risico? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog open staat. Heb je dit jaar meer zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je niets. 

Hulpmiddelen in bruikleen vallen niet onder het eigen risico.

Eigen bijdrage

Voor sommige hulpmiddelen geldt een wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding. Je vindt in de Regeling zorgverzekering of dat het geval is en hoe hoog de eigen bijdrage of maximale vergoeding dan is. Je betaalt de eigen bijdrage aan de leverancier. De wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen kun je ook vinden in het Verzekeringsreglement.

Volgorde van eigen betalingen

Op de vergoeding van een nota voor een hulpmiddel kunnen verschillende soorten eigen betalingen van toepassing zijn. De volgende waarin deze worden toegepast is de volgende:

  1. Van een ingediende nota wordt eerst het eventuele niet verzekerde deel afgetrokken, daarna
  2. het eventuele deel dat niet vergoed wordt omdat de zorgaanbieder geen contract heeft met Anderzorg, daarna
  3. de eventuele eigen bijdrage, daarna
  4. het nog openstaande deel van het verplichte eigen risico, daarna
  5. het nog openstaande deel van het eventuele vrijwillig gekozen eigen risico.

Ga je naar een gecontracteerde zorgaanbieder?

Je kunt voor een hulp- of verbandmiddel naar een leverancier van hulpmiddelen en verbandmiddelen gaan. Anderzorg heeft voor de verschillende hulpmiddelen en verbandmiddelen leveranciers gecontracteerd. Vind een gecontracteerde leverancier bij jou in de buurt met de Zorgvinder.

Hiervoor geldt dat er sprake is van 100% vergoeding met uitzondering van het eigen risico, de wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen.

Mag je ook naar een niet-gecontracteerde leverancier?

Als je kiest voor een leverancier die geen overeenkomst met Anderzorg heeft gesloten, krijg je een gedeelte van de kosten vergoed. Wat je krijgt vergoed, vind je in het Verzekeringsreglement. Als je voor een hulpmiddel naar een door Anderzorg niet-gecontracteerde leverancier gaat, moet deze leverancier soms aan bepaalde kwaliteits- of deskundigheidseisen voldoen. Welke dit zijn kun je per hulpmiddel lezen in het Verzekeringsreglement.Het kan zijn dat je niet alles vergoed krijgt. In de algemene voorwaarden vind je hoeveel je vergoed krijgt.

In het Verzekeringsreglement staat per hulpmiddel of voorafgaande toestemming van Anderzorg nodig is. Het kan hierbij gaan om een eerste verstrekking, maar ook om vervanging, correctie of herstel van een hulpmiddel. Voor de meeste hulpmiddelen die geleverd worden door een gecontracteerde leverancier heb je geen toestemming van Anderzorg nodig.

Als je naar een leverancier wilt die geen overeenkomst heeft met Anderzorg, heb je voorafgaande toestemming nodig.

  • Als je naar een door Anderzorg niet-gecontracteerde leverancier wilt, vermeld je dit op de aanvraag voor toestemming.
  • Als je een tweede exemplaar van eenzelfde hulpmiddel wilt, heb je hiervoor in alle gevallen voorafgaande toestemming van Anderzorg voor nodig.
  • In het Verzekeringsreglement wordt per hulpmiddel uitgelegd aan welke andere voorwaarden je moet voldoen, bijvoorbeeld het meesturen van een toelichting van een arts.

Zie ook:


Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Mogelijk gelden uitsluitingen en beperkingen.

Op de website van Anderzorg maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wil je dit liever niet? Dan kan je via de link “instellingen aanpassen” je voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vind je in onze cookiepolicy.