Implantaten 2017

Implantaten zijn een soort metalen schroeven die in de kaak worden geschroefd. Heeft het implantaat voldoende houvast in de kaak dan kan daarop iets anders geplaatst worden. In veel gevallen zal er een kroon op geplaatst worden of een constructie om een volledige prothese op vast te klikken.

Ben je 18 jaar of ouder, dan krijg je implantaten volledig vergoed vanuit de Basisverzekering als er sprake is van een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak en de implantaten dienen ter bevestiging van een implantaatgedragen prothese.

Ook een implantaatgedragen prothese wordt vergoed vanuit de Basisverzekering. Maar daarvoor geldt een wettelijke eigen bijdrage voor de onderkaak van 10% van de totale kosten en voor de bovenkaak 8% van de totale kosten. Voor de code J50 geldt een eigen bijdrage van 17%. Deze wordt voor een deel vergoed uit de tandverzekeringen.

Let op:

Krijg je implantaten en de implantaatgedragen prothese vergoed vanuit de Basisverzekering, dan geldt het percentage in onderstaande tabel voor de vergoeding van je wettelijke eigen bijdrage.

Ook krijg je een vergoeding voor het vervangen van snij- of hoektanden met kronen en implantaten als je die door een ongeluk verloren bent. Je moet dan wel jonger zijn dan 23 jaar en je snij- of hoektanden al voor je 18e verloren zijn. Ben je jonger dan 18 jaar? Lees dan wat je voor tandheelkunde vergoed krijgt uit de Basisverzekering. 

Vergoeding vanuit de aanvullende pakketten

Heb jij je aanvullende verzekering zelf samengesteld met één van de vergoedingen voor tandheelkunde? Dan geldt onderstaande vergoeding:

 
Tand 75% € 250 Tand 100% € 250 Tand 100% € 500
Alle* tandheelkundige verrichtingen worden 75% vergoed tot een maximum van € 250 per kalenderjaar. Alle* tandheelkundige verrichtingen worden vergoed tot een maximum van € 250 per kalenderjaar. Alle* tandheelkundige verrichtingen worden vergoed tot een maximum van € 500 per kalenderjaar. 

*Met uitzondering van orthodontie en een niet nagekomen afspraak.

Heb jij één van de aanvullende pakketten afgesloten naast je Basisverzekering? Dan geldt onderstaande vergoeding: Elke verrichting heeft een eigen code. De code en bijbehorende vergoeding vind je in de codetabel hieronder. Als een verrichting niet wordt vergoed, staat er een streepje.

Code Beschrijving Anderzorg Budget
Tot € 250 per jaar

Anderzorg Jong
Tot € 150 per jaar

Anderzorg Tand
Tot € 500 per jaar

J01 t/m J49*

Implantologieverrichtingen

-

-

80% 

J50*

Boven- en onder klikgebit

80% 

J51*

Onder-klikgebit 

80% 
J52* Boven-klikgebit  80% 

J53 t/m J99* 

Implantologieverrichtingen  80%  

* Bij enkele behandelingen kunnen techniek- en materiaalkosten berekend worden. Berekende techniek- en materiaalkosten worden voor hetzelfde percentage vergoed als het percentage dat genoemd is bij de behandeling.

Deze polissen hebben geen vergoeding voor uitwendig bleken en orthodontie.

Het verschil tussen het tarief van de behandeling en het bedrag dat jouw tandartsverzekering vergoedt, betaal je zelf. De tarieven voor verrichtingen zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Wij plaatsen deze tarieven zodra de NZa ze heeft gepubliceerd.

Eigen risico

Wordt je behandeling vergoed vanuit de Basisverzekering? Dan betaal je eigen risico. Wordt de behandeling vanuit de aanvullende verzekering vergoed, dan betaal je geen eigen risico. 

Eigen bijdrage 

De eigen bijdrage voor de vergoeding van een implantaatgedragen protheses voor de onderkaak is 10% van de kosten en voor de bovenkaak 8% van de kosten. Voor de code J50 geldt een eigen bijdrage van 17%. De eigen bijdrage voor reparatie en rebasen is 10% van de kosten.

Deze eigen bijdragen worden (gedeeltelijk) vergoed vanuit de tandverzekeringen.

Voor implantologie die te maken heeft met het plaatsen van een volledige prothese in de bovenkaak kun je terecht bij een daarvoor gecontracteerde zorgaanbieder of bij een tandarts-implantoloog die door de NVOI is erkend. Je vindt gecontracteerde zorgaanbieders in de Zorgvinder.

Worden de implantaten vergoed vanuit

  • je Basisverzekering, dan mag je naar een tandarts of kaakchirurg
  • je Tandverzekering, dan mag je alleen naar een tandarts.
Voor een implantaatgedragen prothese mag je naar een tandarts of tandprotheticus.

Ga je voor volledige protheses of implantaten naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan krijg je in 2017 dezelfde vergoeding als bij een gecontracteerde zorgaanbieder.

Ja, zowel voor implantaten als voor de implantaatgedragen prothese heb je vooraf toestemming van Anderzorg nodig. Wanneer je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat, wordt de toestemming door hem/haar aangevraagd.

De nota die je ontvangt, betaal je rechtstreeks. Wanneer nodig, stuur je ‘m ook door naar Mijn Anderzorg of declareer je de nota via onze handige declaratieapp, zodat je de gehele of een gedeelte van de kosten vergoed krijgt, afhankelijk van je verzekering natuurlijk.

Zie ook:


Disclaimer

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden, er kunnen uitsluitingen en beperkingen gelden. Heb je zorg nodig? Bekijk dan ook altijd eerst de verzekeringsvoorwaarden.

Om de website van Anderzorg goed te laten werken en je de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Je geeft ons toestemming als je onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. Je kunt desgewenst je voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.