In-vitrofertilisatie (IVF) 2018

In-vitrofertilisatie is een vorm van medisch specialistische zorg. IVF wordt ook wel reageerbuisbevruchting genoemd. Het is een voortplantingstechniek waarbij een of meer eicellen buiten het lichaam worden bevrucht met zaadcellen. Eén of twee embryo’s worden in de baarmoeder geplaatst. Als het nodig is kan dit meerdere keren gebeuren.

Omschrijving van behandelingen

Het buiten het lichaam tot stand brengen van menselijke embryo's wordt gedaan volgens de IVF (In Vitro Fertilisatie) methode of de ICSI methode (intracytoplasmatische sperma-injectie). Deze behandelingen zijn vormen van medisch specialistische zorg. In onderstaande tabel vind je de uitleg van alle behandelingen waarover gesproken wordt.

Afkorting  Verklaring  Uitleg 
 IVF In Vitro Fertilisatie  Buiten het lichaam tot stand brengen van menselijke embryo's 
 ICSI Intracytoplasmatische sperma-injectie  Buiten het lichaam tot stand brengen van menselijke embryo's
 KI(D) Kunstmatige Inseminatie (Donor)  Inseminatie met sperma al dan niet gebruik makend van een donor
 OI Ovulatie Inductie  Farmacologische stimulatie
 IUI Intra Uterine Inseminatie  Geselecteerde zaadcellen worden direct in de baarmoederholte gebracht

Wat wordt vergoed na toestemming?

OI, KI en IUI worden volledig vergoed. Ben je jonger dan 38 jaar, dan heb je recht op de eerste, tweede en derde poging IVF per te realiseren zwangerschap, inclusief de benodigde geregistreerde hormonen. Bij de eerste en tweede poging mag slechts één embryo worden teruggeplaatst. Bij de derde poging mogen maximaal twee embryo's worden teruggeplaatst.

Ben je tussen de 38 en 43 jaar, dan heb je recht op de eerste, tweede en derde poging IVF per te realiseren zwangerschap, inclusief de benodigde geregistreerde hormonen. Bij elke poging mogen maximaal twee embryo's per keer worden teruggeplaatst. 

Ben je 43 jaar of ouder, dan wordt IVF en andere vruchtbaarheidsgerelateerde zorg niet vergoed. Een ICSI-behandeling (intracytoplasmatische sperma injectie) en een eiceldonatiebehandeling worden gelijkgesteld met IVF. Vanaf 1 januari 2013 is de leeftijdsgrens voor een fertiliteitsbehandeling 43 jaar. Je hebt wel recht op een fertiliteitsbehandeling als deze is gestart voordat je 43 jaar werd.

Wat telt als een IVF poging?

Een IVF-poging gaat pas als een poging tellen als er een geslaagde follikelpunctie heeft plaatsgevonden. Alleen een poging die is geëindigd tussen het moment dat een follikelpunctie is geslaagd en het moment dat sprake is van een doorgaande zwangerschap, telt mee voor het aantal pogingen.

Een doorgaande zwangerschap is een zwangerschap van ten minste 10 weken, gerekend vanaf het moment van de follikelpunctie. In het geval van terugplaatsing van gecryopreserveerde (ingevroren) embryo’s is een doorgaande zwangerschap een zwangerschap van ten minste 9 weken en drie dagen te rekenen vanaf de implantatie. 

De terugplaatsing van alle bij een poging verkregen embryo’s (al dan niet tussentijds gecryopreserveerd) maakt deel uit van de poging waarmee de embryo’s verkregen zijn. 

Een volledige IVF-poging bestaat uit de volgende 4 fasen:

 • je krijgt hormonen die de rijping van eicellen in je lichaam bevorderen,
 • daarna worden eicellen afgenomen,
 • deze worden bevrucht en in het laboratorium worden embryo’s gekweekt,
 • tenslotte worden een of twee embryo’s in de baarmoederholte geïmplanteerd

Je hebt geen recht op een vergoeding van de kosten voor de donatie van eicellen en/of spermacellen en/of voor de donor. Maak je gebruik van donorsperma, dan worden de kosten daaromheen (aanschaf, transport, opslag, screening, etc) niet vergoed. Ga je voor een vruchtbaarheidsbehandeling naar een zorgaanbieder zonder contract? Dan heb je vooraf toestemming nodig. Neem daarvoor contact op met de Zorgadviseur: 088 222 42 42 (lokaal tarief)

De volgende vruchtbaarheidsbehandelingen worden ook niet vergoed:

 • een vierde of volgende IVF/ICSI poging 
 • IVF en andere zorg rond de vruchtbaarheid bij vrouwen van 43 jaar of ouder
 • de behandeling van de donor van de eicel en de donatie van de eicel
 • een Scratching behandeling
 • een PGS (preïmplantatie genetische screening) behandeling
 • een IMSI of PICSI behandeling bij de man.
 • Assisted Hatching vergoeden we niet. De beroepsgroep in Nederland voert dit niet uit. Assisted Hatching is geen behandeling conform de stand van de wetenschap en praktijk.
 • meer dan 1 embryo terugplaatsing bij de 1e en 2e IVF/ICSI poging tot 38 jaar
 • lipid Infusion
 • behandelingen of onderdelen van de behandeling die in Nederland niet doelmatig zijn en niet behoren tot de zorg volgens de stand van de wetenschap
 • Vraag je behandelend medisch specialist naar ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn in IVF. Voor behandelingen in het buitenland is geen contract gesloten tussen Anderzorg en ziekenhuizen waardoor de vergoeding anders is. Het aantal behandelingen is wel hetzelfde. 

  Mag ik ook naar een andere zorgaanbieder?

  Anderzorg heeft zorgaanbieders gecontracteerd. Je kunt uit deze zorgaanbieders kiezen. Als je kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Anderzorg is het verstandig om vooraf even de verzekeringsvoorwaarden te bekijken, misschien krijg je niet al je kosten vergoed. Bovendien gelden er maximale vergoedingen en je hebt vooraf toestemming van Anderzorg nodig. Wil je meer weten over de toestemmingsvoorwaarden, bel dan met de Zorgadviseur: 088 222 42 42 (lokaal tarief).

  Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen vergoeding in de lijst met maximale vergoedingen is opgenomen dan krijgt u een vergoeding van het bedrag dat in Nederland het gemiddeld gecontracteerde tarief is.

  Buitenland

  Voor vergoeding van een vruchtbaarheids-, of fertiliteitsbehandeling in het buitenland (IVF/ICSI) heb je vooraf geen toestemming nodig. Bij niet standaard IVF/ICSI-behandelingen raden we je aan contact op te nemen met de Zorgadviseur. Behandelingen in het buitenland kunnen we pas beoordelen als de behandeling is afgerond. Voor de beoordeling hebben we de volgende informatie nodig:

  Stuur het ingevulde formulier naar:

  Anderzorg
  t.a.v. Buitenland Verzekerdennota's IVF
  Postbus 75000
  7500 KC Enschede

  Wil je meer weten? Neem contact op met de Zorgadviseur, zij helpen je verder. 

  Je hebt alleen recht op vergoeding van kosten van IVF als je een schriftelijke verwijzing van je huisarts of medisch specialist hebt. 

  Nee, je hebt geen toestemming van Anderzorg nodig.

  Let op: Als je naar een niet-gecontracteerde aanbieder gaat, heb je toestemming nodig. Lees hier meer over een IVF-behandeling in het buitenland.

  Nee, je hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

  Het is mogelijk dat je een verplicht of vrijwillig eigen risico moet betalen. Heb je in dit jaar minder zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar al meer zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je niets.

  Zie ook

  Disclaimer

  De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Er kunnen uitsluitingen en beperkingen gelden.
  Voor mobiel graag portret weergave gebruiken als je wilt chatten.
  Connectie maken
  Let op! Op mobiel kan de verbinding verloren gaan, als je een andere app opent of een andere pagina.
  Medewerker is aan het typen
  Chat reeds actief

  Je hebt al een chat scherm open in een andere tab. Je kunt maar 1 chat venster actief hebben.

  Stoppen met chat?

  Weet je zeker dat je de chat wilt stoppen?

  ..

  {1}

  {2}

  Op de website van Anderzorg worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om je relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Je kan desgewenst je voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vind je in onze cookiepolicy.