Kinderopvang bij ziekenhuisopname 2018

Als je wordt opgenomen in een ziekenhuis en je hebt kinderen, dan is het niet altijd mogelijk om zelf opvang te verzorgen.

Kinderopvang bij ziekenhuisopname wordt niet vergoed vanuit de Basisverzekering.

Kinderopvang bij ziekenhuisopname wordt niet vergoed vanuit de Basisverzekering.

Je krijgt een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van € 20 per dag vanaf de 11e dag dat je bent opgenomen in een ziekenhuis. De vergoeding geldt voor maximaal drie maanden per kalenderjaar.

Anderzorg Budget Anderzorg Jong Anderzorg Extra
Nee Nee Ja

Je hebt recht op vergoeding als:

  • één of meer kinderen binnen je gezin jonger zijn dan twaalf jaar,
  • zowel jij als de kinderen zijn verzekerd bij Anderzorg,
  • jij de verzorgende ouder bent van de kinderen.

Let op: de krijgt geen vergoeding bij ziekenhuisopname wegens bevalling, revalidatie of als je bent opgenomen ten laste van de WLZ.            

Kosten hoger dan

Kosten hoger dan de maximale vergoeding zijn voor je eigen rekening.

Eigen risico

Omdat kinderopvang bij ziekenhuisopname niet vanuit de Basisverzekering wordt vergoed, geldt er geen eigen risico.

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Mogelijk gelden uitsluitingen en beperkingen.