Logopedie 2018

Een logopedist geeft hulp bij stoornissen van adem, stem, spraak, taal en horen. Deze hulp kan bestaan uit het behandelen van de stoornis, maar ook uit het afnemen van een onderzoek, het geven van adviezen en voorlichting en het begeleiden van de familie(verzorger) van de patiënt.

Je hebt recht op vergoeding van kosten van logopedie als:

  • de behandeling een geneeskundig doel heeft
  • de behandeling herstel of verbetering van de spraakfunctie of het spraakvermogen kan worden verwacht

Wat krijg je niet vergoed?

Je hebt geen recht op vergoeding van kosten van logopedie in verband met:

  • dyslexie
  • taalontwikkelingsstoornissen in verband met dialect of anderstaligheid
  • behandeling in verband met beroepsuitoefening, bijvoorbeeld voor zangers
  • spreken in het openbaar

Eigen risico

Omdat logopedie vergoed wordt uit de Basisverzekering is het mogelijk dat je een verplicht of vrijwilig eigen risico moet betalen. Heb je dit jaar minder zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar meer zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je niets.

Eigen bijdrage

Er geldt geen eigen bijdrage voor vergoeding van logopedie.

Je kunt naar een logopedist die in het Kwaliteitsregister Paramedici de aantekening 'Kwaliteitsgeregistreerd' heeft.

Anderzorg heeft logopedisten gecontracteerd. In de Zorgvinder vind je een overzicht van de logopedisten die met Anderzorg een overeenkomst hebben gesloten. Als je kiest voor een logopedist die geen overeenkomst met Anderzorg heeft gesloten, krijg je de kosten vergoed tot een maximumbedrag per behandeling. 

Voor logopedie die in een WLZ-instelling (bijvoorbeeld verpleeghuis of verzorgingshuis) of ziekenhuis wordt gegeven, gelden andere tarieven. 

Als je kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Anderzorg heeft gesloten, krijg je de kosten tot een maximumbedrag van 65% van de rekening van de zorgaanbieder vergoed. Daarbij geldt een maximum van 65% van het bedrag dat Anderzorg gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd.

In onderstaande situaties heb je altijd vooraf een schriftelijke verwijzing nodig van je huisarts, tandarts of medisch specialist:
 
  • als je naar een gecontracteerde logopedist gaat die niet direct toegankelijk is
  • als je naar een niet-gecontracteerde logopedist gaat
  • als je naar een logopedist gaat die in een ziekenhuis, verzorgingshuis of revalidatiecentrum werkt
  • als je logopedie buiten de praktijk van de logopedist wilt

Je hebt geen verwijzing nodig als je naar een gecontracteerde logopedist gaat die direct toegankelijk is. Je kunt in het Kwaliteitsregister Paramedici vinden of een logopedist direct toegankelijk is. 

Wil je logopedie op school of een kinderdagverblijf? Dan heb je wel voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg. De logopedist kan deze toestemming namens jou bij Anderzorg vragen.

Zie ook:


Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Mogelijk gelden uitsluitingen en beperkingen.

Op de website van Anderzorg maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wil je dit liever niet? Dan kan je via de link “instellingen aanpassen” je voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vind je in onze cookiepolicy.