Mechanische beademing 2018

Mechanische beademing is bedoeld voor mensen die niet meer voldoende zelfstandig kunnen ademen. Zij krijgen lucht via een machine. De patiënt is aangesloten op een beademingsapparaat via één of twee slangen. De slangen zijn verbonden met een mondkapje of een zogenaamde tube die de luchtweg ingaat. Mechanische beademing kan worden gegeven in een beademingscentrum of thuis.

Je hebt recht op vergoeding van kosten van mechanische beademing, en daarbij horende medisch specialistische zorg, geneesmiddelen, verblijf, verpleging en verzorging in een beademingscentrum.

Eigen risico

Het is mogelijk dat je een verplicht of vrijwillig eigen risico moet betalen. Heb je dit jaar minder zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar meer zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je niets.

Eigen bijdrage

Voor deze behandeling geldt geen eigen bijdrage.            

Je kunt voor deze zorg naar een beademingscentrum. Anderzorg heeft beademingscentra gecontracteerd. Vind in de Zorgvinder een gecontracteerde zorgaanbieder (zoek op 'Ademhalingsstoornissen').

Mag ik ook naar een andere zorgaanbieder?

Anderzorg heeft zorgaanbieders gecontracteerd. Je kunt uit deze zorgaanbieders kiezen. Als je kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Anderzorg, krijg je een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale vergoedingen. De lijst met maximale vergoedingen kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen vergoeding in de lijst met maximale vergoedingen is opgenomen dan krijgt u een vergoeding van het bedrag dat in Nederland het gemiddeld gecontracteerde tarief is. Bekijk de lijst met maximale vergoedingen per DBC-zorgproduct.

Waar moet je op letten?

Als je thuis mechanische beademing krijgt, blijf je wel onder behandeling bij het beademingscentrum. Het beademingscentrum stelt de gebruiksklare apparatuur ter beschikking. Het beademingscentrum levert de medisch specialistische zorg en geneesmiddelen die bij de beademing horen.

 

Ja, je hebt alleen recht op vergoeding van kosten van mechanische beademing als je een schriftelijke verwijzing van je huisarts of medisch specialist hebt.

Zie ook:

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Mogelijk gelden uitsluitingen en beperkingen.