MRI scan 2018

Met een MRI scan wordt een soort foto van het binnenste van het lichaam gemaakt, zonder dat dit hoeft te worden geopend. Beeldvormend onderzoek is een belangrijk hulpmiddel bij het stellen van een diagnose.

Er zijn verschillende situaties waarbij je aanspraak maakt op een MRI scan. Deze situaties en voorwaarden vind je in onderstaand overzicht:

Aanvrager is een medisch specialist

Vanwege de complexiteit van het onderzoek, is in de meeste gevallen de medisch specialist de aanvrager van de MRI scan. Een MRI scan maakt onderdeel uit van een behandeltraject, en de kosten van de MRI zijn hierbij inbegrepen. Een MRI scan op aanvraag van de specialist kan nooit apart in rekening worden gebracht, met uitzondering van de kaakchirurg.

Wat als de MRI scan niet plaatsvindt in het eigen ziekenhuis?

Als ziekenhuizen of specialisten patiënten doorsturen voor een MRI-onderzoek naar een andere instelling, dan moet de rekening van de MRI scan naar het ziekenhuis worden gestuurd die de verzekerde heeft doorverwezen.
Het is raadzaam dat de verzekerde de oorspronkelijk behandelende instelling op de hoogte stelt. Het maakt hierbij niet uit of er wel of geen contract is met Anderzorg, mits de instelling maar beschikt over een BIG-registratie.

Aanvrager is een huisarts

In uitzonderlijke gevallen kan een huisarts een MRI scan aanvragen. Dit kan alleen bij knieklachten (MRI van de knie) of acute lage rugklachten (MRI van de onderrug). Je kunt hiervoor terecht bij een gecontracteerd ziekenhuis. Voor deze scan is geen expliciete toestemming van Anderzorg nodig. Bepaalde ziekenhuizen accepteren alleen een verwijzing van de specialist voor een MRI scan, en niet van de huisarts. Dit beleid bepaalt het ziekenhuis zelf.
Je kunt ook gebruik maken van de diensten van het MRI-centrum op de locaties Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch en Groningen. 

MRI-scan bij Claustrofobie of overgewicht

Ben je claustrofobisch of heb je overgewicht? Dan kan je een open MRI scan laten maken. Je kunt dit regelen via je specialist.

Wat als de MRI scan je eigen initiatief is?

Het uitvoeren van een MRI-scan preventief (zonder verwijzing) komt altijd voor je eigen rekening.

Samenvatting van de vergoedingsmogelijkheden

  • Ben je onder behandeling bij een specialist in instelling A, maar krijg je de MRI scan in instelling B, dan vergoedt instelling A de MRI scan aan instelling B. Je moet instelling A wel op de hoogte stellen van je behandeling in instelling B zodat zij de kosten kunnen vergoeden.
  • Bij de huisarts krijg je alleen vergoeding bij een MRI scan van de knie of een MRI scan voor lage rugklachten in een gecontracteerd ziekenhuis. Vooraf is er geen expliciete toestemming van Anderzorg nodig.
  • Wanneer je op eigen initiatief een MRI scan laat maken, dan is dat voor eigen rekening.
Wat is niet verzekerd?

Wanneer je op eigen initiatief een MRI scan laat maken, dan is dat voor eigen rekening.

Eigen risico

Het is mogelijk dat je een verplicht of vrijwillig eigen risico moet betalen. Heb je dit jaar minder zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar meer zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je niets.

Eigen bijdrage

Voor deze behandeling geldt geen eigen bijdrage.

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Mogelijk gelden uitsluitingen en beperkingen.