Oefentherapie Cesar / Mensendieck 2018

Oefentherapie is een behandeling volgens de theorieën van Cesar of Mensendieck. De therapie is gericht op verbetering van de houding en manier van bewegen van mensen met lichamelijke klachten. De gedachte achter de therapie is dat houdingen en bewegingen onbewust aangepast worden aan klachten en dat deze klachten hierdoor in stand worden gehouden. De therapie bestaat uit oefeningen om de houding en beweging te corrigeren.

Wanneer je last hebt van claudicatio intermittens (‘etalagebenen’), krijg je vanaf je eerste bezoek 37 fysiotherapiebehandelingen vergoed. Hierdoor kan in veel gevallen een operatie voorkomen worden. Voorwaarde is dat de behandelingen binnen 12 maanden moeten plaatsvinden. Deze vergoeding geldt voor de gehele verzekeringsperiode bij Anderzorg.

Let op: je kunt hiervoor alleen terecht bij een fysiotherapeut of oefentherapeut die is aangesloten bij ClaudicatioNet.

Ben je jonger dan 18 jaar?

Ben je jonger dan 18 jaar en staat jouw aandoening in bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering, dan wordt oefentherapie vanaf de eerste behandeling vergoed vanuit de Basisverzekering.
Ben je jonger dan 18 jaar en staat jouw aandoening niet in bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering, dan worden maximaal negen behandelingen per aandoening per kalenderjaar vergoed. Zijn de eerste negen behandelingen niet genoeg, dan heb je recht op nog eens maximaal negen behandelingen per kalenderjaar. Je hebt dan geen verwijzing meer nodig als het gaat om de 2e behandelreeks van 9 behandelingen.

Ben je ouder dan 18 jaar?

Ben je ouder dan 18 jaar en staat jouw aandoening in bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering, dan wordt oefentherapie vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de Basisverzekering. Bij een aantal aandoeningen heb je recht op oefentherapie voor een maximale periode. Of dit het geval is, kan jouw oefentherapeut je vertellen of kan je nalezen in bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering.

Wanneer heb je recht op vergoeding?

Je hebt recht op vergoeding van oefentherapie vanuit de Basisverzekering als je lijdt aan een aandoening die in bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering staat. Je oefentherapeut kan je vertellen of jouw aandoening in deze lijst staat.

Heb jij de module fysiotherapie afgesloten naast je Basisverzekering? Dan geldt onderstaande vergoeding. Je krijgt vergoeding voor behandelingen fysiotherapie en oefentherapie tot een maximum aantal behandelingen. Dit maximum aantal behandelingen is per kalenderjaar:
Module fysiotherapie 6
6 behandelingen per kalenderjaar

Vergoeding vanuit de aanvullende pakketten

Heb je een aanvullend pakket afgesloten naast je Basisverzekering? Dan geldt onderstaande vergoeding. Je krijgt vergoeding voor behandelingen fysiotherapie en oefentherapie tot een maximum aantal behandelingen. Dit maximum aantal behandelingen is per kalenderjaar:

Anderzorg Budget Anderzorg Jong Anderzorg Extra
9 behandelingen per kalenderjaar, voor oefentherapie en fysiotherapie samen 9 behandelingen per kalenderjaar, voor oefentherapie en fysiotherapie samen 9 behandelingen per kalenderjaar, voor oefentherapie en fysiotherapie samen

Waar moet je op letten?

 • Je behandelingen moeten medisch noodzakelijk zijn en verbetering brengen.
 • Je therapeut moet een contract met Anderzorg hebben.

Wanneer heb je recht op vergoeding?

Je hebt recht op vergoeding als het medisch noodzakelijke behandelingen betreft, die verbetering brengen.

Het is mogelijk dat Anderzorg navraag doet over nut en noodzaak van de behandeling bij de oefentherapeut. Bijvoorbeeld als je meer dan 50 behandelingen per jaar krijgt. Anderzorg en de beroepsgroep van oefentherapeuten vinden doelmatige zorgverlening belangrijk. Zo zorgen we ervoor dat je de juiste behandeling krijgt en kunnen we de kosten voor jou zo laag mogelijk houden.

Wat wordt niet vergoed?

Je krijgt geen vergoeding voor: conditietraining, medische fitness, shockwave, hydrotherapie, zwangerschapsgymnastiek, preventieve behandelingen of een vergelijkbare activiteit, zoals fysio-fitness, slender you en groepszwemmen.

Eigen risico

Het is mogelijk dat je een verplicht of vrijwillig eigen risico moet betalen. Dit hangt er vanaf of jouw behandelingen vergoed worden uit de Basisverzekering of uit de aanvullende verzekering. 

Voor de Basisverzekering geldt: heb je dit jaar minder zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar meer zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je niets.

Voor de aanvullende verzekering geldt: Er geldt geen eigen risico voor vergoeding van oefentherapie uit de aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

Er geldt geen eigen bijdrage voor oefentherapie.

Wil je naar een oefentherapeut Cesar/Mensendieck? Dan moet de aanbieder ingeschreven zijn bij het CKR, oftewel het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Hetzelfde geldt voor kinderfysiotherapeuten, geriatrisch-, oedeem-, manueel- of bekkentherapeuten. Zij moeten bovendien de aantekening ‘Kwaliteitsgeregistreerd’ hebben, omdat je bij hen terechtkunt voor specifieke klachten. Tot slot kun je voor oedeem- of littekentherapie ook terecht bij een huidtherapeut met de aantekening ‘Kwaliteitsgeregistreerd’.

Met deze klachten kies je de volgende therapeuten:

 • Voor orthopedisch gerelateerde klachten kun je terecht bij een manueel therapeut;
 • Voor bekken-gerelateerde klachten kun je terecht bij een bekkenfysiotherapeut;
 • Voor lymfoedeem-gerelateerde klachten kun je terecht bij een oedeemtherapeut;
 • Voor psychomotore retardatie of ontwikkelingsstoornis gerelateerde klachten kun je terecht bij een kinderfysiotherapeut.

Vind in de Zorgvinder een fysiotherapeut bij jouw in de buurt.

Tip: voor sommige oefentherapeuten Cesar/Mensendieck is een verwijzing niet nodig. Als een oefentherapeut direct toegankelijk is, dan staat dit bij de oefentherapeut van jouw keuze duidelijk genoemd.

Mag ik ook naar een andere zorgaanbieder?

Ga je naar een therapeut of zorgaanbieder zonder contract met Anderzorg? Dan heb je alleen recht op fysiotherapie als je vooraf een schriftelijke verwijzing van je medisch specialist of huisarts hebt. Bovendien krijg je maar 65% van de kosten vergoed, tot een maximum van 65% van het bedrag dat Anderzorg gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd. In onderstaand document zie je welke bedragen dit precies zijn.

Voor oefentherapie die in een WLZ-instelling (bijvoorbeeld verpleeghuis of verzorgingshuis) of poliklinisch in een ziekenhuis wordt gegeven, gelden andere tarieven.

In de volgende gevallen heb je een verwijzing nodig van je huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts:
 • Als het gaat om een aandoening die op ‘bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering’ staat, heb je alleen recht op fysiotherapie als de diagnose is gesteld door je medisch specialist. Vraag je therapeut hiernaar;
 • Voor een behandeling buiten de praktijk van de therapeut;
 • Voor therapeuten die geen contract hebben met Anderzorg;
 • Als je klachten te maken hebben met je werk dan kun je ook een verwijzing krijgen van je bedrijfsarts. 
In alle andere gevallen kun je zonder verwijzing terecht bij je therapeut. De gecontracteerde therapeuten zijn direct toegankelijk. Je hebt dan geen schriftelijke verwijzing nodig. 

Let op

 • Bezoek je de oefentherapeut zonder doorverwijzing van de huisarts? En doorloop je in één afspraak de ‘screening’ en de ‘intake en onderzoek na screening’? Dan brengt de fysiotherapeut vanaf 1 januari 2016 "screening en intake en onderzoek" in rekening. In een screening inventariseert de oefentherapeut de hulpvraag, bepaalt hij of er een indicatie is voor verder oefentherapeutisch onderzoek en gaat hij na of er geen contra-indicaties zijn. Tijdens de intake vindt er oefentherapeutisch onderzoek plaats, stelt de fysiotherapeut een behandelplan op en legt de verkregen gegevens vast in het patiëntendossier. Deze prestatie staat gelijk aan één behandeling.
 • Doorloop je alleen een screening en word je terugverwezen naar de huisarts, dan declareert de oefentherapeut alleen deze screening. Ook dit staat gelijk aan één behandeling. 
 • Doorloop je de screening op een andere dag dan de 'intake en onderzoek na screening', dan tellen deze twee prestaties als twee behandelingen.
 • Ga je met een verwijzing van de huisarts naar een oefentherapeut, dan staat je eerste bezoek gelijk aan één behandeling, namelijk een intake en onderzoek na verwijzing. De huisarts heeft namelijk al de hulpvraag vastgesteld en bepaald of er geen contra-indicaties zijn.

Zie ook:

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Mogelijk gelden uitsluitingen en beperkingen.

Op de website van Anderzorg maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wil je dit liever niet? Dan kan je via de link “instellingen aanpassen” je voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vind je in onze cookiepolicy.