Oefentherapie Cesar / Mensendieck 2019

Oefentherapie is een behandeling volgens de theorieën van Cesar of Mensendieck. De therapie is gericht op verbetering van de houding en manier van bewegen van mensen met lichamelijke klachten.

Wat krijg je vergoed vanuit de Basisverzekering?

Ben je jonger dan 18 jaar...

 • ...en staat jouw aandoening in bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering, dan vergoedt de Basisverzekering oefentherapie vanaf de eerste behandeling.
 • ...en staat jouw aandoening niet in bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering, dan vergoedt de Basisverzekering maximaal negen behandelingen per aandoening per kalenderjaar vergoed. Zijn de eerste negen behandelingen niet genoeg, dan heb je - zonder tweede verwijzing - recht op nog eens maximaal negen behandelingen per kalenderjaar. 

 

Ben je ouder dan 18 jaar...

 • ...en staat jouw aandoening in bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering, dan vergoedt de Basisverzekering oefentherapie vanaf de 21e behandeling. Bij een aantal aandoeningen heb je recht op oefentherapie voor een maximale periode. Of dit het geval is, kan jouw oefentherapeut je vertellen of kun je nalezen in bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering.
 • ...en is er bij jou sprake van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie ter behandeling van COPD? Dan heb je recht op oefentherapie onder begeleiding van een fysio- of oefentherapeut vanaf de eerste behandeling. Bij de volgende classificaties van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op verslechtering krijg je een maximaal aantal behandelingen vergoed, namelijk:
  - klasse A: maximaal 5 behandelingen in de eerste 12 maanden. Daarna krijg je geen behandelingen meer vergoed.
  - klasse B: maximaal 27 behandelingen in de eerste 12 maanden. Daarna krijg je 3 behandelingen per jaar vergoed.
  - klasse C of D: maximaal 70 behandelingen in de eerste 12 maanden. Daarna krijg je 52 behandelingen per jaar vergoed. 

 

Etalagebenen

Wanneer je last hebt van claudicatio intermittens (‘etalagebenen’), krijg je vanaf je eerste bezoek 37 fysiotherapiebehandelingen per jaar vergoed vanuit de Basisverzekering. Voorwaarde is dat de behandelingen binnen 12 maanden moeten plaatsvinden. Deze vergoeding geldt voor de gehele verzekeringsperiode bij Anderzorg. Een andere voorwaarde is dat je een schriftelijke verwijzing van je huisarts of medisch specialist nodig hebt. Onder etalagebenen verstaan we: perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine.

Let op: je kunt hiervoor alleen terecht bij een fysiotherapeut of oefentherapeut die is aangesloten bij ClaudicatioNet.

 

Wat krijg je vergoed vanuit de aanvullende modules?

Heb jij de aanvullende module Fysiotherapie 6 afgesloten naast je Basisverzekering? Dan krijg je vergoeding voor behandelingen fysiotherapie en oefentherapie tot een maximum aantal van 6 behandelingen per kalenderjaar.

 

Wat krijg je niet vergoed?

Je krijgt geen vergoeding voor: conditietraining, medische fitness, shockwave, hydrotherapie, zwangerschapsgymnastiek, preventieve behandelingen of een vergelijkbare activiteit, zoals fysio-fitness, slender you en groepszwemmen.

 

Voorwaarden voor vergoeding

 • Je behandeling is medisch noodzakelijk en brengt verbetering.
 • De oefentherapeut Cesar/Mensendieck staat ingeschreven bij het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR).
 • Ook kinderfysiotherapeuten, geriatrisch-, oedeem-, manueel- of bekkentherapeuten moeten bij het CKR inschreven zijn. Zij en ook oedeem- of littekentherapeuten moeten bovendien de aantekening ‘Kwaliteitsgeregistreerd’ hebben.
 • In bepaalde gevallen is een verwijzing nodig.

 

Heb je een verwijzing nodig?

In de volgende gevallen heb je een verwijzing nodig van je huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts:
 • Als het gaat om een aandoening die op ‘bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering’ staat, heb je alleen recht op fysiotherapie als de diagnose is gesteld door je medisch specialist. Vraag je therapeut hiernaar;
 • Voor een behandeling buiten de praktijk van de therapeut;
 • Voor therapeuten die geen contract hebben met Anderzorg;
 • Als je klachten te maken hebben met je werk dan kun je ook een verwijzing krijgen van je bedrijfsarts. 
In alle andere gevallen kun je zonder verwijzing terecht bij je therapeut. De door ons gecontracteerde therapeuten zijn direct toegankelijk. Dit moet dan duidelijk vernoemd staan bij de oefentherapeut. de Je hebt dan geen schriftelijke verwijzing nodig. 

 

Telling van behandelingen

 • Bezoek je de oefentherapeut zonder doorverwijzing van de huisarts? En doorloop je in één afspraak de ‘screening’ en de ‘intake en onderzoek na screening’? Dan brengt de fysiotherapeut "screening en intake en onderzoek" in rekening. In een screening inventariseert de oefentherapeut de hulpvraag, bepaalt hij of er een indicatie is voor verder oefentherapeutisch onderzoek en gaat hij na of er geen contra-indicaties zijn. Tijdens de intake vindt er oefentherapeutisch onderzoek plaats, stelt de fysiotherapeut een behandelplan op en legt de verkregen gegevens vast in het patiëntendossier. Deze prestatie staat gelijk aan één behandeling.
 • Doorloop je alleen een screening en word je terugverwezen naar de huisarts, dan declareert de oefentherapeut alleen deze screening. Ook dit staat gelijk aan één behandeling. 
 • Een screening telt als 1 behandeling. Vindt tegelijkertijd een intake en onderzoek plaats, dan is het eerste bezoek gelijk aan 1 behandeling. Als de screening, intake en onderzoek niet op dezelfde dag plaatsvinden, dan telt dit als 2 behandelingen. 

 

Welke kosten zijn voor jou?

 • Eigen risico bij vergoeding vanuit de Basisverzekering
 • Kosten hoger dan de maximale vergoeding vanuit je aanvullende verzekering
 • Ga je naar een therapeut of zorgaanbieder zonder contract met Anderzorg? Dan krijg je niet alle kosten vergoed. Kijk hiervoor in de verzekeringsvoorwaarden. Ook heb je alleen recht op vergoeding met een schriftelijke verwijzing van je medisch specialist of huisarts.

Waar kun je terecht?

In de Zorgvinder vind je gecontracteerde oefentherapeuten die aan de eisen voldoen. 

Met deze klachten kies je de volgende therapeuten:

 • Voor orthopedisch gerelateerde klachten kun je terecht bij een manueel therapeut;
 • Voor bekken-gerelateerde klachten kun je terecht bij een bekkenfysiotherapeut;
 • Voor lymfoedeem-gerelateerde klachten kun je terecht bij een oedeemtherapeut;
 • Voor psychomotore retardatie of ontwikkelingsstoornis gerelateerde klachten kun je terecht bij een kinderfysiotherapeut.

 

 

*De aanvullende verzekeringen Anderzorg Jong, Tand, Budget en Extra kun je niet meer afsluiten voor 2019. Als je een van deze verzekeringen al eerder hebt afgesloten, geldt onderstaande vergoeding.

Heb je een van de aanvullende pakketten Budget, Jong of Extra afgesloten naast je Basisverzekering? Dan krijg je vergoeding voor behandelingen fysiotherapie en oefentherapie tot een maximum aantal van 9 behandelingen per kalenderjaar. Daarvoor moet je natuurlijk wel aan de eerder genoemde voorwaarden voldoen.

Zie ook:

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Er kunnen uitsluitingen en beperkingen gelden.

Op de website van Anderzorg worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om je relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Je kan desgewenst je voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vind je in onze cookiepolicy.