Orthese 2018

Een orthese is een uitwendig gedragen hulpmiddel ter correctie van standsafwijkingen of abnormale beweeglijkheid van gewrichten of van de wervelkolom. Dit hulpmiddel kan twee verschillende functies vervullen, namelijk:

  • Een ontlastende / ondersteunende functie;
  • Een corrigerende functie (tegengaan van krom groeien).

Voorbeelden zijn een kniebrace, een breukband tegen liesbreuken, een enkel-voetorthese, een ligorthese en een zitorthese.

Ga je naar een gecontracteerde leverancier, dan wordt de orthese - bij een medische indicatie - volledig vergoed. Houd er rekening mee dat je in de meeste gevallen niet alle kosten vergoed krijgt als je naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat. Zie hiervoor ook het Verzekeringsreglement.

Wanneer heb je recht op vergoeding?

De leverancier bepaalt aan de hand van wettelijke criteria of je voor vergoeding van een orthese in aanmerking komt en vraagt de orthese namens jou aan bij Anderzorg.
Als de leverancier niet zeker weet of Anderzorg jou het hulpmiddel verstrekt of vergoedt, stuurt hij de aanvraag voor toestemming door naar Anderzorg. Anderzorg beoordeelt dan of de orthese voor vergoeding in aanmerking komt.

Heb je geen recht op vergoeding van een orthese vanuit de Basisverzekering? Wellicht kom je dan in aanmerking voor vergoeding voor een softbrace of spalk vanuit de aanvullende verzekeringen.

Eigen risico

Het is mogelijk dat je een verplicht of vrijwillig eigen risico moet betalen. Heb je dit jaar minder zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar meer zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je niets.

Eigen bijdrage

Er geldt geen eigen bijdrage voor een orthese.

Ga je naar een gecontracteerde leverancier, dan kan je je met de toelichting van de behandelend medisch specialist rechtstreeks tot de leverancier wenden. 

Ga je naar een leverancier die niet door Anderzorg is gecontracteerd, dan heb je voorafgaande toestemming van Anderzorg nodig. Hiervoor vragen wij van jou een toelichting van de behandelend medisch specialist en een offerte van de leverancier.

Anderzorg heeft leveranciers gecontracteerd. In de Zorgvinder vind je een overzicht van de leveranciers die met Anderzorg een overeenkomst hebben gesloten.
 

Ga je naar een aanbieder zonder contract met Anderzorg, dan kan het zijn dat je niet alles vergoed krijgt. In de algemene voorwaarden vind je hoeveel je vergoed krijgt. Een niet-gecontracteerde leverancier moet SEMH-gecertificeerd zijn in het kader van de erkenningsregeling 'Orthopedische Instrumentmakerijen'. 

Zie ook:

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Mogelijk gelden uitsluitingen en beperkingen.