Overmatig zweten 2018

Wat is overmatig zweten?

Overmatig zweten is de makkelijke naam voor de aandoening hyperhidrosis. Mensen met hyperhidrosis zweten veel meer dan nodig is om hun lichaamstemperatuur constant te houden. Bij sommige mensen is hyperhidrosis aangeboren, maar uit het zich pas vanaf de puberteit. Er kan ook sprake zijn van een zenuwafwijking die pas later in het leven ontstaat. Ook zijn er veel mensen die overmatig zweten zonder een aanwijsbare oorzaak.

Word je behandeld voor overmatig zweten (bijvoorbeeld met behulp van botox-injecties) in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC) welke door Anderzorg is gecontracteerd? Dan wordt de behandeling (als aan onderstaande voorwaarde wordt voldaan) volledig vergoed vanuit de Basisverzekering.

Voorwaarde voor vergoeding:
Je hebt alleen recht op onderzoek en behandeling als dit medisch noodzakelijk is. Om voor zorg in aanmerking te komen moet er een indicatie zijn. In de wet staat dat je ‘redelijkerwijs moet zijn aangewezen’ op de zorg. Welke zorg voor jou nodig is, wordt objectief bekeken. Die zorg moet bovendien doelmatig zijn. Zorg die onnodig is, of onnodig veel kost in vergelijking met een andere zorgvorm die gelijkwaardig is gezien de indicatie en je zorgbehoefte, wordt niet vergoed.

Vanuit de aanvullende verzekeringen is er geen vergoeding.

Eigen risico

Het is mogelijk dat je een verplicht of vrijwillig eigen risico moet betalen. Heb je dit jaar minder zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar meer zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je niets.

Maximale vergoeding

Als je kiest voor een ziekenhuis of ZBC die geen overeenkomst heeft met Anderzorg, krijg je een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden dan maximale vergoedingen.

Je kunt terecht bij een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC). Anderzorg heeft zorgaanbieders gecontracteerd. In de Zorgvinder vind je een overzicht van de zorgaanbieders die met Anderzorg een overeenkomst hebben gesloten (zoek onder 'Medisch specialistische zorg').

Als je kiest voor een ziekenhuis of ZBC die geen overeenkomst heeft met Anderzorg, krijg je een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden dan maximale vergoedingen.

Ja, je hebt een voorafgaande verwijzing nodig van je huisarts.

Zie ook:

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Mogelijk gelden uitsluitingen en beperkingen.