Pedicure 2018

Een pedicure verzorgt voeten, tenen en nagels bij klachten.

Pedicurezorg wordt alleen uit de Basisverzekering vergoed bij diabetes mellitus. Je hebt een verwijzing nodig van je huisarts of medisch specialist.

Als je Diabetes Mellitus hebt, krijg je de behandeling alleen vergoed als er medische noodzaak voor is. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het 'zorgprofiel'. Een podotherapeut bepaalt zowel de medische noodzaak als de hoogte van het zorgprofiel. Bij een zorgprofiel van twee of hoger wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld. Je podotherapeut declareert de rekening rechtstreeks bij Anderzorg, ook als een pedicure een deel van de behandeling uitvoert. De podotherapeut kan namelijk de behandeling uitbesteden aan een pedicure, zodat je de behandeling op deze manier vergoed krijgt.

Je krijgt geen vergoeding voor pedicure vanuit aanvullende verzekeringen van Anderzorg.

Eigen risico

Voor de vergoeding van pedicurezorg uit de Basisverzekering geldt geen eigen risico.

Eigen bijdrage

Je betaalt geen eigen bijdrage.

De zorg bij Diabetes Mellitus type II wordt meestal verleend in de vorm van ketenzorg. Bij ketenzorg maken verschillende zorgaanbieders, waaronder podotherapeuten en pedicures, samen één behandelplan. Je zorg verloopt dan via je huisarts. Je kunt dus navraag doen bij je huisarts of kijk in de Zorgvinder voor een gecontracteerde podotherapeut bij jou in de buurt.

Ketenzorg

Ketenzorg wil zeggen dat de pedicure één van de specialisten is, die (meestal) in een zorggroep of gezondheidscentrum, aan jouw gezondheid werkt. Informeer bij je huisarts of deze met Anderzorg afspraken heeft gemaakt over ketenzorg. Je huisarts kan je ook weer vertellen welke podotherapeuten en pedicures ketenzorg bieden. Bij ketenzorg gaat de rekening rechtstreeks naar Anderzorg en hoef je die niet eerst zelf voor te schieten.

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan wordt maximaal 65% van het gemiddelde gecontracteerde tarief vergoed. 

Ja. Je hebt een verwijzing van de huisarts nodig. De huisarts stuurt je door naar de podotherapeut. Die bepaalt welke zorg je nodig hebt en wat de hoogte van je 'zorgprofiel' is. De podotherapeut is dus je hoofdbehandelaar.

Meer over de zorgprofielen

Heb je Diabetes Mellitus? Dan vindt er jaarlijks voetcontrole en -onderzoek plaats in opdracht van de huisarts of internist. Hoe groter de kans op wondjes aan de voet, hoe hoger je zorgprofiel.

  • Heb je zorgprofiel 1? Dan krijg je een jaarlijks voetonderzoek vergoed.
  • Heb je zorgprofiel 2, 3 of 4? Dan krijg je meer zorg vergoed. Het gaat dan om de zorg die is vastgelegd in je individuele behandelplan. Zoals het aantal behandelingen, controles en diagnostiek.

Zie ook:

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Mogelijk gelden uitsluitingen en beperkingen.