Plastische chirurgie 2017

Plastische chirurgie is een chirurgisch specialisme waarin men zich richt op het uit functioneel (soms esthetisch) oogpunt aanpassen van het uiterlijk, bijvoorbeeld het herstellen van aangeboren of opgelopen verminkingen. Plastische chirurgie is zeer beperkt opgenomen in de Basisverzekering.

Je hebt recht op vergoeding van kosten van behandelingen van plastisch chirurgische aard als het gaat om correctie van:
 • Afwijkingen in het uiterlijk die gepaard gaan met aantoonbare lichamelijke functiestoornissen.
 • Verminkingen die gevolg zijn van een ziekte, ongeval of een geneeskundige verrichting.
 • Je bovenooglid*, als er sprake is verslapping of verlamming van de bovenoogleden en dit het gevolg is van een aangeboren afwijking of van een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening, of als de verlamming of verslapping een ernstige gezichtsveldbeperking tot gevolg heeft.
 • De volgende aangeboren misvormingen: lip-, kaak-, en gehemeltespleten, misvormingen van het benig aangezicht, goedaardige woekeringen van bloedvaten, lymfevaten of bindweefsel, geboortevlekken of misvormingen van urineweg- en geslachtsorganen.
 • Een besnijdenis (circumcisie), wanneer deze medisch noodzakelijk is.
 • Primaire geslachtskenmerken bij een vastgestelde transseksualiteit.
 • Het operatief plaatsen van een borstprothese bij vrouwen zonder borstgroei, bij transgenders zonder borstgroei of bij vrouwen waarbij een of beide borsten geheel of gedeeltelijk geamputeerd zijn.

Wat is niet verzekerd?

Je hebt geen recht op vergoeding van kosten van behandelingen van plastisch chirurgische aard als het gaat om:

 • Liposuctie (het onderhuids wegzuigen van vetophopingen) van de buik.
 • Het operatief plaatsen en vervangen van een borstprothese, behalve nadat één of beide borsten geheel of gedeeltelijk geamputeerd zijn of bij vrouwen of transgenders zonder borstgroei. 
 • Het operatief verwijderen van een borstprothese zonder medische noodzaak.
 • Behandelingen tegen snurken met uvuloplastiek.
 • Sterilisatie
 • Het ongedaan maken van een sterilisatie.
 • Besnijdenis


*Let op:
in 2017 wordt het uitvoeren van een bovenooglidcorrectie vergoed vanuit de Basisverzekering, als er sprake is van een ernstige gezichtsveldbeperking als gevolg van verworven verslapping of verlamming van de bovenoogleden. Het eerste contact dat je hebt of gehad hebt met de specialist is leidend voor de start van de behandeling én de vergoeding:

 • Ben je al in 2016 bij de specialist geweest (bijvoorbeeld voor de diagnose)? Dan betreft de declaratie van uw behandeling (DBC – diagnose behandel code) het jaar 2016. Je krijgt dan geen vergoeding vanuit de Basisverzekering. 
 • Was het eerste contact in 2017? Dan betreft de declaratie van je behandeling het jaar 2017 en krijg je wel een vergoeding vanuit de Basisverzekering.

Wil je in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de Basisverzekering maar was het 1e contact met de specialist in 2016? Dan moet je 90 dagen na het laatste contact wachten voordat je zorgvraag als nieuw beoordeeld wordt en er dus een DBC over 2017 gedeclareerd kan worden.

Eigen risico

Het is mogelijk dat je een verplicht of vrijwillig eigen risico moet betalen. Heb je dit jaar minder zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar meer zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je niets.

Je kunt voor plastische chirurgie naar een ziekenhuis en de medisch specialist die daaraan verbonden is. Je kunt ook naar een zelfstandig behandelcentrum als daaraan een medisch specialist verbonden is. Anderzorg heeft zorgaanbieders gecontracteerd. Kijk onder medisch specialistische zorg en >vind een gecontracteerde zorgaanbieder bij jou in de buurt met de Zorgvinder.

Mag je ook naar een andere zorgaanbieder?

Anderzorg heeft zorgaanbieders gecontracteerd. Je kunt uit deze zorgaanbieders kiezen. Als je kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Anderzorg, krijg je een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale vergoedingen. De lijst met maximale vergoedingen kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen vergoeding in de lijst met maximale vergoedingen is opgenomen dan krijg je een vergoeding van het bedrag dat in Nederland het gemiddeld gecontracteerde tarief is. Bekijk de lijst met maximale vergoedingen per DBC-zorgproduct.

Je hebt alleen recht op vergoeding van kosten van plastische chirurgie als je een schriftelijke verwijzing hebt van je huisarts, medisch specialist of verpleeghuisarts.

Je hebt voorafgaande toestemming van Anderzorg nodig.

Zie ook:

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Er kunnen uitsluitingen en beperkingen gelden.

Op de website van Anderzorg worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om je relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Je kan desgewenst je voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vind je in onze cookiepolicy.