Plastische chirurgie 2018

Plastische chirurgie is een chirurgisch specialisme waarin men zich richt op het uit functioneel (soms esthetisch) oogpunt aanpassen van het uiterlijk, bijvoorbeeld het herstellen van aangeboren of opgelopen verminkingen. Plastische chirurgie is zeer beperkt opgenomen in de Basisverzekering.

Je hebt recht op vergoeding van kosten van behandelingen van plastisch chirurgische aard als het gaat om correctie van:
 • Afwijkingen in het uiterlijk die gepaard gaan met aantoonbare lichamelijke functiestoornissen.
 • Verminkingen die gevolg zijn van een ziekte, ongeval of een geneeskundige verrichting.
 • Je bovenooglid, als er sprake is verslapping of verlamming van de bovenoogleden en dit het gevolg is van een aangeboren afwijking of van een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening, of als de verlamming of verslapping een ernstige gezichtsveldbeperking tot gevolg heeft.
 • De volgende aangeboren misvormingen: lip-, kaak-, en gehemeltespleten, misvormingen van het benig aangezicht, goedaardige woekeringen van bloedvaten, lymfevaten of bindweefsel, geboortevlekken of misvormingen van urineweg- en geslachtsorganen.
 • Een besnijdenis (circumcisie), wanneer deze medisch noodzakelijk is.
 • Primaire geslachtskenmerken bij een vastgestelde transseksualiteit.
 • Het operatief plaatsen van een borstprothese bij vrouwen zonder borstgroei, bij transgenders zonder borstgroei of bij vrouwen waarbij een of beide borsten geheel of gedeeltelijk geamputeerd zijn.

Wat is niet verzekerd?

Je hebt geen recht op vergoeding van kosten van behandelingen van plastisch chirurgische aard als het gaat om:

 • Liposuctie (het onderhuids wegzuigen van vetophopingen) van de buik.
 • Het operatief plaatsen en vervangen van een borstprothese, behalve nadat één of beide borsten geheel of gedeeltelijk geamputeerd zijn of bij vrouwen of transgenders zonder borstgroei. 
 • Het operatief verwijderen van een borstprothese zonder medische noodzaak.
 • Behandelingen tegen snurken met uvuloplastiek.
 • Sterilisatie
 • Het ongedaan maken van een sterilisatie.

Eigen risico

Het is mogelijk dat je een verplicht of vrijwillig eigen risico moet betalen. Heb je dit jaar minder zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar meer zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je niets.

Je kunt voor plastische chirurgie naar een ziekenhuis en de medisch specialist die daaraan verbonden is. Je kunt ook naar een zelfstandig behandelcentrum als daaraan een medisch specialist verbonden is. Anderzorg heeft zorgaanbieders gecontracteerd. Kijk onder medisch specialistische zorg en vind een gecontracteerde zorgaanbieder bij jou in de buurt met de Zorgvinder.

Mag je ook naar een andere zorgaanbieder?

Anderzorg heeft zorgaanbieders gecontracteerd. Je kunt uit deze zorgaanbieders kiezen. Als je kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Anderzorg, krijg je een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale vergoedingen. De lijst met maximale vergoedingen kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen vergoeding in de lijst met maximale vergoedingen is opgenomen dan krijg je een vergoeding van het bedrag dat in Nederland het gemiddeld gecontracteerde tarief is. Bekijk de lijst met maximale vergoedingen per DBC-zorgproduct.

Je hebt alleen recht op vergoeding van kosten van plastische chirurgie als je een schriftelijke verwijzing hebt van je huisarts, medisch specialist of verpleeghuisarts.

Je hebt voorafgaande toestemming van Anderzorg nodig.

Uitzondering: boven ooglidcorrectie
Je hebt geen toestemming nodig als het gaat om een correctie van de bovenoogleden die wordt uitgevoerd door een gecontracteerde zorgaanbieder. De medisch specialist beoordeelt in dat geval namens ons of er een medische indicatie is. In alle andere gevallen heb je wel toestemming nodig.

Zie ook:

Disclaimer

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden, er kunnen uitsluitingen en beperkingen gelden. Heb je zorg nodig? Bekijk dan ook altijd eerst de verzekeringsvoorwaarden.

Om de website van Anderzorg goed te laten werken en je de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Je geeft ons toestemming als je onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. Je kunt desgewenst je voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.