PGB en de coronacrisis

Maatregelen coronacrisis

Deze uitzonderlijke Coronacrisis vraagt om bijzondere maatregelen. Daarom hebben wij in samenwerking met VWS een aantal maatregelen bekendgemaakt die voor pgb-budgethouders de continuïteit van zorg waarborgen. Zo kun je je zorgverleners door blijven betalen, ook al leveren zij op dit moment vanwege corona geen zorg. De declaraties van niet-geleverde zorg kun je indienen als reguliere declaraties. Een voorwaarde hiervoor is dat je bijhoudt welke zorg niet geleverd, maar wél betaald is.  

Vanaf 8 mei 2020 moet je de zorg die wel gedeclareerd is maar die niet geleverd is vanwege corona, bijhouden in een speciaal formulier. Dit “Registratieformulier declaratie niet-geleverde zorg Zvw-pgb in verband met Corona” is voor budgethouders met een Zvw-pgb. Je registreert hierin de gedeclareerde, niet-geleverde zorg van je zorgverleners voor de periode van 1 maart tot sowieso 1 juli 2020.

Hoe werkt het?

 • Meld bij ons via pgbvv@anderzorg.nl als je gaat declareren voor niet-geleverde zorg.
 • Je kunt declaraties van niet-geleverde zorg indienen als reguliere declaraties. Een voorwaarde hiervoor is dat je bijhoudt welke zorg niet geleverd, maar wél vergoed is. Op de factuur van een formele zorgverlener moet duidelijk door de zorgverlener worden vermeld dat het om niet-geleverde zorg gaat. Op de declaratie van de informele zorgverlener hoef je dit niet te vermelden.
 • Het gaat om gedeclareerde, niet-geleverde zorg in de periode van 1 maart tot 1 juli 2020. In het geval van verlenging van de maatregel, word je geïnformeerd via onze website.
 • Geef in het formulier het aantal uren en minuten niet-geleverde zorg per zorgverlener op (zie ook het schema in het formulier).
 • Registreer ook de niet-geleverde uren zorg op basis van maandbetalingen.
 • Als je verwacht dat door het declareren van niet-geleverde zorg en het declareren van wel geleverde zorg je budget binnenkort ‘op’ zal zijn? Neem dan contact op met ons. Dit is om te voorkomen dat uitbetaling niet kan plaatsvinden als je budget ‘verbruikt’ is.
 • Het ingevulde registratieformulier voor de periode 1 maart tot 1 juli 2020 stuur je uiterlijk 1 juli 2020 op via de e-mail naar pgbvv@anderzorg.nl of per post naar Anderzorg, t.a.v. PGB VV, Postbus 1177, 7500 BD Enschede.
 • Dit formulier geldt niet voor een zieke zorgverlener waar je een arbeidsovereenkomst mee hebt. Daarvoor kun je gebruik maken van de regeling loondoorbetaling bij ziekte via de SVB.
 • Verleent je zorgverlener zorg vanuit de Wlz, Wmo en/of Jeugdwet? Gebruik dan een ander formulier.
 • Verleent je zorgverlener zorg vanuit de Zvw én de Wmo en/of Jeugdwet? Splits dan de declaratie en gebruik dan 2 formulieren per zorgverlener.

Wat gebeurt er na 1 juni?

Let op! Houd je de niet-geleverde zorg niet bij of wordt het registratieformulier na de coronacrisis niet aangeleverd? Dan gaan wij ervan uit dat alle gedeclareerde zorg geleverd is. Blijkt op een later moment dat gedeclareerde zorg niet geleverd is, dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van het persoonsgebonden budget. Het is daarom belangrijk dat je:

 • de uren gedeclareerde, niet-geleverde zorg per zorgverlener goed bijhoudt op de registratieformulieren.
 • de registratieformulieren goed bewaart, óók nadat de gegevens met ons zijn gedeeld. De formulieren kunnen later nog een keer opgevraagd worden.

Vragen en antwoorden

Mijn zorgverlener is ziek, wat moet ik nu doen? 
Het kabinet doet een beroep op alle zorgverleners om zorg te verlenen. Controleer de richtlijnen van het RIVM of je zorgverlener in jouw geval kan komen werken.
Kan je zorgverlener volgens de richtlijnen van het RIVM niet werken? En heb je een arbeidsovereenkomst met je zorgverlener afgesloten? Dan kun je je zorgverlener ziek melden via de gebruikelijke procedure bij de SVB. Je zorgverlener wordt tijdens de ziekteperiode minimaal 6 weken doorbetaald en je krijgt een ziekengeldvergoeding. 

Mijn zorgverlener kan als gevolg van het coronavirus niet komen werken, wat kan ik doen?
Het is voor jou belangrijk dat de zorg door kan gaan. Probeer allereerst een beroep te doen op je netwerkzorg. Je kunt ook een vervangende zorgverlener inzetten.

Mijn zorgverlener kan volgens de RIVM- richtlijnen wel komen werken, maar wil dit zelf niet. Wat moet ik nu doen?
Kan je zorgverlener volgens de richtlijnen wel komen werken maar zegt hij zelf af, dan mag je niet doorbetalen. 

Ik wil in verband met het coronavirus zo min mogelijk mensen in huis. Mag ik mijn zorgverlener die hierdoor niet kan komen werken toch doorbetalen?
Ja, dit mag. Bespreek eerst met je zorgverlener of dit nodig is. Heeft je zorgverlener vervangende werkzaamheden of een vervangende regeling gevonden, dan is doorbetaling niet nodig. Heeft je zorgverlener geen vervangende werkzaamheden gevonden? Dan kun je je zorgverlener doorbetalen.  Zo voorkomen we dat zorgverleners tijdens de coronacrisis in financiële problemen raken.
De voorwaarde hierbij is dat je zelf bijhoudt welke zorg niet is geleverd, maar wel betaald is. Ook de zorgverlener moet dit aangeven op de declaratie of factuur.
Gebruik hiervoor het registratieformulier.

Mag ik al mijn zorgverleners die als gevolg van het coronavirus niet kunnen werken toch doorbetalen, ook de zelfstandigen en de zorginstellingen?
Ja, dit geldt voor alle zorgverleners.
Je zorgverlener mag de geplande zorg blijven declareren, ook als deze nu niet geleverd kan worden. Dit geldt voor alle soorten zorgovereenkomsten. 
Dit betekent wel dat zorgverleners die uit een Zvw-pgb betaald worden, geen gebruik mogen maken van de andere financiële maatregelen voor ondernemers en zzp’ers. 
Je mag de niet-geleverde zorg doorbetalen onder de volgende voorwaarden:
De zorg kan niet op een alternatieve manier geleverd worden. Voorbeeld: het is niet mogelijk om op afstand via telefoon of skype begeleiding te leveren bij het innemen van medicatie.
De voorwaarde hierbij is dat je zelf bijhoudt welke zorg niet is geleverd, maar wel betaald is. Als Je formele zorgverlener facturen stuurt moet dit aangegeven worden op de declaratie/factuur. Gebruik hiervoor het registratieformulier.

Hoeveel uur mag ik mijn zorgverlener doorbetalen?
Je betaalt uw zorgverlener door voor de uren die je zorgverlener normaal gesproken bij je zou werken.
 Je betaalt het aantal uur dat je zorgverlener de laatste 3 maanden gemiddeld per maand heeft gewerkt. Dit bereken je door de gewerkte uren in januari, februari en maart bij elkaar op te tellen en te delen door 3. Als je Zvw-pgb korter loopt dan 3 maanden, neem dan het gemiddelde vanaf de ingangsdatum van uw Zvw-pgb.
Deze uren moeten wel passen bij de uren die je zorgverlener normaal gesproken werkt. Heeft je zorgverlener bijvoorbeeld vanwege speciale omstandigheden, zoals ziekte van andere zorgverleners, veel meer gewerkt dan normaal? Bereken dan het gemiddeld aantal uur op basis van de afgelopen 6 tot 12 maanden.

Ik declareer de facturen van mijn zorgverleners altijd bij mijn zorgverzekeraar. Moet ik de facturen voor niet-geleverde zorg op een andere manier aanbieden?
Je kunt de facturen en declaraties gewoon indienen zoals je dit gewend bent. Je declareert de niet-gewerkte uren als gewerkte uren. De voorwaarde is wel dat op de factuur of declaratie duidelijk staat vermeld dat het om niet-geleverde zorg gaat.
Voor het registreren van niet-geleverde zorg kun je het registratieformulier gebruiken. Het ingevulde registratieformulier stuur je op naar ons zodra we hierom vragen.
 
Ik declareer de facturen van mijn zorgverleners altijd bij de SVB. Moet ik de facturen voor niet-geleverde zorg op een andere manier aanbieden bij de SVB?
Je kunt de facturen en declaraties gewoon indienen zoals je dit gewend bent. Je declareert de niet-gewerkte uren als gewerkte uren.
Je moet wel zelf bijhouden welke zorg er wel en welke zorg er niet geleverd is. 
Voor het registreren van niet-geleverde zorg kun je het registratieformulier gebruiken. Het ingevulde registratieformulier stuur je op naar ons zodra we hierom vragen. 

Als ik niet-geleverde zorg moet doorbetalen en ik ga betalen voor vervangende zorg, dan kom ik in de problemen met mijn budget. Wat moet ik doen als ik denk dat ik niet uit kom met mijn budget en mijn budget ga overschrijden?
Als je verwacht dat je budget eerder op zal raken omdat je je zorgverlener hebt doorbetaald voor niet-geleverde zorg tijdens de coronacrisis, en daarnaast heeft of gaat betalen voor vervangende zorg, kun je contact opnemen met ons.
Voor het registreren van niet-geleverde zorg kun je het registratieformulier gebruiken. Het ingevulde registratieformulier stuur je naar ons op zodra we hierom vragen. 

Is er een formulier om niet-geleverde zorg op bij te houden?
Ja, voor het Zvw-pgb is dat een formulier in Excel, het ‘Registratieformulier niet-geleverde zorg Zvw-pgb in verband met Corona’. Zie hier het registratieformulier. 

Ik heb vanwege Corona een vervangende zorgverlener ingezet, mag ik deze zorg vanuit mijn Zvw-pgb betalen? 
Ja, je mag deze vervangende zorgverlener vanuit je Zvw-pgb betalen.

Mag mijn zorgverlener extra uren werken? 
Als je zorgvraag (vanwege Corona) is toegenomen, vraag je eerst een herindicatie aan bij een wijkverpleegkundige. Neem hiervoor contact op met een hbo-gediplomeerde wijkverpleegkundige. Verzekeraars en indicatiestellers hebben afspraken gemaakt over de manier waarop deze indicaties worden gesteld. Zie hiervoor de richtlijnen voor indicatiestelling tijdens de coronacrisis, opgesteld door V&VN. 

Als ik besmet zou raken met het virus kan dat grote gevolgen hebben voor mijn gezondheid. Kan ik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) krijgen voor mij en mijn zorgverleners om de kans op corona te beperken?
Als jij of je zorgverleners volgens de richtlijnen van het RIVM beschermde materialen nodig hebben, kun je die aanvragen. Je kunt hiervoor contact opnemen met de regiocoördinator. Meer informatie vind je hier
Persoonlijke beschermingsmiddelen worden niet vergoed vanuit uw Zvw-pgb. 

Ik ben besmet met Corona, kan ik PBM’s krijgen voor mij en mijn zorgverleners?
Als jij of je zorgverleners volgens de richtlijnen van het RIVM beschermde materialen nodig hebben, kun je die aanvragen. Je kunt hiervoor contact opnemen met de regiocoördinator. Meer informatie vind je hier.

Op de website van Anderzorg maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wil je dit liever niet? Dan kan je via de link “instellingen aanpassen” je voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vind je in onze cookiepolicy.