Vragen en antwoorden over pgb vv

Heb je vragen over het PGB verpleging en verzorging? Hier vind je antwoorden op de veelgestelde vragen over jouw PGB vv >

Aanvragen pgb vv

 

De wijkverpleegkundige geeft een indicatie voor zorg. In sommige situaties wordt de zorg vergoed uit de Basisverzekering. In andere situaties geeft de wijkverpleegkundige een indicatie voor zorg die valt onder een persoonsgebonden budget. 

In een gesprek met jou bepaalt hij of zij welke zorg nodig is. Afspraken (zorg, omvang en duur) komen in een voorlopig zorgplan.

De indicatie bepaalt hoeveel uren zorg je nu nodig hebt, en dus de hoogte van je persoonsgebonden budget. Houd er rekening mee dat het aantal uren in een nieuwe indicatie kunnen afwijken van het aantal uren waarop je huidige persoonsgebonden budget is gebaseerd. De wetgeving verandert namelijk nog wel eens. De wijkverpleegkundige verwijst soms ook naar andere voorzieningen. Bijvoorbeeld ondersteuning van vrijwilligers, zorg Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo-zorg) van de gemeente of zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Via een thuiszorgorganisatie bij jou in de buurt. Via onze Zorgvinder vind je een thuiszorgorganisatie bij jou in de buurt. Zoek op 'wijkverpleging'. Of vraag advies bij je gemeente of het sociale wijkteam. 

Neem contact op met je gemeente of het sociale wijkteam in je buurt. Lukt het niet om een afspraak te maken met een kinderverpleegkundige? Neem contact op met het team PGB van Anderzorg (088 222 48 01).

De kosten van de wijkverpleegkundige voor een indicatie of herindicatie worden (deels) betaald uit je Basisverzekering. Ga je naar een zorgorgaanbieder met een contract bij Anderzorg? Dan worden de kosten 100% vergoed. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan geldt een maximale vergoeding van 65% van de nota van de zorgaanbieder, tot een maximum van 65% van het bedrag dat Anderzorg gemiddeld voor deze behandeling heeft gecontracteerd. In de Zorgvinder vind je welke zorgaanbieders wel of niet-gecontracteerd zijn.

De hoogte van het persoonsgebonden budget is gebaseerd op:

  • Het aantal zorg-/verpleeguren in je indicatie;
  • Het aantal weken dat je pgb vv ontvangt;
  • Het door Anderzorg vastgestelde tarief.

Alleen als de aanvraag volledig en compleet is, beoordelen we deze. Je krijgt dan binnen 6 weken het besluit in een brief thuisgestuurd.

Je bent verplicht om een administratiedossier bij te houden. Anderzorg kan vragen om inzicht in deze administratie. Hierin zitten:

  • de volledige PGB vv aanvraag
  • zorgovereenkomsten
  • kopie zorgfacturen 
  • kopie ingediende declaraties

En, indien van toepassing:

  • het uitvoeringsverzoek ondertekend door een bevoegd medisch professional
  • beschikking van de rechtbank

Let op: na het beëindigen van het pgb vv ben je verplicht om het administratiedossier nog 5 jaar te bewaren. Ook dan kan Anderzorg nog vragen om inzicht in de administratie.

Het persoonsgebonden budget gaat in op de datum dat wij je compleet ingevulde en ondertekende aanvraag hebben ontvangen. Op jouw verzoek is een latere datum ook mogelijk. 

Wijzigen pgb vv

Dit geef je aan bij de wijkverpleegkundige. Die vult samen met jou een nieuwe aanvraag voor pgb vv in. Na beoordeling en goedkeuring krijg je een nieuwe machtiging met een nieuw aantal uren. 

Vraag in 5 stappen een nieuw pgb vv aan

Als je van zorgaanbieder wisselt, gebruik je het wijzigingsformulier. Je hoeft geen nieuwe pgb-aanvraag te doen, omdat er bij de budgetvaststelling door Anderzorg in het rekentarief geen onderscheid gemaakt wordt tussen formele en informele zorg.

Declareren pgb vv

Een AGB-code is noodzakelijk om het tarief voor formele zorg te kunnen declareren. Formele zorgaanbieders (zie het pgb-reglement voor de vereisten) kunnen bij Vektis een AGB-code aanvragen.

Je mag 1 keer per maand zorgkosten declareren uit je pgb. Je declareert alleen zorg die al is geleverd (dus vooraf declareren is nooit mogelijk).

Op welke datum je declareert, maakt niet uit. Bijvoorbeeld: declareren van 15 februari tot 15 maart, is dus mogelijk.

Antwoord niet gevonden?

Staat het antwoord op jouw vraag hier niet? Bel met team PGB:

088 222 48 01 (werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur)

Of stuur een e-mail.

Op de website van Anderzorg maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wil je dit liever niet? Dan kan je via de link “instellingen aanpassen” je voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vind je in onze cookiepolicy.