Revalidatie 2018

Revalidatie is een vorm van medisch specialistische zorg onder verantwoordelijkheid van een revalidatiearts. Revalidatie betekent ‘herstel’. Revalidatie is gericht op het herstel van mensen met een tijdelijke of chronische aandoening als gevolg van een ongeval, medische ingreep of ernstige ziekte. Om een goed resultaat te krijgen, moet de behandeling van multidisciplinaire aard zijn conform de landelijke indicatieprotocollen van revalidatieartsen. Als volledig herstel niet op korte termijn wordt verwacht, proberen de artsen van verschillende disciplines je te helpen blijvende beperkingen te voorkomen. Als dat ook niet mogelijk is, werken de artsen samen met jou om je beperking zo goed mogelijk in je leven, je omgeving en de maatschappij in te passen.

Je hebt recht op vergoeding van kosten van revalidatie als deze zorg voor jou het meest doeltreffend is om een handicap te voorkomen, te verminderen of te overwinnen. Met revalidatie ben je in staat een mate van zelfstandigheid te bereiken of te behouden, die rekening houdend met je handicap, redelijkerwijs mogelijk is. Het moet gaan om een handicap die het gevolg is van:

  • stoornissen of beperkingen in het bewegingsvermogen, of
  • een aandoening van het centrale zenuwstelsel leidend tot beperkingen in de communicatie, cognitie (de processen van onder andere leren, waarnemen, herinneren, denken) of het gedrag.

Waar moet ik op letten?

Je hebt recht op vergoeding van kosten van revalidatie in deeltijd- of dagbehandeling. Je wordt voor revalidatie alleen opgenomen als daarmee snel betere resultaten zijn te verwachten dan met revalidatie in deeltijd- of dagbehandeling.

Eigen Risico

Het is mogelijk dat je een verplicht of vrijwillig eigen risico moet betalen. Heb je dit jaar minder zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar meer zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je niets.

Je kunt voor revalidatie naar een gecontracteerd revalidatiecentrum. De gecontracteerde zorgaanbieders staan in de Zorgvinder.

Kan je ook naar een andere zorgaanbieder?

Anderzorg heeft zorgaanbieders gecontracteerd. Je kunt uit deze zorgaanbieders kiezen. Als je kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Anderzorg, krijg je een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale vergoedingen. De lijst met maximale vergoedingen kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen vergoeding in de lijst met maximale vergoedingen is opgenomen dan krijg je een vergoeding van het bedrag dat in Nederland het gemiddeld gecontracteerde tarief is. Bekijk de lijst met maximale vergoedingen per DBC-zorgproduct.

Je hebt alleen recht op vergoeding van kosten van revalidatie als je een schriftelijke verwijzing hebt van je huisarts, medisch specialist, verloskundige, verpleeghuisarts of een bedrijfsarts als de klachten met je werk te maken hebben.

Als je voor revalidatie wordt opgenomen, heb je voorafgaande toestemming van Anderzorg nodig. Ook voor revalidatie bij een zorgaanbieder die niet door Anderzorg is gecontracteerd, heeft u vooraf toestemming van Anderzorg nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen. Stuurt u in dat geval bij uw aanvraag een schriftelijke motivatie en behandelplan van de zorgaanbieder mee.

Zie ook:


Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Mogelijk gelden uitsluitingen en beperkingen.

Op de website van Anderzorg maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wil je dit liever niet? Dan kan je via de link “instellingen aanpassen” je voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vind je in onze cookiepolicy.