Signaalhond 2018

Een signaalhond is een assistentiehond, getraind om mensen die volledig doof zijn te assisteren door het signaleren van omgevingsgeluiden. De signaalhond reageert op verschillende geluidsbronnen, zoals een deurbel, een rookmelder, een naderende auto, tram of bus, maar bijvoorbeeld ook een omroepmededeling in de trein of op het station. Er zijn ook honden die worden opgeleid tot hulphond en blindengeleidehond.
Als je naar een gecontracteerde leverancier gaat, dan wordt de signaalhond volledig vergoed. In de Zorgvinder vind je welke leveranciers Anderzorg gecontracteerd heeft.
Als je naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, geldt er een maximale vergoeding van € 11.000. In het verzekeringsreglement lees je hier meer over.

Gebruikskosten geleide hond

Naast een vergoeding voor de aanschaf van de hond, kun je ook een vergoeding krijgen voor kosten die je voor je hond maakt. Anderzorg biedt een vergoeding voor kosten zoals; het levensonderhoud, de verzorging en een speciale ziektekostenverzekering voor de hond. Lees hier meer over de gebruikskosten van de hond.

Wanneer heb je recht op een vergoeding?

Je komt in aanmerking voor vergoeding van een signaalhond als uit een toelichting van de behandelend KNO-arts of een audiologisch centrum blijkt dat u volledig doof bent. 

Als je naar een gecontracteerde leverancier gaat, dan wordt de signaalhond volledig vergoed. In de Zorgvinder vind je welke leveranciers Anderzorg gecontracteerd heeft.
Als je naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, geldt er een maximale vergoeding van € 11.000. In het verzekeringsreglement lees je hier meer over.

Gebruikskosten geleide hond

Naast een vergoeding voor de aanschaf van de hond, kun je ook een vergoeding krijgen voor kosten die je voor je hond maakt. Anderzorg biedt een vergoeding voor kosten zoals; het levensonderhoud, de verzorging en een speciale ziektekostenverzekering voor de hond. Lees hier meer over de gebruikskosten van de hond.

Wanneer heb je recht op een vergoeding?

Je komt in aanmerking voor vergoeding van een signaalhond als uit een toelichting van de behandelend KNO-arts of een audiologisch centrum blijkt dat u volledig doof bent. 

Als blijkt dat je in aanmerking komt voor een signaalhond, dan kiezen we in overleg een hondenschool. Anderzorg heeft hondenscholen gecontracteerd. Ga je naar een gecontracteerde hondenschool, dan wordt de signaalhond volledig vergoed. In de Zorgvinder vind je een overzicht van de hondenscholen die met Anderzorg een overeenkomst hebben gesloten (zoek op 'blindengeleidehond'). 
 

Ga je naar een aanbieder zonder contract met Anderzorg? Dan kan het zijn dat je niet alles vergoed krijgt. In de algemene voorwaarden vind je hoeveel je vergoed krijgt. Een niet-gecontracteerde hondenschool moet minimaal voldoen aan de eisen zoals gesteld in het kwaliteitshandboek van de internationale Federatie van Geleidehondenscholen. 

Ja, je hebt voorafgaande toestemming van Anderzorg nodig. Als wij vinden dat je in aanmerking komt voor een hond zal de hondenschool beoordelen of de hond ook werkelijk die hulp in jouw situatie kan bieden. 

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Mogelijk gelden uitsluitingen en beperkingen.