Signaalhond 2019

Een signaalhond is een assistentiehond, getraind om mensen die volledig doof zijn te assisteren door het signaleren van omgevingsgeluiden. De signaalhond reageert op verschillende geluidsbronnen, zoals een deurbel, een naderende auto of ook een omroepmededeling in de trein.

Er zijn ook honden die worden opgeleid tot hulphond en blindengeleidehond.

Wat krijg je vergoed vanuit de Basisverzekering 

Als je naar een gecontracteerde leverancier gaat, dan wordt de signaalhond volledig vergoed. 


Gebruikskosten geleide hond

Naast een vergoeding voor de aanschaf van de hond, kun je ook een vergoeding krijgen voor kosten die je voor je hond maakt. Anderzorg biedt een vergoeding voor kosten zoals het levensonderhoud, de verzorging en een speciale ziektekostenverzekering voor de hond. Lees hier meer over de gebruikskosten van de hond.

 

Voorwaarden voor vergoeding

  • Uit een toelichting van de behandelend KNO-arts of een audiologisch centrum moet blijken dat je volledig doof bent. 
  • Je hebt vooraf toestemming van ons nodig. 
  • Na onze toestemming beoordeelt de hondenschool of de hond ook werkelijk die hulp in jouw situatie kan bieden. 

 

Welke kosten zijn voor jou?

  • Een signaalhond valt onder het eigen risico.  
  • Als je naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, geldt er een maximale vergoeding van € 11.000. In het verzekeringsreglement lees je hier meer over. 

Waar kun je terecht?

Als blijkt dat je in aanmerking komt voor een signaalhond, dan kiezen we in overleg een hondenschool. In de Zorgvinder vind je een overzicht van de hondenscholen die met Anderzorg een overeenkomst hebben gesloten (zoek op 'blindengeleidehond'). 

Ga je naar een aanbieder zonder contract met Anderzorg? Dan kan het zijn dat je niet alles vergoed krijgt. Een niet-gecontracteerde hondenschool moet minimaal voldoen aan de eisen zoals gesteld in het kwaliteitshandboek van de internationale Federatie van Geleidehondenscholen. 

 

Zie ook:

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Mogelijk gelden uitsluitingen en beperkingen.