Signaalhond 2020

Een signaalhond is een assistentiehond, getraind om mensen die volledig doof zijn te assisteren door het signaleren van omgevingsgeluiden. De signaalhond reageert op verschillende geluidsbronnen, zoals een deurbel, een naderende auto maar ook een omroepmededeling in de trein.

Er zijn ook honden die worden opgeleid tot hulphond en blindengeleidehond.

Niet-gecontracteerde leverancier

Als je naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, geldt er een maximale vergoeding van €11.000. Kosten hoger dan de maximale vergoeding zijn voor eigen rekening. In het verzekeringsreglement lees je hier meer over.

Eigen risico

Het is mogelijk dat je een verplicht of vrijwillig eigen risico moet betalen. Heb je dit jaar minder zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar meer zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je niets.

Zie ook:

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Mogelijk gelden uitsluitingen en beperkingen.