Specialistische GGZ met opname 2018

Sommige psychische aandoeningen zijn zo ernstig (bijvoorbeeld een psychose, depressie of eetstoornis), dat behandeling door alleen een arts, psycholoog of verpleegkundige niet voldoende is. Opname in een psychiatrische kliniek kan dan de beste oplossing zijn. Je wordt dan niet alleen behandeld in de kliniek, maar leeft en slaapt er ook. Ook bij een crisissituatie kan tot een opname worden besloten.

Een opname is een ingrijpende gebeurtenis voor jou en je naasten. Het laatste waar je dan aan denkt, is de vergoeding vanuit je zorgverzekering. Toch is het belangrijk dat jij of je familie hiernaar kijkt. Een opname in een kliniek wordt namelijk niet altijd volledig vergoed. Dit gebeurt alleen (volledig) als de door jou gekozen GGZ-instelling door ons is gecontracteerd.

We helpen hier graag mee. Neem gerust contact met ons op om jouw situatie te bespreken!

Ben je jonger dan 18 jaar?

Voor iedereen onder de 18 jaar is de GGZ-zorg vanaf 1 januari 2015 niet meer verzekerd in de Basisverzekering, maar valt deze zorg onder de Jeugdwet. Dit houdt in dat je gemeente voortaan deze zorg regelt. Neem contact op met je gemeente voor meer informatie.

Ben je ouder dan 18 jaar?

Dan heb je recht op vergoeding van:

1. Opname en verblijf, 24 uur per dag, in een psychiatrische kliniek of op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Je krijgt maximaal 1095 dagen vergoed, waarbij we een onderbreking van maximaal dertig dagen niet meetellen. Onderbrekingen wegens weekend- en vakantieverlof tellen wel mee voor de berekening van de 1095 dagen.

2. Bij de behandeling behorende paramedische zorg (logopedie, dieetadvisering, fysio- en oefentherapie en ergotherapie) en geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen, verpleging en verzorging, tijdens de opname.

LET OP: niet elke behandeling van een psychische aandoening of GGZ-behandeling is verzekerd in de Basisverzekering. Twijfel je of jouw behandeling is verzekerd? Neem dan even contact met ons op!

Wat wordt niet vergoed?

Je hebt geen recht op vergoeding van behandeling van aanpassingsstoornissen en werk- en relatieproblemen.

Eigen risico

Het is mogelijk dat je een verplicht of vrijwillig eigen risico moet betalen. Heb je in dit jaar minder zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar al meer zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je niets.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Je kunt terecht bij een GGZ-instelling of bij de Psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Als je naar een GGZ-instelling gaat, moet een psychiater of klinisch psycholoog hoofdbehandelaar zijn. Andere betrokken behandelaren werken formeel onder de verantwoordelijkheid en supervisie van de hoofdbehandelaar. Bovendien moet de zorgaanbieder beschikken over een kwaliteitsstatuut naar voorbeeld van het model kwaliteitsstatuut GGZ van Zorginstuut Nederland.

Anderzorg heeft met een groot aantal GGZ-instellingen en ziekenhuizen contracten afgesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over onder andere de kwaliteit, prijs en beschikbaarheid van de zorg die zij leveren. Als je naar een door Anderzorg gecontracteerde kliniek gaat:

  • Weet je zeker dat je kwalitatief goede zorg krijgt;
  • Hoef je niets voor te schieten;
  • Worden de kosten volledig vergoed.

Vind een gecontracteerde zorgaanbieder bij jou in de buurt.

Kan je ook naar een andere zorgaanbieder?

Ga je voor een behandeling met opname naar een zorgaanbieder met wie Anderzorg geen contract heeft gesloten? Dan moet je vooraf toestemming vragen aan Anderzorg. Ook moet je een deel van de behandeling zelf betalen. Deze kosten kunnen flink oplopen.

Als je kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Anderzorg heeft gesloten, krijg je de kosten tot een maximumbedrag van 65% van de rekening van de zorgaanbieder vergoed. Daarbij geldt een maximum van 65% van het bedrag dat Anderzorg gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd.

Neem voor meer informatie even contact met ons op. We helpen je graag!

Je hebt alleen recht op vergoeding van een opname in een psychiatrische instelling als je vooraf een schriftelijke verwijzing hebt van de huisarts of medisch specialist. Voor een crisisopname is geen verwijzing nodig.

Duurt je verblijf in een GGZ-instelling langer dan 365 dagen (onafgebroken)? Vraag dan, uiterlijk twee maanden voordat de periode van 365 dagen is verstreken, schriftelijk toestemming voor voortzetting van de opname. Dit kan je huidige hoofdbehandelaar voor je doen.

Je zorgaanbieder vermeldt de diagnosecode op de declaratie. Wil jeĀ geen vermelding van de diagnosecode op de declaratie, maar wil je dat de declaratie toch voor vergoeding in aanmerking komt? Dan is voorafgaand of uiterlijk bij de eerste declaratie een verklaring nodig. Deze verklaring moet je samen met je behandelaar ondertekenen en naar Anderzorg opsturen.

Zie ook:

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Mogelijk gelden uitsluitingen en beperkingen.

Op de website van Anderzorg maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wil je dit liever niet? Dan kan je via de link “instellingen aanpassen” je voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vind je in onze cookiepolicy.