Spoedeisende zorg en geneesmiddelen buitenland 2017

Tijdens verblijf in het buitenland kan het voorkomen dat je direct medische zorg nodig hebt. Medische zorg die niet kan wachten tot je weer in Nederland bent wordt medisch noodzakelijke zorg (ook wel spoedeisende zorg) genoemd.

Alarmcentrale

Heb je zorg nodig in het buitenland? Bel dan met de alarmcentrale op +31 317 455 555. Dit telefoonnummer staat ook op je zorgpas. De alarmcentrale is dag en nacht bereikbaar. 

De Basisverzekering vergoedt medisch noodzakelijke zorg in het buitenland tot maximaal het Nederlandse tarief. Dat kan betekenen dat je moet bijbetalen omdat de gezondheidszorg in sommige landen veel duurder is dan in Nederland. Met een aanvullende verzekering krijg je van Anderzorg een (gedeeltelijke) vergoeding van deze kosten.

De Basisverzekering kent geen uitsluiting voor risicovolle sporten (bv. parachutespringen). De eventuele medische kosten veroorzaakt door een risicovolle sport worden, voor zover dit onder de Basisverzekering valt, vergoed.

Wanneer heb je recht op vergoeding?

Je krijgt vergoeding voor spoedeisende zorg als:

  • Je een deel van de kosten vergoed krijgt uit de Basisverzekering;
  • de zorg onvoorzien was;
  • het niet kon worden uitgesteld tot na terugkeer in Nederland;
  • je niet langer dan 1 jaar in het buitenland bent;
  • de kosten zijn vergoed als deze in Nederland zouden zijn gemaakt.

Je krijgt vergoeding voor geneesmiddelen als:

  • Je een deel van de kosten vergoed krijgt uit de Basisverzekering;
  • je niet langer dan 1 jaar in het buitenland bent;
  • je hiervoor een recept hebt gekregen van de huisarts of medisch specialist;
  • de werkzame stof voorkomt in een geneesmiddel dat in Nederland uit de Basisverzekering zou worden vergoed.

Wat wordt niet vergoed?

Je krijgt geen vergoeding voor de kosten van ziekenhuisopname die niet of niet direct bij de alarmcentrale van Anderzorg zijn gemeld. De alarmcentrale is bereikbaar op telefoonnummer +31 317 455 555. Je krijgt geen vergoeding voor reddingskosten. Reddingskosten zijn kosten die worden gemaakt voor opsporing, redding of berging.

Zorg en geneesmiddelen
Voor aanvullende verzekeringen Anderzorg Jong en Anderzorg Extra en de aanvullende module Buitenland geldt dat je een aanvulling krijgt op de vergoeding die je ontvangt uit de Basisverzekering. De aanvulling is het verschil tussen de vergoeding uit de Basisverzekering en de in rekening gebrachte kosten.

Voorbeeld
Je breekt een been in de Verenigde Staten en hebt direct medische zorg nodig. Voor de behandeling ontvang je een nota ter hoogte van € 3000. In Nederland zou dat € 2000 hebben gekost. Dit bedrag krijg je dan uit de Basisverzekering vergoed. De aanvullende verzekering keert dan de resterende € 1000 uit.

Tandheelkundige zorg
Tandheelkundige zorg is spoedeisend als er sprake is van pijnklachten, zoals bij een ontsteking van de zenuw of tandvlees, het niet uitgesteld kan worden tot je weer in Nederland bent en het niet voorzien was dat deze tandheelkundige zorg nodig zou zijn.

Kosten die boven het Nederlands wettelijk tarief komen, worden alleen vergoed als je een aanvullende verzekering hebt afgesloten.

Eigen risico

Voor de vergoeding uit de Basisverzekering geldt het eigen risico. Heb je dit jaar minder zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar meer zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je niets.

Zie ook:

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Er kunnen uitsluitingen en beperkingen gelden.

Op de website van Anderzorg worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om je relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Je kan desgewenst je voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vind je in onze cookiepolicy.