Sport Medisch Advies 2020

Een sport medisch advies is voor mensen die (willen) sporten, maar een blessure hebben of klachten krijgen tijdens het sporten. Specialisten onderzoeken je door bijvoorbeeld een hartfilmpje te maken of je longfunctie te testen. Vervolgens geven ze aan welke sport het beste bij je past.

Wat krijg je vergoed vanuit de Basisverzekering?

Sport medisch advies wordt niet vergoed vanuit de Basisverzekering. Wel is er vanuit de Basisverzekering een beperkte vergoeding voor een sportarts. Lees meer over de vergoeding van een sportarts uit de Basisverzekering.

Wat krijg je vergoed vanuit de aanvullende modules?

Vanuit de aanvullende modules hebben we geen vergoeding voor Sport Medisch Advies. 

*De aanvullende verzekeringen Anderzorg Jong, Tand, Budget en Extra kun je niet meer afsluiten. Als je een van deze verzekeringen al eerder hebt afgesloten, geldt onderstaande vergoeding.

Heb je Anderzorg Jong of Anderzorg Extra? Dan krijg je een vergoeding voor sport medisch advies en sportkeuring tot een maximumbedrag. Voor Anderzorg Jong is dat € 250 per kalenderjaar. Voor Anderzorg Extra is het maximumbedrag € 200 per kalenderjaar.

Je krijgt een vergoeding voor:

  • Sportmedisch onderzoek basis. 
  • Sportmedisch onderzoek basis met ECG.
  • Sportmedisch onderzoek basis met ECG en inspannings-ECG.
  • Sportmedische begeleiding (trainingsadvies en individueel trainingsschema).
  • Sportkeuring (niet voor een te volgen opleiding/cursus).

Wat wordt niet vergoed?

Je krijgt geen vergoeding voor prestatiebegeleiding of een cursus, maar wel voor advies als het wordt gegeven door:

Welke kosten zijn voor jou?

Kosten hoger dan de maximale vergoeding betaal je zelf.

Waar kun je terecht?

Je kunt naar een sportarts die werkt bij een Sport Medisch Adviescentrum of een Sport Medische Instelling. En die moeten zijn aangesloten bij de Federatie van Sport Medische Instellingen. De sportarts moet ook aangesloten zijn bij de SCAS (beroepsvereniging).

Je mag naar een andere zorgaanbieder, maar dan krijg je geen vergoeding.

Zie ook:

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Mogelijk gelden uitsluitingen en beperkingen.