Tandartskosten na een ongeval 2019

Schade aan je gebit door een ongeval is erg vervelend. Per 1 januari 2019 vergoedt Anderzorg in bepaalde gevallen de hoge tandartskosten die daaruit voortkomen. Hiervoor moet je wel aan de voorwaarden voldoen. 

Wat krijg je vergoed vanuit je Basisverzekering?

Ben je jonger dan 18 jaar, dan is er een vergoeding voor tandheelkundige zorg vanuit de Basisverzekering.

 

Wat krijg je vergoed vanuit de aanvullende modules?

Vanuit de aanvullende modules Buitenland & Tandongeval, Tand 75% € 250, Tand 100% € 250*, Tand 75% € 500 krijg je tandartskosten na een ongeval vergoed tot maximaal € 10.000. Tenminste, als je aan de voorwaarden voldoet.

De tandarts of orthodontist zal de kosten waarvoor toestemming is gegeven voor de ongevallendekking rechtstreeks declareren bij Anderzorg. Je ontvangt hier dus geen rekening van. Ontvang je die wel, neem dan contact op met je tandarts of orthodontist.

De module Tand 100% € 250 kun je niet meer afsluiten voor 2019.

 

Wat krijg je niet vergoed?

Je krijgt geen vergoeding voor een ongeval waarbij men vooraf kan voorzien dat schade aan het gebit kan ontstaan. Dus als de tandheelkundige schade is ontstaan: 
 • door opzet en/of bewuste roekeloosheid,
 • terwijl je onder invloed van alcohol of drugs was,
 • door het eten van etenswaren,
 • door het beoefenen van sport als (neven)beroep,
 • door al bestaande tekortkomingen van het gebit (vóór het ongeval),
 • door betrokkenheid bij een vechtpartij, anders dan uit zelfverdediging,
 • wanneer je niet de gebruikelijke beschermingsmaatregelen hebt genomen bij het sporten.

De eventuele kosten van het eigen risico en de eigen bijdragen (Basisverzekering) worden niet vergoed.

 

Heb je toestemming nodig?

Ja. Voordat je met de behandeling begint, heb je een akkoordverklaring van Anderzorg nodig. Zo vraag je toestemming aan:

1. Je vult een verklaring in over de achtergrond van het ongeval.
2. De tandarts stelt een behandelplan op.
3. De tandarts stuurt je ingevulde verklaring en het behandelplan of offerte samen naar Anderzorg. Dit kan per post of per e-mail. Indien nodig kan Anderzorg foto’s opvragen ter beoordeling.

Postadres:
Menzis
Postbus 640
t.a.v. afdelingen Machtigingen, team mondzorg
7500 AP Enschede

E-mail:
machtigingen.mondzorg@menzis.nl  

Anderzorg beoordeelt of je voor de vergoeding in aanmerking komt. Krijg je daarna akkoord van ons? Dan vergoeden we maximaal tot het bedrag van het behandelplan van je zorgaanbieder. 

Download hier de verklaring tandartskosten na een ongeval.

 

Voorwaarden voor vergoeding

Je krijgt tandartskosten na een ongeval tot maximaal 10.000 vergoed, als:

 • je op het moment van het ongeval 18 jaar of ouder was, en
 • het ongeval in Nederland plaatsvond, en
 • de behandeling wordt uitgevoerd door een tandarts of orthodontist in Nederland,
 • de tandartskosten niet door de Basisverzekering worden gedekt, en
 • je op het moment van het ongeval en de behandeling een aanvullende verzekering bij Anderzorg hebt met dekking voor tandartskosten na een ongeval, en
 • je toestemming hebt van Anderzorg.

 

Zo beoordelen wij de aanvraag

Op basis van het behandelplan van je tandarts of orthodontist en de verklaring beoordelen wij of de behandeling voor vergoeding in aanmerking komt. Wij kijken dan of er sprake is geweest van een ongeval die de schade heeft veroorzaakt, of de uitsluitingen niet van toepassing zijn en of je voldoet aan de overige voorwaarden. Ook beoordelen wij of de voorgestelde behandeling doelmatig is. Zorg die onnodig is of onnodig veel kost in vergelijking met een andere zorgvorm die gelijkwaardig is gezien de indicatie en de zorgbehoefte, wordt niet vergoed.


Zo worden de kosten gedeclareerd

Je tandarts of orthodontist declareert de kosten waarvoor toestemming is gegeven voor de ongevallendekking rechtstreeks bij ons. Je ontvangt hier geen nota van. Krijg je wel een nota? Neem dan contact op met je tandarts of orthodontist.

De tandarts of orthodontist stuurt de nota's naar ons per post óf via de e-mail.

Postadres Menzis
t.a.v. afdeling Declaratieverwerking Team Mondzorg
t.a.v. mevrouw J. Bekkers-Scheers
Postbus 640
7500 AP Enschede
E-mailadres declaraties.mondzorg@menzis.nl
Vermeld in het onderwerpsveld 'tandartskosten na een ongeval'

Let op: alle stukken moeten mee gezonden worden met de e-mail.

Prestatiecodes tandheelkunde

Zie ook:

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Er kunnen uitsluitingen en beperkingen gelden.

Op de website van Anderzorg worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om je relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Je kan desgewenst je voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vind je in onze cookiepolicy.