Transplantatie 2018

Transplantatie is een vorm van medisch specialistische zorg. Transplantatie is het vervangen van een slecht of niet meer functionerend orgaan of weefsel van een patiënt door dat van een donor. Er zijn vele soorten transplantatie die voor vergoeding in aanmerking komen. Enkele veelvoorkomende transplantaties zijn nier-, lever-, hart- en longtransplantaties.

  • Specialistisch geneeskundige zorg in verband met de selectie van de donor.
  • Specialistisch geneeskundige zorg in verband met de operatieve verwijdering van het transplantatiemateriaal bij de gekozen donor.
  • Het onderzoek, het bewaren, de verwijdering en het vervoer van het postmortale transplantatiemateriaal, in verband met de voorgenomen transplantatie.
  • Zorg voor de donor die verband houdt met de opname in een instelling voor selectie en verwijdering van het transplantatiemateriaal, gedurende maximaal 13 weken, dan wel een half jaar in geval van een levertransplantatie, na de datum van ontslag uit die instelling. Deze zorg voor de donor omvat de zorg waar je op grond van deze Basisverzekering recht op hebt.
  • Vervoer naar en van Nederland van een buiten Nederland wonende lever-, nier- of beenmergdonor. Overige kosten gemoeid met de transplantatie en het wonen in het buitenland van de donor worden ook vergoed, behalve kosten van verblijf in Nederland en gederfde inkomsten
  • Vervoer van de donor binnen Nederland voor de selectie, opname en ontslag uit het ziekenhuis of voor de zorg zoals omschreven in het vorige punt van. Vergoed worden de kosten voor van de laagste klasse van openbaar vervoer binnen Nederland of, als dat medisch noodzakelijk is, voor vervoer per auto binnen Nederland. De orgaandonor heeft recht op vergoeding van de reiskosten van zijn eigen zorgverzekering. Het verplicht eigen risico geldt niet voor het vervoer van de orgaandonor.

Moet de transplantatie in Nederland plaatsvinden?

Nee, dat hoeft niet. Je hebt recht op transplantatie van weefsels en organen als de transplantatie wordt verricht:

  • in een lidstaat van de Europese Unie
  • in een staat die behoort tot de Europese Economische Ruimte, of
  • in de staat waar de donor woont, als de donor jouw echtgenoot, geregistreerd partner of bloedverwant in de 1e, 2e of 3e graad is.

Eigen risico

Ja, je moet rekening houden met een eigen risico. Het eigen risico geldt niet voor de donor.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen eigen bijdrage.

Je kunt voor transplantatie naar een medisch specialist. Kijk in de Zorgvinder voor een medisch specialist bij jou in de buurt.

Kan je ook naar een andere zorgaanbieder?

Anderzorg heeft zorgaanbieders gecontracteerd. Je kunt uit deze zorgaanbieders kiezen. Als je kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Anderzorg, krijg je een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale vergoedingen. De lijst met maximale vergoedingen kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen vergoeding in de lijst met maximale vergoedingen is opgenomen dan krijg je een vergoeding van het bedrag dat in Nederland het gemiddeld gecontracteerde tarief is. Bekijk de lijst met maximale vergoedingen per DBC-zorgproduct.

Ja, je hebt alleen recht op vergoeding van kosten van transplantatie als je een schriftelijke verwijzing hebt van je huisarts of medisch specialist.

Nee, je hoeft geen toestemming te vragen.

Zie ook:


Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Mogelijk gelden uitsluitingen en beperkingen.

Op de website van Anderzorg maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wil je dit liever niet? Dan kan je via de link “instellingen aanpassen” je voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vind je in onze cookiepolicy.