Trekken tand of kies 2018

Tandartsen zullen alles doen om je natuurlijke tanden en kiezen zo lang mogelijk te behouden. Is een tand of kies echt niet meer te redden, dan zal die verwijderd moeten worden. In veel gevallen wordt er met jou besproken of er mogelijkheden zijn de verloren tand of kies te vervangen door bijvoorbeeld een prothese, kroon of implantaat.

Ben je 18 jaar of ouder, dan wordt het trekken van een tand of kies (door de tandarts) niet vergoed uit de Basisverzekering. Let op: word je schriftelijk doorverwezen door een tandarts of huisarts naar een kaakchirurg voor een complexe extractie van een tand of kies? Dan valt dit wel onder de Basisverzekering. Kijk hiervoor bij medisch specialistische zorg.

Ben je jonger dan 18 jaar? Lees dan wat je vergoed krijgt voor tandheelkunde uit de Basisverzekering.

 

Bij grotere behandelingen raden we je aan vooraf een begroting op te vragen. Zo kun je nagaan wat er vergoed wordt en welke kosten je zelf moet betalen.

Heb jij je aanvullende verzekering zelf samengesteld met één van de vergoedingen voor tandheelkunde? Dan geldt onderstaande vergoeding:

Tand 75% € 250 Tand 100% € 250 Tand 100% € 500
Alle* tandheelkundige verrichtingen worden 75% vergoed tot een maximum van € 250 per kalenderjaar. Alle* tandheelkundige verrichtingen worden vergoed tot een maximum van € 250 per kalenderjaar. Alle* tandheelkundige verrichtingen worden vergoed tot een maximum van € 500 per kalenderjaar.

*M.u.v. orthodontie en een niet nagekomen afspraak.

Vergoeding vanuit de aanvullende pakketten

Heb je het pakket Budget, Jong of Tand naast je Basisverzekering afgesloten? Dan geldt onderstaande vergoeding:
Elke verrichting heeft een eigen code. De code en bijbehorende vergoeding vind je in de codetabel hieronder. Als een verrichting niet wordt vergoed, staat er een streepje.

Code Beschrijving

Anderzorg Budget
Tot € 250 per jaar

Anderzorg Jong
Tot € 150 per jaar
Anderzorg Tand
Tot € 500 per jaar
H11 Trekken tand of kies 75% 80% 80%
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant 75% 80% 80%
H21  Kosten hechtmateriaal 75%  80%  80% 
H26 Hechten weke delen - 80% 80%
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap 75% 80% 80%
H40 Corrigeren van de horizontale boven-/bovenrand van de kaak - 80% 80%
H41 Verwijderen van het tongriempje - 80% 80%
H42 Wortelpuntoperatie zonder afsluiting - 80% 80%
H43 Wortelpuntoperatie met ante of retrogadeafsluiting - 80% 80%
H44 Primaire antrumsluiting - 80% 80%
H50 Terugzetten/terugplaatsen exclusief pulpabehandeling, eerste element 75% 80% 80%
H55 Terugzetten/terugplaatsen exclusief pulpabehandeling, buurelement 75% 80% 80%
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak - 80% 80%
H60 Marsupialisatie - 80% 80%
H65 Primaire sluiting - 80%
80%
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak - 80%
80%
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak - 80% 80%
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak - 80% 80%
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak - 80% 80%
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel chirurgie - 80% 80%

Deze polissen hebben geen vergoeding voor uitwendig bleken en orthodontie.

Het verschil tussen het tarief van de behandeling en het bedrag dat jouw tandartsverzekering vergoedt, betaal je zelf. De tarieven voor verrichtingen zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Wij plaatsen deze tarieven zodra de NZa ze heeft gepubliceerd.

Eigen risico

Omdat het trekken van een tand of kies (door de tandarts) niet vanuit de Basisverzekering wordt vergoed, geldt er geen eigen risico.

Let op: word je schriftelijk doorverwezen door een tandarts of huisarts naar een kaakchirurg voor een complexe extractie van een tand of kies, dan wordt dit uit de Basisverzekering vergoed en is het eigen risico van toepassing.

Je kunt naar elke tandarts, orthodontist, mondhygiënist of tandprotheticus. Alleen de kosten van een zorgaanbieder gevestigd in Nederland of de grensstreek worden vergoed. De grensstreek is tot 15 kilometer van de Nederlandse grens.

De nota die je ontvangt, betaal je rechtstreeks. Wanneer nodig, stuur je ‘m ook door naar Mijn Anderzorg of declareer je de nota via onze handige declaratieapp, zodat je de gehele of een gedeelte van de kosten vergoed krijgt, afhankelijk van je verzekering natuurlijk.

Zie ook:

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Mogelijk gelden uitsluitingen en beperkingen.