Trombosediensten 2018

Trombose is een stolsel in een ader of slagader. Dit kan voorkomen in bijvoorbeeld de beenvaten, kransslagaders, longvaten en de vaten van de hersenen. De trombosedienst is verantwoordelijk voor het instellen, controleren en begeleiden van poliklinische patiënten die bepaalde orale antistollingsmiddelen gebruiken.

  • het regelmatig afnemen van bloedmonsters,
  • het verrichten van laboratoriumonderzoek als dat nodig is voor het bepalen van de stollingstijd van het bloed,
  • het gebruik van apparatuur en toebehoren waarmee je de stollingstijd van je bloed kunt meten,
  • een opleiding om je wegwijs te maken met de hierboven genoemde apparatuur, en begeleiding bij de metingen,
  • adviezen over de toepassing van geneesmiddelen die bloedstolling beïnvloeden.

Eigen risico

Het is mogelijk dat je een verplicht of vrijwillig eigen risico moet betalen. Heb je dit jaar minder zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar meer zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je niets.

Eigen bijdrage

Er is geen eigen bijdrage.

Je kunt naar een trombosedienst. Met de Zorgvinder vind je gecontracteerde zorg bij jou in de buurt. 
Zoektip: De gecontracteerde zorg vind je onder de categorie: trombosediensten

Kan je ook naar een andere zorgaanbieder?

Anderzorg heeft zorgaanbieders gecontracteerd. Je kunt uit deze zorgaanbieders kiezen. Als je kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Anderzorg, krijg je een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale vergoedingen. De lijst met maximale vergoedingen kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen vergoeding in de lijst met maximale vergoedingen is opgenomen dan krijg je een vergoeding van het bedrag dat in Nederland het gemiddeld gecontracteerde tarief is. Bekijk de lijst met maximale vergoedingen per DBC-zorgproduct.

Je hebt alleen recht op vergoeding van kosten van zorg door een trombosedienst als je een schriftelijke verwijzing hebt van je huisarts of medisch specialist.

Nee, je hoeft geen toestemming te vragen.

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Mogelijk gelden uitsluitingen en beperkingen.