Verloskundige zorg 2017

Ben je zwanger? Dan maak je voor de bevalling al kennis met de verloskundige zorg. Een verloskundige begeleidt, controleert en adviseert vrouwen tijdens zwangerschap en bevalling.

Trouwens, heb je ons kraampakket al besteld?

Wat krijg je vergoed vanuit de Basisverzekering?

Vanuit de basisverzekering krijg je het volgende vergoed voor verloskundige zorg en de bevalling:

Vóór de bevalling:

 • Zorg van de verloskundige of van een medisch specialist;
 • Prenatale screening (counseling, termijnecho en de 20 weken-echo).

Let op, onderstaande behandelingen worden alleen bij medische indicatie vergoed. Dat betekent dat een arts je hiervoor toestemming geeft.

 • Extra echo’s;
 • De combinatietest (nekplooimeting);
 • De niet-invasieve prenatale test (NIPT, als uit de combinatietest een verhoogd risico komt);
 • Invasieve diagnostiek (bijvoorbeeld de vlokkentest of vruchtwaterpunctie).

Tijdens de bevalling wordt vergoed:

 • Zorg van je verloskundige thuis;
 • Zorg van de verloskundige of van een medisch specialist in het ziekenhuis (maar: alleen met medische indicatie óf als je niet thuis mag bevallen omdat je te ver van een ziekenhuis woont, krijg je de kosten van een bevalling in het ziekenhuis of in een geboortecentrum volledig vergoed).

Na de bevalling:

 • Zorg van je verloskundige of medisch specialist;
 • Nazorg voor de moeder in het ziekenhuis bij vroeggeboorte (tot 28 dagen na de bevalling).

 

NIPT-test zonder medische indicatie

De NIPT-test is er ook voor zwangere vrouwen die geen combinatietest hebben gedaan. De test wordt dan gedeeltelijk vergoed met subsidie van het Ministerie van VWS. Je betaalt een eigen bijdrage van € 175. Je verloskundige helpt je met je aanvraag. 

 

Heb je een verwijzing nodig?

Ga je naar een gynaecoloog, dan heb je een verwijzing nodig van je huisarts of verloskundige.

 

Welke kosten zijn voor jou?

Voor een bevalling in het ziekenhuis betaal je een eigen bijdrage. Tip: informeer vooraf bij je ziekenhuis naar de kosten om daar te bevallen.

 • De volgende behandelingen vallen onder het eigen risico van de Basisverzekering:
  - Bloedonderzoek
  - Ambulancevervoer naar het ziekenhuis
  - Gynaecologische hulp (verloskundige hulp door de gynaecoloog valt niet onder het eigen risico)
  - Geneesmiddelen
  - De kosten voor medisch specialistische zorg zes weken na de bevalling, ook wanneer dit een gevolg is van de zwangerschap of bevalling
 • De NIPT-test, maar alleen bij medische indicatie of als vervolg op de combinatietest waaruit een verhoogd risico is gebleken
 • Beval je in een ziekenhuis of geboortecentrum zonder medische indicatie? Dan betaalt de Basisverzekering maximaal € 211. Kosten daarboven betaal je zelf.
 • Er geldt een wettelijke eigen bijdrage van € 35 (€ 17,50 voor de moeder en € 17,50 voor het kind) per opnamedag in het ziekenhuis. Rekent het ziekenhuis een bedrag hoger dan € 246 (de € 211 vergoeding uit de Basisverzekering plus € 35 eigen bijdrage)? Dan betaal je het bedrag boven de € 246 zelf.
 • De maximale eigen bijdrage bij een poliklinische bevalling zonder medische noodzaak is in 2018 vastgesteld op € 396,89.

 

Waar kun je terecht?

De snelste manier om een gecontracteerde verloskundige bij jou in de buurt te vinden, is met de Zorgvinder.

In het kort: verloskundige zorg krijg je van een verloskundige of van een huisarts die is ingeschreven in het Register Verloskunde voor huisartsen met bijzondere bekwaamheden (CHBB). Vraagt je arts of verloskundige laboratoriumonderzoek en functieonderzoek aan, dan verwijst hij of zij je naar een eerstelijns diagnostisch centrum, een productiesamenwerkingsverband, ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum. Voor de bevalling kun je terecht in een ziekenhuis of een door Anderzorg erkend kraamhotel of geboortecentrum.

Kies je voor een zorgaanbieder zonder overeenkomst met Anderzorg dan krijg je de kosten tot 65% van de rekening van de zorgaanbieder vergoed. Daarbij geldt een maximum van 65% van het bedrag dat Anderzorg gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd.

 

Waar moet je op letten?

Het structureel echoscopisch onderzoek en de combinatietest mogen alleen worden uitgevoerd door een zorgaanbieder die een WBO-vergunning heeft of een samenwerkingsafspraak heeft met een Regionaal Centrum dat een WBO-vergunning heeft, tenzij er sprake is van een medische indicatie.   

Eigen risico

Voor verloskundige zorg binnen de Basisverzekering betaal je geen eigen risico. Maar niet alle kosten vallen onder verloskundige zorg, ook al zijn ze wel ontstaan door je zwangerschap of bevalling. Hier betaal je dan wel eigen risico voor. De volgende kosten vallen wel onder het eigen risico:

 • Bloedonderzoek
 • Ambulance om naar het ziekenhuis te komen
 • Gynaecologische hulp (verloskundige hulp door de gynaecoloog valt niet onder het eigen risico)
 • Geneesmiddelen
 • De kosten voor medisch specialistische zorg die zes weken na de bevalling gemaakt worden. Ook wanneer dit een gevolg is van de zwangerschap/bevalling.
 • De NIPT-test, bij een medische indicatie of wanneer deze een vervolg is op de combinatietest waaruit een verhoogd risico is gebleken.

Let op: Een combinatietest valt niet onder het eigen risico.

Eigen bijdrage

Beval je in een ziekenhuis of geboortecentrum zonder dat dit medisch noodzakelijk is? Dan krijg je maximaal € 208 vergoed vanuit de Basisverzekering. Je betaalt dus een eigen bijdrage. De hoogte van die eigen bijdrage is afhankelijk van de kosten die het ziekenhuis rekent, maar bedraagt maximaal € 504. We raden je aan vooraf bij het ziekenhuis te informeren wat de kosten zijn.

Je kunt voor verloskundige zorg naar een verloskundige of een huisarts. Als je voor verloskunde naar een huisarts gaat, moet deze staan ingeschreven in het Register Verloskunde voor huisartsen met bijzondere bekwaamheden (CHBB).

Voor door de huisarts of verloskundige aangevraagd laboratoriumonderzoek en functieonderzoek kun je naar een eerstelijns diagnostisch centrum (EDC), een productiesamenwerkingsverband, ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC).

Voor de bevalling kun je terecht in een ziekenhuis of een door Anderzorg erkende instelling (kraamhotel of geboortecentrum).

Anderzorg heeft zorgaanbieders gecontracteerd. Vind een zorgaanbieder met de Zorgvinder. Als je kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Anderzorg heeft gesloten, krijg je de kosten tot een maximumbedrag van 65% van de rekening van de zorgaanbieder vergoed. Daarbij geldt een maximum van 65% van het bedrag dat Anderzorg gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd.

Waar moet je op letten?

Het structureel echoscopisch onderzoek en de combinatietest mogen alleen worden uitgevoerd door een zorgaanbieder die een WBO-vergunning heeft of een samenwerkingsafspraak heeft met een Regionaal Centrum dat een WBO-vergunning heeft, tenzij er sprake is van een medische indicatie.            

Nee, je hoeft geen toestemming te vragen.

Ga je voor verloskundige zorg naar een verloskundige, dan heb je geen verwijzing nodig.

Ga je naar een gynaecoloog, dan heb je een verwijzing nodig van je huisarts of verloskundige.

Zie ook:

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Er kunnen uitsluitingen en beperkingen gelden.

Op de website van Anderzorg worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om je relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Je kan desgewenst je voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vind je in onze cookiepolicy.