Verloskundige zorg 2018

Het overgrote deel van de verloskundige zorg aan zwangere vrouwen wordt geleverd door verloskundigen. Zij begeleiden en controleren vrouwen tijdens hun zwangerschap en de bevalling.

Vanuit de basisverzekering krijg je het volgende vergoed voor verloskundige zorg en de bevalling:

Vóór de bevalling:
 • Zorg van de verloskundige of medisch specialist.
 • Prenatale screening: de prenatale screening bestaat uit counseling (voorlichting, advies) de termijnecho (om de zwangerschapsduur te bepalen) en het structureel echoscopisch onderzoek in het 2e trimester (de '20 weken-echo').
 • Overige echo's: alleen wanneer er sprake is van een medische indicatie.
 • De combinatietest (nekplooimeting), als je een medische indicatie hebt.
 • De niet-invasieve prenatale test (NIPT), als u hiervoor een medische indicatie heeft of als uit de combinatietest een verhoogd risico blijkt op bijvoorbeeld het syndroom van Down. Meer info hierover vind je in dit rapport van Zorginstituut Nederland.
 • Invasieve diagnostiek (bijvoorbeeld de vlokkentest of vruchtwaterpunctie), als je een medische indicatie of positieve uitslag op de combinatietest of NIPT hebt.
Tijdens de bevalling:
 • Zorg van je verloskundige (thuis of in het ziekenhuis) of medisch specialist (in het ziekenhuis).
 • Heb je een medische indicatie? Dan wordt de bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum volledig vergoed.
 • Heb je geen medische indicatie, maar mag je niet thuis bevallen omdat je te ver van een ziekenhuis woont? Ook dan wordt de bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum volledig vergoed.
 • Heb je geen medische indicatie? Dan krijg je een lagere vergoeding als je in het ziekenhuis of in een geboortecentrum bevalt.
Na de bevalling:
 • Zorg van je verloskundige of medisch specialist.
 • Bij een vroeggeboorte mag de moeder tot 28 dagen na de bevalling in het ziekenhuis blijven.(deze kosten vallen onder het eigen risico)

Wat is niet verzekerd?

Bij Anderzorg krijg je geen gratis kraampakket. Wel kun je voor een scherpe prijs een kraampakket bestellen. In het kraampakket zit datgene wat je echt nodig hebt voor bij de bevalling en tijdens de kraamtijd.

Sinds 1 april 2017 is de NIPT-test ook beschikbaar voor zwangere vrouwen die geen combinatietest hebben gedaan. In dit geval wordt de test gedeeltelijk vergoed via een subsidieregeling van het Ministerie van VWS. Je betaalt nog wel een eigen bijdrage van € 175,-. Je verloskundige kan hier meer over vertellen. Lees meer op de site van het rivm

Doe je een NIPT-test als vervolg op een combinatietest (wanneer hier een verhoogd risico uit is gebleken)? Dan wordt de NIPT-test vergoed vanuit de Basisverzekering. Hier betaal je dan wel eigen risico voor.

Eigen risico

Voor verloskundige zorg binnen de Basisverzekering betaal je geen eigen risico. Maar niet alle kosten vallen onder verloskundige zorg, ook al zijn ze wel ontstaan door je zwangerschap of bevalling. Hier betaal je dan wel eigen risico voor. De volgende kosten vallen wel onder het eigen risico:

 • Bloedonderzoek
 • Ambulance om naar het ziekenhuis te komen
 • Gynaecologische hulp (verloskundige hulp door de gynaecoloog valt niet onder het eigen risico)
 • Geneesmiddelen
 • De kosten voor medisch specialistische zorg die zes weken na de bevalling gemaakt worden. Ook wanneer dit een gevolg is van de zwangerschap/bevalling.
 • De NIPT-test, bij een medische indicatie of wanneer deze een vervolg is op de combinatietest waaruit een verhoogd risico is gebleken.

Let op: Een combinatietest valt niet onder het eigen risico.

Eigen bijdrage

Beval je in een ziekenhuis of geboortecentrum zonder medische indicatie? Dan betaalt de Basisverzekering maximaal € 211. Alles daarboven betaal je zelf. Sowieso geldt er een wettelijke eigen bijdrage van € 34 (€ 17 voor de moeder en € 17 voor het kindje) per opnamedag . Rekent het ziekenhuis een bedrag dat hoger is dan € 245 (de € 211 vergoeding uit de Basisverzekering plus je € 34 eigen bijdrage)? Dan betaal je ook het bedrag dat boven de € 245 uitkomt.

Je betaalt dus een eigen bijdrage. We raden je aan vooraf bij je ziekenhuis te informeren wat de kosten zijn. De maximale eigen bijdrage bij een poliklinische bevalling zonder medische noodzaak is € 396,89 voor 2018. 

Je kunt voor verloskundige zorg naar een verloskundige of een huisarts. Als je voor verloskunde naar een huisarts gaat, moet deze staan ingeschreven in het Register Verloskunde voor huisartsen met bijzondere bekwaamheden (CHBB).

Voor door de huisarts of verloskundige aangevraagd laboratoriumonderzoek en functieonderzoek kun je naar een eerstelijns diagnostisch centrum (EDC), een productiesamenwerkingsverband, ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC).

Voor de bevalling kun je terecht in een ziekenhuis of een door Anderzorg erkende instelling (kraamhotel of geboortecentrum).

Anderzorg heeft zorgaanbieders gecontracteerd. Vind een zorgaanbieder met de Zorgvinder. Als je kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Anderzorg heeft gesloten, krijg je de kosten tot een maximumbedrag van 65% van de rekening van de zorgaanbieder vergoed. Daarbij geldt een maximum van 65% van het bedrag dat Anderzorg gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd.

Waar moet je op letten?

Het structureel echoscopisch onderzoek en de combinatietest mogen alleen worden uitgevoerd door een zorgaanbieder die een WBO-vergunning heeft of een samenwerkingsafspraak heeft met een Regionaal Centrum dat een WBO-vergunning heeft, tenzij er sprake is van een medische indicatie.            

Nee, je hoeft geen toestemming te vragen.

Ga je voor verloskundige zorg naar een verloskundige, dan heb je geen verwijzing nodig.

Ga je naar een gynaecoloog, dan heb je een verwijzing nodig van je huisarts of verloskundige.

Zie ook:

Disclaimer

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden, er kunnen uitsluitingen en beperkingen gelden. Heb je zorg nodig? Bekijk dan ook altijd eerst de verzekeringsvoorwaarden.

Op de website van Anderzorg worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om je relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Je kan desgewenst je voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vind je in onze cookiepolicy.