Verloskundige zorg en bevalling 2018

Ben je zwanger? Gefeliciteerd! Je maakt vóór de bevalling al kennis met de verloskundige zorg. Een verloskundige begeleidt, controleert en adviseert vrouwen tijdens zwangerschap en bevalling.

Trouwens, heb je ons kraampakket al besteld?

Wat krijg je vergoed vanuit de Basisverzekering?

Vanuit de Basisverzekering krijg je het volgende vergoed voor verloskundige zorg en de bevalling:

Vóór de bevalling:

 • Zorg van de verloskundige of van een medisch specialist;
 • Prenatale screening (counseling, termijnecho en de 20 weken-echo).

Let op, onderstaande behandelingen worden alleen bij medische indicatie vergoed. Dat betekent dat een arts je hiervoor toestemming geeft.

 • Extra echo’s;
 • De combinatietest (nekplooimeting);
 • De niet-invasieve prenatale test (NIPT, als uit de combinatietest een verhoogd risico komt);
 • Invasieve diagnostiek (bijvoorbeeld de vlokkentest of vruchtwaterpunctie).

Tijdens de bevalling wordt vergoed:

 • Zorg van je verloskundige thuis;
 • Zorg van de verloskundige of van een medisch specialist in het ziekenhuis (maar: alleen met medische indicatie óf als je niet thuis mag bevallen omdat je te ver van een ziekenhuis woont, krijg je de kosten van een bevalling in het ziekenhuis of in een geboortecentrum volledig vergoed).

Na de bevalling:

 • Zorg van je verloskundige of medisch specialist;
 • Nazorg voor de moeder in het ziekenhuis bij vroeggeboorte (tot 28 dagen na de bevalling).

 

Sinds 1 april 2017 is de NIPT-test ook beschikbaar voor zwangere vrouwen die geen combinatietest hebben gedaan. In dit geval wordt de test gedeeltelijk vergoed via een subsidieregeling van het Ministerie van VWS. Je betaalt nog wel een eigen bijdrage van € 175,-. Je verloskundige kan hier meer over vertellen. Lees meer op de site van het rivm

Doe je een NIPT-test als vervolg op een combinatietest (wanneer hier een verhoogd risico uit is gebleken)? Dan wordt de NIPT-test vergoed vanuit de Basisverzekering. Hier betaal je dan wel eigen risico voor.

Eigen risico

Voor verloskundige zorg binnen de Basisverzekering betaal je geen eigen risico. Maar niet alle kosten vallen onder verloskundige zorg, ook al zijn ze wel ontstaan door je zwangerschap of bevalling. Hier betaal je dan wel eigen risico voor. De volgende kosten vallen wel onder het eigen risico:

 • Bloedonderzoek
 • Ambulance om naar het ziekenhuis te komen
 • Gynaecologische hulp (verloskundige hulp door de gynaecoloog valt niet onder het eigen risico)
 • Geneesmiddelen
 • De kosten voor medisch specialistische zorg die zes weken na de bevalling gemaakt worden. Ook wanneer dit een gevolg is van de zwangerschap/bevalling.
 • De NIPT-test, bij een medische indicatie of wanneer deze een vervolg is op de combinatietest waaruit een verhoogd risico is gebleken.
 • De kosten voor invasieve diagnostiek (bijvoorbeeld de vlokkentest of vruchtwaterpunctie).

Let op: Een combinatietest valt niet onder het eigen risico.


Eigen bijdrage

Beval je in een ziekenhuis of geboortecentrum zonder medische indicatie? Dan betaalt de Basisverzekering maximaal € 211.Je betaalt dus een eigen bijdrage. De maximale eigen bijdrage bij een poliklinische bevalling zonder medische noodzaak is € 396,89 voor 2018. 

We raden je aan vooraf bij je ziekenhuis te informeren wat de kosten zijn.


Je kunt voor verloskundige zorg naar een verloskundige of een huisarts. Als je voor verloskunde naar een huisarts gaat, moet deze staan ingeschreven in het Register Verloskunde voor huisartsen met bijzondere bekwaamheden (CHBB).

Voor door de huisarts of verloskundige aangevraagd laboratoriumonderzoek en functieonderzoek kun je naar een eerstelijns diagnostisch centrum (EDC), een productiesamenwerkingsverband, ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC).

Voor de bevalling kun je terecht in een ziekenhuis of een door Anderzorg erkende instelling (kraamhotel of geboortecentrum).

Anderzorg heeft zorgaanbieders gecontracteerd. Vind een zorgaanbieder met de Zorgvinder. Als je kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Anderzorg heeft gesloten, krijg je de kosten tot een maximumbedrag van 65% van de rekening van de zorgaanbieder vergoed. Daarbij geldt een maximum van 65% van het bedrag dat Anderzorg gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd.

Waar moet je op letten?

Het structureel echoscopisch onderzoek en de combinatietest mogen alleen worden uitgevoerd door een zorgaanbieder die een WBO-vergunning heeft of een samenwerkingsafspraak heeft met een Regionaal Centrum dat een WBO-vergunning heeft, tenzij er sprake is van een medische indicatie.            

Nee, je hoeft geen toestemming te vragen.

Ga je voor verloskundige zorg naar een verloskundige, dan heb je geen verwijzing nodig.

Ga je naar een gynaecoloog, dan heb je een verwijzing nodig van je huisarts of verloskundige.

Zie ook:

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Er kunnen uitsluitingen en beperkingen gelden.

Op de website van Anderzorg worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om je relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Je kan desgewenst je voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vind je in onze cookiepolicy.