Verpleging en verzorging 2017

Verpleging of verzorging thuis

Verpleging en verzorging thuis houdt bijvoorbeeld in dat een wijkverpleegkundige je komt wassen of je een injectie geeft. Vaak vergoeden wij deze zorg rechtstreeks aan de organisatie van de wijkverpleegkundige. Je kunt ook de verpleging en verzorging zelf inkopen via een PGB verpleging en verzorging. In beide gevallen, moet je de verzorging en verpleging echt nodig hebben om je kosten vergoed te krijgen.

Je hebt recht op vergoeding van verpleging (thuiszorg of wijkverpleging) in je eigen woonomgeving. Ben je 18 jaar of jonger? Dan heb je recht op vergoeding van verpleging en verzorging als er sprake is van complexe lichamelijke klachten, een lichamelijke handicap of als er behoefte is aan permanent toezicht, of als er 24 uur per een of meer mensen beschikbaar moeten zijn die verpleegkundige handelingen kan verrichten. Je hebt geen recht op verpleging en verzorging vanuit de Basisverzekering als je al vanuit de Wet Langdurige Zorg verpleging en verzorging ontvangt. Verpleging in opdracht van de medisch specialist (MSVT) krijg je vergoed vanuit de Basisverzekering. 

Let op: zorg in verband met thuisbeademing of palliatieve terminale zorg valt niet onder medisch specialistische verpleging thuis (MSVT), maar wijkverpleging krijg je op die manier wel vergoed uit de Basisverzekering. 

Eigen bijdrage

Er geldt geen eigen bijdrage voor verpleging en verzorging.

Eigen risico

Verpleging en verzorging valt niet onder het eigen risico.

Je kunt terecht bij elke organisatie op het gebied van wijkverpleging of verpleging en verzorging. Met heel veel van die organisaties heeft Anderzorg een contract gesloten. In onze Zorgvinder zie je welke dat zijn. 

Ga je naar een zorgaanbieder zonder contract?

Als je kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Anderzorg heeft gesloten, krijg je kosten vergoed tot een maximum van 65% van het bedrag dat Anderzorg gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd.

Met een indicatie

Je hebt recht op verpleging en verzorging als je een daar een indicatie voor hebt. Een indicatie of zorgbehoeftebepaling wordt vastgesteld door een HBO-wijkverpleegkundige. Zo’n indicatie moet voldoen aan de normen die de beroepsvereniging van wijkverpleegkundigen, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) daarvoor heeft opgesteld.

En een zorgplan

Bovendien is er een zorgplan nodig. In dat plan staan de aard, omvang en duur van de zorg en het doel dat daarmee bereikt gaat worden. Om in aanmerking te komen, moet de zorg in alle gevallen doelmatig zijn, dus echt helpen. Zorg die onnodig is of meer kost dan een andere, gelijkwaardige zorgvorm, wordt niet vergoed.

  • Een zorgplan wordt opgesteld door een HBO-wijkverpleegkundige (niveau 5)
  • In je zorgplan staat welke zorg je krijgt, hoelang, en wat het doel van die zorg is
  • Wanneer wij het nodig vinden, kunnen we de gegevens van punt 2 bij je opvragen
  • Je zorgplan moet ondertekend zijn door de verpleegkundige en jezelf

 

De zorg moet aan een paar eisen voldoen

  • De zorg moet worden uitgevoerd door een verpleegkundige of verzorgende met opleidingsniveau 3, in dienst van een thuiszorgorganisatie of werkzaam als ZZP'er (met KiWa keurmerk ZZP’er Zorg).
  • Heeft u verpleegkundige zorg nodig in opdracht en onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist? Dan is het nodig dat de verpleegkundige in dienst is van een instelling voor medisch specialistische zorg (ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum), een revalidatie-instelling of een instelling die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) is toegelaten voor verpleging (thuiszorgorganisatie). 

Denk je verpleging en verzorging nodig te hebben? Neem dan zelf contact op met een wijkverpleegkundige. Die bepaalt samen met jou of je bepaalde zorg nodig hebt. Heb je echter verpleging en verzorging nodig in opdracht, en onder verantwoordelijkheid, van een medisch specialist, dan moet deze een uitvoeringsverzoek ‘Medisch specialistische verpleging in de thuissituatie’ aan de zorgaanbieder hebben gedaan. In dat verzoek moeten de omvang, de frequentie en de duur van de verpleegkundige handeling zijn opgenomen.

Als je kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Anderzorg, heb je vooraf toestemming nodig. Kies je voor een zorgaanbieder met contract, dan heb je geen toestemming nodig. Wel heb je altijd een indicatie en een zorgplan nodig. Meer hierover lees je onder 'Wanneer krijg je een vergoeding?'

Zie ook:

 

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Er kunnen uitsluitingen en beperkingen gelden.
Voor mobiel graag portret weergave gebruiken als je wilt chatten.
Connectie maken
Let op! Op mobiel kan de verbinding verloren gaan, als je een andere app opent of een andere pagina.
Medewerker is aan het typen
Chat reeds actief

Je hebt al een chat scherm open in een andere tab. Je kunt maar 1 chat venster actief hebben.

Stoppen met chat?

Weet je zeker dat je de chat wilt stoppen?

..

{1}

{2}

Op de website van Anderzorg worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om je relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Je kan desgewenst je voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vind je in onze cookiepolicy.