Verpleging en verzorging 2018

Verpleging of verzorging thuis

Verpleging en verzorging thuis houdt bijvoorbeeld in dat een wijkverpleegkundige je komt wassen of je een injectie geeft. Vaak vergoeden wij deze zorg rechtstreeks aan de organisatie van de wijkverpleegkundige. Je kunt ook de verpleging en verzorging zelf inkopen via een PGB verpleging en verzorging. In beide gevallen, moet je de verzorging en verpleging echt nodig hebben om je kosten vergoed te krijgen.

Je hebt recht op vergoeding van verpleging (thuiszorg of wijkverpleging) in je eigen woonomgeving.

Ben je 18 jaar of jonger?

Ook dan heb je recht op vergoeding van verpleging en verzorging. Met ingang van 1 januari 2018 is de financiering van verzorging thuis veranderd. Op de website Rijksoverheid.nl lees je waar je terecht kunt voor ondersteuning bij de persoonlijke verzorging thuis.

Je hebt geen recht op verpleging en verzorging vanuit de Basisverzekering als je al vanuit de Wet Langdurige Zorg verpleging en verzorging ontvangt.

Eigen bijdrage

Er geldt geen eigen bijdrage voor verpleging en verzorging.

Eigen risico

Verpleging en verzorging valt niet onder het eigen risico.

Je kunt terecht bij elke organisatie op het gebied van wijkverpleging of verpleging en verzorging. Met heel veel van die organisaties heeft Anderzorg een contract gesloten. In onze Zorgvinder zie je welke dat zijn. 

Ga je naar een zorgaanbieder zonder contract?

Als je kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Anderzorg heeft gesloten, krijg je kosten vergoed tot een maximum van 65% van het bedrag dat Anderzorg gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd.

Met een indicatie

Je hebt recht op verpleging en verzorging als je een daar een indicatie voor hebt. Een indicatie of zorgbehoeftebepaling wordt vastgesteld door een HBO-wijkverpleegkundige. Zo’n indicatie moet voldoen aan de normen die de beroepsvereniging van wijkverpleegkundigen, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) daarvoor heeft opgesteld.

En een zorgplan

Bovendien is er een zorgplan nodig. In dat plan staan de aard, omvang en duur van de zorg en het doel dat daarmee bereikt gaat worden. Om in aanmerking te komen, moet de zorg in alle gevallen doelmatig zijn, dus echt helpen. Zorg die onnodig is of meer kost dan een andere, gelijkwaardige zorgvorm, wordt niet vergoed.

  • Een zorgplan wordt opgesteld door een HBO-wijkverpleegkundige (niveau 5)
  • In je zorgplan staat welke zorg je krijgt, hoelang, en wat het doel van die zorg is
  • Wanneer wij het nodig vinden, kunnen we de gegevens van punt 2 bij je opvragen
  • Je zorgplan moet ondertekend zijn door de verpleegkundige en jezelf

 

De zorg moet aan een paar eisen voldoen

  • De zorg moet worden uitgevoerd door een verpleegkundige of verzorgende met opleidingsniveau 3, in dienst van een thuiszorgorganisatie of werkzaam als ZZP'er (met KiWa keurmerk ZZP’er Zorg).
  • Heeft u verpleegkundige zorg nodig in opdracht en onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist? Dan is het nodig dat de verpleegkundige in dienst is van een instelling voor medisch specialistische zorg (ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum), een revalidatie-instelling of een instelling die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) is toegelaten voor verpleging (thuiszorgorganisatie). 
Denk je verpleging en verzorging nodig te hebben? Neem dan zelf contact op met een wijkverpleegkundige. Die bepaalt samen met jou of je bepaalde zorg nodig hebt. Heb je echter verpleging en verzorging nodig in opdracht, en onder verantwoordelijkheid, van een medisch specialist, dan moet deze een uitvoeringsverzoek ‘Medisch specialistische verpleging in de thuissituatie’ aan de zorgaanbieder hebben gedaan. In dat verzoek moeten de omvang, de frequentie en de duur van de verpleegkundige handeling zijn opgenomen.

Als je kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Anderzorg, heb je vooraf toestemming nodig. Kies je voor een zorgaanbieder met contract, dan heb je geen toestemming nodig. Wel heb je altijd een indicatie en een zorgplan nodig. Meer hierover lees je onder 'Wanneer krijg je een vergoeding?'

Zie ook:

 

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Mogelijk gelden uitsluitingen en beperkingen.

Op de website van Anderzorg maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wil je dit liever niet? Dan kan je via de link “instellingen aanpassen” je voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vind je in onze cookiepolicy.